– Ingen spurte om det gikk bra med barna på bussen

HARD SMELL: Massekollisjonen i Bergsåsbakken mandag morgen ble ikke tatt på alvor hos verken busselskap eller politi, mener de involverte, vitner, passasjerer og pårørende. Foto: Stian Ormestad.

BERGSÅSBAKKEN: Det var mye som gikk galt da to busser og flere biler var involvert i en massekollisjon i Bergsåsbakken. ReAvisa, som først omtalte saken, har blitt kontakta av flere lesere som kritiserer både politiet og busselskapet.

Les også: Kjedekollisjon med to busser og flere biler.

– Verken busselskapets eller politiets uttalelser stemmer, fortalte flere involverte, vitner, passasjerer og pårørende til ReAvisa etter massekollisjonen mandag morgen 12. februar 2018. Dette måtte lokalavisa ta tak i:

KREVENDE: Det er ikke første gang Unibuss-busser er involvert i ulykker her i Re. Manglende piggdekk eller kjetting har vært et gjentakende tema på glatte vinterveier i Re. Foto: Stian Ormestad.

Politiet skjønte ikke alvoret

Operasjonslederen fortalte til ReAvisa mandag morgen at de ikke hadde fått noen melding om ulykken fra de involverte. Politiet fikk melding først 10.06, nesten to timer etter ulykken. Da var det en forbipasserende som varlset om uhellet.

– Da var det for seint å sende en patrulje, fikk ReAvisa opplyst.

De involverte reagerte på politiets uttalelse og kontakta ReAvisa. Lokalavisa fikk se anropsloggen på mobiltelefonen til en av de involverte, der det var ringt til politiet klokka 08.56. De ble satt over hit og dit, helt til de fikk til svar at det ikke ble prioritert å sende en patrulje til stedet.

Etter at operasjonslederen fikk disse opplysningene, ble det sjekka opp om noe hadde svikta hos politiet. Alle meldinger skal loggføres – denne var ikke loggført. Men ReAvisa får bekrefta at anropet ble mottatt. – Det glapp i kaoset, forteller operasjonsleder Anne Meier i Vestfold politidistrikt, dagen etter ulykken.

– Ikke for å unnskylde oss, men det var veldig mange sånne bulke-meldinger mandag morgen. Vi må prioritere liv og helse først. Men – med det vi veit nå – ja, vi burde ha rykket ut. Politiet burde vært der, i etterpåklokskapens lys.

Ingen spurte om det gikk bra med barna på bussen

Det var kaos på ulykkesstedet. En buss traff den andre i baken, som traff to personbiler som hadde stoppet opp på vei oppover bakken. Den ene bilen ble dratt med nedover bakken, mens den andre bilen ble klemt mot autovernet. Langs veien gikk Re VGS-elever som var blitt satt av busser i bånn av bakken.

Den ene bussen var tom, etter å ha levert Re VGS-elever i Bergsåsen. Den andre var en rutebuss «med noen få passasjerer», ifølge det første svaret fra Unibuss. Det viste seg å være flere skolebarn ombord.

Det var fare for liv og helse. I tillegg var det flere følgeulykker, der biler bulka i køen bak busskrasjen. Store materielle skader, og uavklart om det var noen personskader.

Foreldre forteller om sine barn, som var passasjerer på bussen på vei til barneskolen og ungdomsskolen: – I krasjen eksploderte bakruta og alt ble opplevd som vemmelig. Alle fikk sleng på nakken og fikk vondt, og de var veldig redde.

Barna har fortalt foreldrene sine at bussjåføren ble stressa og sinna. – Mine tre barn ble sluppet av på Revetal og overlatt til seg sjøl. Minsten på 9 år hadde heldigvis med seg mobil og fikk ringt faren sin for å bli kjørt til skolen fra Revetal, forteller en mamma.

Hun setter spørsmålstegn ved prosedyrer ved ulykker, og hvordan sjåførene skal oppføre seg ovenfor passasjerer – og spesielt barn. De fikk greie på ulykken ved å lese om den i ReAvisa. De fikk ikke vite at deres barn var involvert før de kom hjem fra skolen.

«Ingen personskade» stemmer ikke

– Det ble nevnt i ReAvisa at ulykken ikke var meldt til politiet fordi det ikke var registrert noen personskader. Ingen spurte mine barn om det gikk bra med dem. De ble bare overlatt til seg sjøl på Revetal. De har i etterkant vært til legesjekk, alle tre med smerter i nakken. 

