NAV Re jobber smartere med et eget ungdomsprosjekt

TETT PÅ: Ungdomsveilederne Tommy Røren og Gunn-Hege Skotheim ved NAV Re. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Tettere oppfølging av arbeidssøkere mellom 18 og 30 år gir bedre og raskere resultater: – Vi blir kjent med ungdommene på en helt annen måte ved å jobbe på denne måten, forteller ungdomsveilederne Tommy Røren og Gunn-Hege Skotheim som håper prosjektet blir videreført.

Denne saken kunne du først lese i ReAvisa, desember 2017.

Les også: Heidi sto ti år utenfor arbeidslivet – men alt snudde i møte med NAV Re.

Ungdomsprosjektet «Aktiv frem» i regi av NAV Re holder til i Næringsbygget på Revetal. Her har ungdomsveilederne Tommy Røren og Gunn-Hege Skotheim tatt i mot ungdommer og unge voksne siden september i fjor, og prosjektet varer til februar i år.

Tommy, Gunn-Hege og ungdommene håper prosjektet vil bli videreført.

Får en fast struktur i livet

– Målet er å få arbeidssøkerne ut i arbeid, selvfølgelig. Men vi gjør også mye som ikke synes like godt i statistikken: Kanskje trenger de motivasjon for å starte på en utdanning? Kanskje har de en halvferdig en som mangler det siste, lille? Kanskje er første steg å hjelpe ungdommen ut av barnerommet og inn i egen bolig? Kanskje de sliter med noe, så de først og fremst trenger å komme seg til lege, eller snakke med kommunepsykologen?

Hva som er første skritt på veien til et godt voksenliv, er helt individuelt. Men med «Aktiv frem»-prosjektet er det lettere å få kartlagt hva som trengs. – Når vi jobber på den måten som vi gjør her, får vi et mye bedre bilde av arbeidssøkeren, forteller Tommy.

For her er det to faste fjes de møter tre dager i uka, som har fokus på aldersgruppa 18 – 30 år – og bare det. Noen trenger en fast struktur i livet, de trenger noe å stå opp for og gå til om morgen. Her får de treffe andre folk og sosialisere. Det er mange unge som gror fast foran PC-en, for eksempel.

Innimellom kan det være nok å skulle møte opp, uten at Tommy og Gunn-Hege presser på dem jobber fra første stund. Først må man bli kjent, deretter stake ut veien videre. Det betyr en tett oppfølging, skreddersydd for unge som trenger en push inn i arbeidslivet.

Før var unge arbeidssøkere i samme kategori som alle andre arbeidssøkere. Nå har kommunen et eget tilbud til unge. – Det er som natt og dag, før fikk vi ikke den sammen kontakten. Nå blir vi kjent med arbeidssøkeren og praten går lett om stort og smått – også ting vi aldri fikk tid til å prate om tidligere.

– Vi får til raskere og bedre løsninger, rett og slett, forteller Tommy.

NÆRINGSBYGGET: Ungdomsprosjektet ville helt bevisst distansere seg litt fra de tradisjonelle NAV-kontorene, og leier lokaler i Næringsbygget på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

– Alle vil jo bidra

Verden har forandra seg raskt, og en trend er at det blir bare færre og færre jobber med lav terskel. De fleste jobber i dag krever utdanning, kurs og sertifikat av flere slag.

– Det er ikke alle som klarer å bestemme seg for «det skal jeg bli» og starte på et langt utdanningsløp. Her hjelper vi ungdommene til å prøve seg på forskjellige ting, så de finner ut hva de vil gjøre.

– Alle vil jo bidra, sånn er vi mennesker. Her er det ofte om å gjøre å finne ut hva man kan bidra med. Og når vi har en tett oppfølging, ser vi bedre hvem som kan ha bruk for et kurs, et sertifikat, eller kanskje gå på et utdanningsløp, forteller Gunn-Hege.

– For eksempel kan man begynne som hjelpemann på lastebil for å sjekke ut om det er noe for deg. Hvis ja, så kan vi fikse så det blir sertifikat på deg. Det er om å gjøre å smake litt, før man gaper over hele kaka.

Tett kontakt med det lokale næringslivet

Det hjelper lite å hjelpe noen fram til en jobb de likevel ikke fikser. Derfor er det lurt å bli skikkelig kjent med arbeidssøkeren før man velger veien videre. Noen ganger kan det ta lenger tid, andre ganger kortere tid.

Et eksempel var en ung arbeidssøker som nærmest snudde i døra. Han mangla bare noen måneder i lære før han hadde fagbrev. – Det sørga vi for at han fikk muligheten til, og vipps var han i full jobb etter kort tid, forteller Tommy.

Det er også dem som er for sjuke til å være her. – Da følger helsetjenesten opp, forteller Gunn-Hege, som skryter av et godt tverrfaglig samarbeid på tvers av offentlige etater: 16-23-prosjektet, rus og psykiatri og oppfølgingstjenesten får til mye bra sammen med NAV.

De lokale bedriftene skal heller ikke glemmes. – Re-bedriftene er flinke til å ta sitt samfunnsansvar, og de gir ungdom muligheter. Og vi merker at kontakten med næringslivet også er blitt bedre, nå som vi er to faste fjes å forholde seg til for bedriftslederne.

Flere lokale bedrifter har vært på besøk for å fortelle om hva de forventer av arbeidstakerne sine. For flere ungdommer har det endt med jobb, etter en periode med arbeidstrening.

“Av-NAV-ifiserte lokaler”

«Aktiv frem» kjører også nyttige kurs for unge voksne, som for eksempel kurs i hverdags-økonomi.

Prosjektet kom som følge av vedtaket om «aktivitetsplikt», der kommunen plikter å gi «arbeidsretta individuell oppfølging» for arbeidssøkere mellom 18 og 30 år. Midlene kommer fra statlig hold, og både brukere og ansatte krysser fingrene for en fortsettelse.

– Det er fordi vi virkelig tror på denne måten å jobbe på, og ser at det trengs å jobbe litt annerledes for å følge opp denne gruppa på en skikkelig måte.

Lokalene framstår ikke som et typisk NAV-kontor. Her er det ingen skranker, bare et lite, åpent kontorlandskap. – Vi prøver å gjøre dette til et nøytralt sted, litt avskilt fra NAV – derfor «av-NAV-ifiserer» vi det litt og setter ut noen skåler med sjokolade og sånt, forteller Tommy og ler.

– Det er en givende måte å jobbe på, der vi ser resultater for den enkelte. Det krever tett individuell oppfølging, noe vi har rom for her i «Aktiv frem».

– Vi krysser alt vi har for at prosjektet blir videreført!

Les også om Heidi som sto ti år utenfor arbeidslivet – men da hun flytta til Re snudde alt i riktig retning i møte med NAV Re.

,