Heidi sto utenfor arbeidslivet i ti år, men så flytta hun til Re: – Her har vi NAV på sitt aller beste!

ARBEIDSGLEDE: For Heidi Halvorsen (40) betyr det å få jobbe så uendelig mye. Hun stortrives på Re VGS. Foto: Stian Ormestad.

BERGSÅSEN: Heidi Halvorsen kom seg aldri i arbeid etter at en øyesykdom sakte, men sikkert gjorde henne blind. Først i møte med et lite NAV-kontor i Re snudde alt i riktig retning.

Les også: NAV Re jobber smartere.

I et brev til hovedutvalg, ordfører og varaordfører i Re, og til ordføreren i Tønsberg, forteller Heidi Halvorsen (40) fra Sørby om sine erfaringer. Sjøl oppsummerer hun brevet slik:

– Det er en bønn til våre folkevalgte om å kjempe for det lokale NAV-kontoret. Jeg tror det er viktig for lokalsamfunnet vårt og for en mest mulig vellykka «inkluderingsdugnad» i arbeidslivet.

FORNØYD: Heidi Halvorsen (40) fra Sørby. Foto: Stian Ormestad.

– Og jeg veit godt hvor mye det har betydd for meg å komme i jobb!

Ti år utenfor arbeidslivet

– Vi flytta til Re våren 2014, og jeg er ikke i tvil om at NAV Re er mye av nøkkelen til at jeg nå er i jobb, skriver Heidi i brevet. Det er sterk lesning.

I dag jobber Heidi som miljøarbeider på Re videregående skole. Før hun starta å jobbe her hadde hun vært utenfor arbeids- og utdanningslivet i ti år.

– Jeg har en medfødt øyesykdom som gjorde at jeg mista synet gradvis og ble helt blind i 2008. Etter en periode med rehabilitering, som innebar å lære seg å leve uten syn i hverdagen som mamma, kone og det livet ellers medfører, starta en lang vei tilbake til arbeidslivet.

Det viste seg å være veldig vanskelig. Mange forsøk, der NAV også var med på laget, resulterte ikke i noe.

EN GAVE: Studierektor Camilla Reidunsdatter Andreassen er glad for å ha Heidi i staben. Hun forteller at det er en gave å ha Heidi ansatt. Foto: Stian Ormestad.

Kom på rett spor i Re

Det skjedde noe først da hun kom til et lite NAV-kontor i Re.

– Da begynte positive ting å skje. Her opplevde jeg å få en helt annen oppfølging. Forholdene var mindre enn der vi bodde tidligere, veien til saksbehandleren min langt raskere og enklere.

Fastlegen ble kopla inn, og det ble enkelt og greit satt opp møter med både NAV, lege og familien til Heidi tilstede.

– Dette er hovedgrunnen til at alt snudde i riktig retning for meg. Den nære kontakten mellom de forskjellige instansene med NAV, lege, synspedagog, med flere, gjorde sitt til å få på plass en såkalt «tilretteleggingsgaranti» som jeg kunne ha med meg i møte med en potensiell arbeidsgiver.

Mista håpet og søkte om uføretrygd

Det var bare ett par år etter at Heidi hadde mista håpet. I 2012 søkte hun om uføretrygd, og det gjorde vondt helt inn til hjerterota.

– Alle vi jo bidra, være til nytte, føle at de er til bruk for noe. Men jeg trodde jeg aldri kunne komme meg i jobb igjen. Jeg gadd nesten ikke prøve engang.

Et sted hun spurte om jobb, fikk hun til svar: – Joa, det hadde kanskje gått, hadde det ikke vært for at vi har klasserom i tredje etasje. Heidi tenkte med seg sjøl: – Hæ!? Tror de virkelig at jeg ikke klarer å gå i trapper???

Det var en helt annen holdning på Re videregående skole. – Her har folk trua på at jeg kan noe, og at jeg har noe å bidra med. Da jeg kom til min første time, hadde læreren spart et tema til meg – fordi hun hadde sett CV-en min og mente jeg kunne ta det.

– Da ble jeg nesten satt ut. Det var ikke så stor hindring å være blind, likevel, sier Heidi med et stort smil.

SUKSESS: NAV Re ble etablert på Revetal 10. februar 2009. Her tilbys følgende tjenester: Boligkontor,
gjeldsrådgiver,
sosialtjenester,
flyktningarbeid, med mer. Foto: Stian Ormestad.

