Inviterer til inspirasjonssamling med biskop Per Arne Dahl

BISKOP I TUNSBERG BISPEDØMME: Per Arne Dahl besøker Re denne uka. Foto: Pressemelding.

VÅLE: Torsdag kommer biskop Per Arne Dahl til Våle samfunnshus og diskuterer «Kirkens framtid i Re» i samtale med ordfører Thorvald Hillestad.

I forbindelse med bispevisitas i Nord-Jarlsberg prosti besøker biskopen Re torsdag denne uka, informerer kirkeverge Per Astrup Andreassen:

«Kirkens framtid i Re»

– På dagen har han møte med kirkestaben og besøker Re helsehus. Biskopen møter også ordfører og kommuneledelsen i Re for å samtale om kirkens rolle i lokalmiljøet.

– På kvelden, klokka 19:30, blir det inspirasjonsforedrag ved biskopen og samtale med ordfører Thorvald Hillestad på Våle samfunnshus. Tema for samtalen er «Kirkens framtid i Re».

Det blir mye sang og musikk, med blant annet Våle kirkekor, kantorene Truls Gran og Bjørn Vidar Ulvedalen, Lars Olav Bø på saksofon og det nystartede koret 3+1.

Visitasgudstjeneste på søndag

Søndag 26. november klokka 11:00 er det stor felles visitasgudstjeneste i Horten kirke for menighetene i Nord-Jarlsberg prosti ved biskop Per Arne Dahl.

Les mer om kirkene i Re.