Landbruk eller næring – ja takk, begge deler?

HOVEDUTVALG: Saken ble behandlet i Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) tirsdag 21. november. Hovedutvalget ledes av Odd Gjerpe (KrF). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Politikerne valgte å gå for rådmannens forslag, med et lite tillegg der de presiserer at LNF-området er et LNF-område. Bønder og velforening er skuffa over at det kan bli mer industri rundt hushjørnene. – Det ligger i korta hva som skjer nå, mener de.

Bakgrunn: Fortsatt landbruksområde – eller næringsområde?

Les også: Enda mer næring innimellom bebyggelse, skole og landbruk?

Etter flere utsettelser skulle kommunalt tomtesalg langs Døvikveien endelig avgjøres – men vedtaket er ingen avkaring, men i praksis bare enda en utsettelse, mener nabolaget i Døvikveien.

SKEPTISK: Trygve Ånestad (SP) mener at en presisjon av at NLF-området er et NLF-område måtte til for å gå for rådmannens forslag. Foto: Stian Ormestad.

To gårdsbruk har i lang tid ønsket å kjøpe det kommunale Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Kommunen vil ikke selge til bøndene, men innstilte tidligere i år på salg til en næringsaktør på Hasle næringsområde i Døvikveien.

– Redd de gjør som de vil i bystyresalen i Tønsberg

Denne gangen gikk innstillingen på å selge jordene til bøndene, mens kommunen skal beholde skogen sjøl. Det frykter velforening og bønder betyr at det blir næringsområde i framtida.

Lene Bergan (MDG) ble stående aleine om å ville selge til bøndene, for å sikre at det kommunale LNF-området fortsatt blir brukt som landbruksområde for framtida.

– Det skal ikke så mye fantasi til for å se hva som skjer med dette området, hvis det fortsatt er i kommunalt eie den dagen vi går inn i Tønsberg, mener MDG-representanten.

– Det er skummelt hvis kommunen beholder områdene, når vi skal inn i bystyresalen i Tønsberg. Da er jeg redd at de gjør som de vil der. 

– Næringsområder rundt hushjørnene til folk, det er ikke greit!

INNTEKTER: Selges den kommunale tomta til næring, vil det bety mer penger i kommunekassa som kommer resten av innbyggerne i Re tilgode, poengterer Øyvind Jonassen (H). Foto: Stian Ormestad.

– Dette er arealer som er verdt noe for resten av Re

Trygve Ånestad (SP) sier seg enig, men går ikke like langt som MDG. SP vil ikke selge til bøndene, men mener det er riktig at kommunen sjøl beholder det som et friluftsområde.

STEMTE FOR SALG TIL BØNDENE: Lene Bergan (MDG) vil at bøndene skal få kjøpe hele LNF-området. Foto: Stian Ormestad.

Med et tillegg som lyder «øvrige arealer i saken selges ikke, men beholdes som et friområde/grønn buffersone mot bebyggelse», er rådmannens forslag lettere å gå for.

Øyvind Jonassen (H) har ingen problemer med å gå for rådmannens innstilling. Han mener det å kunne selge til næring i framtida vil gi inntekter kommunen trenger.

Det er en betydelig prisforskjell hvis kommunen selger til næring framfor landbruk. – Det er snakk om at vi har arealer som er verdt noe for resten av innbyggerne i Re, for å finansiere noe annet også.

Dermed ble det to forslag å stemme over:

  • MDGs forslag om å selge hele den kommunale eiendommen til to gårdsbruk – som bare fikk støtte fra MDGs representant.
  • Rådmannens forslag, der fire mål med jorder selges, men resten av LNF-området selges ikke – med tillegget der det spesifiseres at «området beholdes som et LNF-område og en grønn buffersone» – som fikk flertall mot MDGs stemme.

TRENGER BEITEOMRÅDE: Karin og Bjørnar Langaas leier i dag området som kommunen ikke ville selge til dem. De mener kommunen nå legger til rette for å lettere kunne selge til næring seinere. Foto: Stian Ormestad.

– Politikerne slenger på noen ord, så er alt greit?

Karin Langaas, sauebonde på Krokeborg gård, forteller at de ikke har trua på at en føring som dette vil ha mye å si for hva som skjer med skogen i framtida.

– Politikerne slenger på noen ord, så er alt greit? Det er merkelig at de i et vedtak må spesifisere at et LNF-område er et LNF-område, spør du meg. Dette gjelder jo bare fram til en eventuell omregulering. Jeg er på ingen måte beroliga av dette vedtaket, heller tvert om.

STØTTER SAUEBØNDENE: Thomas Lode og Jostein Røren Bommen i Døvik velforening vil at områdene fortsatt skal brukes til landbruksformål. Velforeningen har sendt innsigelser på at området skal kunne omreguleres til næringsformål. Foto: Stian Ormestad.

Karin mener kommunen med dette gjør det enda lettere å selge skogen som næringsområde i framtida.

– De skiller nå ut fire mål med jorder og selger det til oss. Da kvitter de seg med det brysomme jordvernet og alle lover og regler som beskytter det, når det bare gjenstår skau.

For sauebøndene er skogen viktig. Her har de på leid kommunal grunn opparbeida beiteområder som avlaster jordene. Skulle dyra beite på jordet, er det sløsing med god matjord.

– Vi trenger hele området – også kollen og skauen – for å ha beiteområder på gården. Og vi skjønner fortsatt ikke hvorfor en kommune, som ikke driver gård, skal eie et LNF-område de må leie ut til oss for å bli brukt til det det er ment å brukes til?

– Ligger i korta hva som skjer nå

– Den lille øya av ei tomt som blir liggende igjen har i realiteten bare to skjebner: Salg til oss, eller salg som utvidelse av næringsområdet. Det er ingen andre som har tilgang.

– Når vi og en nabogård ikke får kjøpe hele området nå, da ligger det ganske greit i korta hva som kan skje i framtida, mener Karin Langass på Krokeborg gård.

I SAMLA FLOKK: Langs Døvikveien bor rundt 30 små og store. Mange av dem ville møte ReAvisa for å vise at de mobiliserer og vil protestere mot et eventuelt salg av landbruksområder til næring rett ved boligområdet. Foto: Stian Ormestad.

 

Bakgrunn: Fortsatt landbruksområde – eller næringsområde?

Les også: Enda mer næring innimellom bebyggelse, skole og landbruk?

, ,