Fikk tilbake livsgnisten

Heidi er nå ansatt på Re videregående skole i en 40 prosent stilling. At hun flytta til Re, gjorde at hun kom seg i jobb. Det er Heidi helt overbevist om.

Og livet er så mye bedre i dag:

– Ingen vil være en snylter, alle vil bidra bare man får til det. Jeg tror vi mennesker er sånn. Det har med selvrespekt å gjøre, fylle livet med mening, og få tilbake livsgnisten.

– Og fra å være så langt nede at jeg egentlig hadde gitt opp, til å kunne gå på jobb, ha flotte kolleger, rapportere til flinke sjefer, ha et normalt liv i dag – det er jo en stor seiersfølelse.

– Skikkelig deilig!

Små forhold gir store resultater

Heidi starta først i praksis på Re videregående skole, og i denne perioden fulgte saksbehandleren tett opp i forhold til arbeidsgiveren.

– Den korte veien til NAV-kontoret var viktig – og da mener jeg reint geografisk – og også den personlige oppfølgingen. Jeg har også fått god hjelp fra andre på det lokale NAV-kontoret, en imøtekommenhet og effektiv brukerstøtte som jeg ikke har opplevd på andre NAV-kontor.

– Det å ha kort og enkel vei direkte til en saksbehandler som kjenner deg, som veit hvilke ordninger man er innunder, og som legger til rette for arbeidsgiver har vært – og er fortsatt – en uvurderlig sikkerhet og trygghet.

Men aller viktigst: – På NAV Re tok de meg på alvor – fra første dag.

– Heidi er en skikkelig «fargeklatt»

På Re videregående skole hilser alle som går forbi, elever og kolleger. Når de ser at lokalavisa er på besøk, vil de skryte av Heidi og kjapt oppsummert blir hun beskrevet som en «fargeklatt» og en «gave».

Det siste står for studirektor Camilla Reidunsdatter Andreassens regning. Hun forteller at det er en gave å ha Heidi i arbeid.

– Heidi er en flink miljøarbeider, og hun er veldig glad i jobben sin. Som en stor bonus har hun en enorm kompetanse på musikk. Heidi lærer elevene piano, gitar og ukulele. Ukulele-salget til Re-elever har nok skutt i været, sier Camilla og ler.

FÅ BEGRENSNINGER: – Her på Re ser kollegene meg, og ikke bare ei blind dame som trenger hjelp til alt mulig, forteller Heidi, før hun freser videre bortover gangen og ned trappene for neste time. Foto: Stian Ormestad.

I tillegg til undervisningen har Heidi fått ansvar for forskjellige trivselstiltak. Det har resultert i allsang i skolegården, og elevene har fått en ny favorittpost under den årlige naturstien.

Oppfølgingen fra NAV Re får bare skryt fra skoleledelsen ved studierektoren: – Alt løser seg – hele tida. Det er aldri noe problem!

«Inkluderingsdugnaden» er allerede i gang i Re

Heidi ber innstendig om at våre folkevalgte i Re vil gjøre hva de kan for å beholde vårt lokale NAV-kontor. 

– Jeg håper at NAV-kontoret vil bestå, og at tilbud og tjenester vil bli, om mulig, enda sterkere og bedre forankret i lokalmiljøet når Re og Tønsberg blir en og samme kommune.

– Dette vil være med å fremme regjeringspartienes mål om en inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid, sier Heidi og viser til pressekonferansen under regjeringsforhandlingene på nyåret i år.

Der sa statsminister Erna Solberg at inkluderende arbeidsliv skal stå i fokus framover; at en «inkluderingsdugnad» skal settes i gang.

– Den er allerede godt i gang her i Re. Se til Re, sier bare jeg!

NAV på sitt aller beste

– Å høre et slikt løfte fra statsministeren gjør meg glad! Jeg veit godt hvor mye det har betydd for meg å komme i jobb.

Heidi har lang erfaring med forskjellige NAV-kontorer og ordninger. Hun er ikke et sekund i tvil om hva som funker best:

– Vi må klare å ta vare på de små forholdene i en større kommune. NAV Re er etter min erfaring NAV på sitt aller beste!

Les også: NAV Re jobber smartere.

, ,