Vitner, involverte, passasjerer med pårørende og politi er kritiske til busselskapet som hadde to av sine busser involvert i ulykken: Unibuss. Den ene førte til ulykken, ved å skli inn i den andre – som så dro med seg to andre personbiler inn i kaoset.

Politiet mener at Unibuss burde varslet uhellet sjøl – da ville kanskje politiet skjønt alvoret. – Selskapet plikter å varsle, også fordi dette sorterer under «arbeidsulykke», forteller Anne Meier i Vestfold-politiet. I tillegg er det nok med mistanke om personskade – det var det her.

VRAK: Den siste bussen som ble berga, ble stående i flere timer etter ulykken i den glatte Bergsåsbakken. Foto: Stian Ormestad.

Allerede i den første ReAvisa-saken ble det klart at sjåføren av den ene bussen ble kjørt til legesjekk. I ettertid er det blitt kjent at flere passasjerer har vært til legesjekk også. «Ingen personskade» var ikke dekkende.

Unibuss beklager til alle som opplevde situasjonen som skremmende

– Det stemmer at en av bussjåførene var til legesjekk i etterkant av ulykken. Det var snakk om smerter i et kne, og mulig sjokkskade, forteller Ina Helen Østby, kommunikasjonsansvarlig i Unibuss, til ReAvisa. Hun forteller også at det blir en oppvask internt:

– Unibuss vil gjennomgå vår håndtering av hendelsen, og ønsker å beklage til alle involverte som opplevde situasjonen som skremmende eller dårlig håndtert.

– Vi har tydelige rutiner for hvordan vi skal opptre på et skadested, og vil i vår interne gjennomgang av ulykken kartlegge om rutinen ble fulgt, hva vi kunne gjort annerledes og eventuelt behov for endring av rutine eller bedre opplæring.

Også når det gjelder varsling av nødetatene, er svaret nokså likelydende: – Det fremgår tydelig av vår interne rutiner at nødetatene alltid skal varsles. Unibuss vil gjennomgå dette i etterkant av ulykken.

BEKLAGER: Ina Helen Østby, kommunikasjonsansvarlig i Unibuss. Pressefoto.

– For tidlig å si noe om årsaken til ulykken

– ReAvisa-lesere har reagert på sitatet «vi legger på kjetting når det trengs» – her trengtes det vel – hvorfor ble det ikke gjort?

– Det er den enkelte sjåfør sitt ansvar å vurdere kjøreforholdene og vurdere om det er forsvarlig å kjøre. Er føreforholdene krevende skal det vurderes å legge på kjetting, eller at videre kjøring opphører inntil forholdene er bedret.

– Begge våre førere av de to aktuelle bussene forteller om gode kjøreforhold og godt veigrep på vei oppover, men at føret var vesentlig forverret på vei ned igjen. Det er for tidlig å spekulere i om det burde vært lagt om til kjetting og hvorvidt dette hadde hjulpet på akkurat disse føreforholdene.

– Unibuss gjennomgår alltid ulykker i etterkant for å lære av hendelsen, og det er for tidlig å si noe om årsaken her.

– Vitner og andre involverte forteller at bussen bakerst hadde for stor fart i forhold til føret?

– Jeg kan avkrefte at det var stor fart involvert. Bussens logg ble lest av etter ulykken, og denne har kun registrert lave hastigheter forut av ulykken. Det var svært glatt på stedet, og ikke strødd når ulykken fant sted, forteller Ina Helen Østby i Unibuss.

Følte seg overkjørt av busselskapet

De involvere førerne av privatbilene følte seg «overkjørt» av Unibuss sine representanter på stedet. De ville fylle ut skademelding, men det måtte vente. De fikk til og med beskjed om å reise inn til Tønsberg for å fylle ut skademelding – med vraka biler sier det seg sjøl at det ble trøblete.

Politiet bekrefter at skademelding skal fylles ut på stedet, med mindre det er snakk om personskade som hindrer det, eller at alle de involverte er enig om å utsette det. Det var på ingen måte avklart her, ifølge de involverte.

Både bussjåførene og en representant for Unibuss som kom til stedet forsvant før de rakk å fylle ut noen papirer – enda de involverte insisterte på det.

– Jeg beklager på det sterkeste hvis noen føler seg overkjørt av representanter fra Unibuss på skadestedet, sier Ina Helen Østby i Unibuss.

Les også: Kjedekollisjon med to busser og flere biler

Her finner du flere saker fra politiloggen i Re.

,