Ei ny stikkrenne under Bispeveien skal sørge for at dette ikke skjer igjen

FLOM PÅ REVETAL: Store deler av Revetal sentrum sto under vann høsten for to år siden. Blant butikkene det gikk verst utover var Hovs marked. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL/VALLE: Nå skal Revetalbekken endelig få bedre plass under Bispeveien. Arbeidet starter straks og varer til midten av februar.

Bakgrunn: Proppen som satte Revetal under vann var ved Valle

I starten av september for to år siden ble store deler av Revetal sentrum lagt under vann.

Hvordan kunne den lille Revetalbekken, som går i rør under Revetal og ender opp i Storelva ved Valle, gå så langt over sine små bredder?

VEIARBEID: Bispeveien, ved krysset inn til Valleåsen, skal få ny stikkrenne. Arbeidene vil pågå i drøyt to måneder framover, etter planen. Foto: Pressemelding.

Vannet hopa seg opp ved Valle

Allerede under flommen ble det sagt at problemet lå ved Valle, og et altfor lite rør under Bispeveien. Det ble bekrefta i en rapport som kom på vårparten året etter.

Der konkluderes det med at «kulverten (en nedgravd tunnel, red anm) under Bispeveien ved Valle hadde lavere kapasitet enn tilførte vannmengder». Vannet gikk over Bispeveien, som var delvis stengt.

Konklusjonen ble oversendt Statens vegvesen, som har ansvaret for både Bispeveien og røra under veien. Vestfold fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene, og avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år.

I en pressemelding fra Statens vegvesen informeres det om at arbeidet med ei ny stikkrenne skal starte straks, og arbeidet vil vare til godt utpå nyåret, hvert fall til midten av februar.

Skal bore seg vei under Bispeveien

– Ei stikkrenne skal bores gjennom veien. Arbeidene vil pågå ved bekken på begge sider av Bispeveien. Det blir satt opp en borerigg nede ved bekken, ved siden av Bispeveien, forteller byggeleder Bodil Odberg i Statens vegvesen.

Rørene som skal brukes er Ø 1400 meters betongrør. De kommer i korte lengder og vil bli skjøtet sammen til to 60 meter lange rør. Dette vil danne den nye stikkrenna, i tillegg til dagens stikkrenne.

STOR RYDDEJOBB: Så å si hele Revetal sentrum ble satt ut i flere dager da flommen ramma i starten av september 2015. Foto: Stian Ormestad.

– Rørene skal bores under Bispeveien, gang- og sykkelveien og atkomstveien til Hengere med flere bedrifter. På tvers av boretraseen skal det også bores under vannledningen til Vestfold Vann som ligger langs gang- og sykkelveien.

– Områdene rundt inn- og utløp vil bli belagt med stein for å holde på massene, slik at ikke disse blir vasket ut i bekken.

Vis hensyn!

Statens vegvesen ber trafikantene være årvåkne mens anleggsarbeidene langs Bispeveien pågår. Det vil bli lastebiler og anleggsmaskiner til og fra arbeidsstedet. 

Entreprenøren Oskar og Tormod Wike AS skal gjennomføre anlegget.

FLOM: Kjøpmann og sentrumsutvikler Sjur Gran og Re-ordfører Thorvald Hillestad under flommen for litt over to år siden. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Revetal står under vann (arkivsak fra flommen i 2015) – og se video:

, ,