Gir tillatelse til mating av rådyr i Re – på visse vilkår

KØ TIL MATFATET: Lars Sollie tok dette bildet av rådyra i kø til matfatet tidligere i vinter. Foto: Privat.

RE: Lars Sollie på Kalsrud gård får tillatelse til å mate rådyra, så nå driver ikke dyrevennen med sivil ulydighet lenger. Mattilsynet oppfordrer alle som vil hjelpe rådyra gjennom vinteren til å søke, så får man en personlig tillatelse med visse vilkår.

BAKGRUNN: Rådyra sliter, men du får ikke lov til å mate dem

Det var onsdag morgen 14. februar at ReAvisa skreiv om rådyr som sliter i en kald og snørik vinter. Ekstra utfordrende blir det når varme og kalde perioder skifter på, så det blir hard skara på bakken. Rådyra kommer ikke til maten under snø og is.

DYREVENN: Lars Sollie på Kalsrud gård. Foto: Stian Ormestad.

Hastesaker hos Mattilsynet

Lars Sollie på Kalsrud gård langs Bispeveien nord i Re legger ut mat til rådyra, og hadde søkt om tillatelse. Enn så lenge har han drivi med sivil ulydighet. – Har jeg først begynt å legge ut mat, så kan jeg ikke slutte, mente Lars i prat med ReAvisa.

Grunnen til forbudet mot å legge ut mat, er at man frykter smitte av skrantesjuke i større ansamlinger av rådyr – som det blir når man legger ut mat. Ingen har full oversikt over den nye sjukdommen her til lands enda.

Kristin Helgesen Torkveen, seksjonssjef i Mattilsynet avdeling Vestfold, forteller til ReAvisa at alle søknader om nødforing behandles fortløpende. Dette er hastesaker hos Mattilsynet.

En tastefeil i epostadressen til Lars Sollie gjorde at han ikke fikk beskjed om tillatelsen før i dag over telefon, etter at ReAvisa-saken var publisert.

– Når dyra ikke kommer til maten de normalt spiser på grunn et tjukt lag med snø og is, er det en god grunn for å gi en tillatelse til nødforing for å ivareta dyrevelferden, forteller Kristin Helgesen Torkveen i Mattilsynet.

– Tidligere i vinter var vi veldig restriktive, men nå som vinteren er blitt som den er blitt er vi mindre restriktive. Hittil har vi bare mottatt to søknader fra Re og begge to er innvilget.

Tillatelse blir gitt med visse vilkår

– Vi krever at en person står som ansvarlig for en foringsplass, og at denne personen følger med på dyra, forteller seksjonssjefen til ReAvisa.

– Hvis det er dyr som viser sjukdomstegn, skal de tas ut og tas prøver av for å sjekke ut om det er snakk om skrantesjuke eller ikke. Det er veldig viktig å ha kontroll på foringsplassen. I tillegg skal det ryddes opp på foringsplassen etter endt vinter.

Sjøl om alle søknader – der det dreier seg om dyrevelferd gjennom en hard vinter – blir innvilget, er det fortsatt viktig å søke, får ReAvisa fortalt:

– Det er viktig at Mattilsynet har oversikt over hvor det legges ut mat, og at det skjer under vilkårene som er satt – for skrantesjuke er noe vi tar på største alvor. Derfor må det søkes om tillatelse, understreker Kristin Helgelsen Torkveen til ReAvisa.

Det er derfor bra at Lars Sollie og andre dyrevenner som legger ut mat til rådyra søker Mattilsynet om tillatelse.

– Det er viktig med veiledning om reglene til de som vil mate rådyr – slik at alle som ønsker å legge ut mat til rådyra er kjent med at de må søke først, og deretter hvordan det gjøres med overvåking og uttak og prøver av sjuke dyr, sier Kristin Helgesen Torkveen i Mattilsynet.

Har full oversikt fra kjøkkenvinduet sitt

Lars Sollie på Kalsrud gård er fornøyd med svaret, og har full oversikt over rådyra som kommer til gards for å få seg en tiltrengt matbit.

– Jeg ser dem hver dag fra kjøkkenvinduet og har forsåvidt hatt full oversikt i hele vinter, forteller pensjonisten til ReAvisa.

Nå er alt på stell for videre mating i vinter. Og vil du mate rådyr og ha alt på stell, er dette eposten for å søke Mattilsynet: internpost.vestfold@mattilsynet.no.

Det er også verd må merke seg at Re kommune har innført ekstraordinær båndtvang. Les mer om det – og les også om hva som er riktig og feil mat å legge ut i denne saken.

Les også: Rådyra sliter, men du får ikke lov til å mate dem

SULTNE: Ville dyr trekker helt inn til bebyggelsen og blir mindre sky på leit etter noe spiselig. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om natur i Re.