Reduserte renovasjonsavgifter i Re

RE: Re kommune dropper å sende regning for søppelhenting i 4. kvartal.

Det ble vedtatt i kommunestyret tirsdag 24. oktober.

Det er fordi du har betalt for mye tidligere, at du slipper å betale nå – og mest sannsynlig blir beløpet lavere framover enn det det har vært.

Selvkost-prinsippet

– Dette innebærer at en «normal» husstand får kr. 637,- i reduserte kommunale avgifter på siste regning i 2017, anslår Re kommune på sine nettsider:

– En del kommunale avgifter som vann, avløp og renovasjon, skal faktureres etter selvkostprinsippet. Det betyr at kommunen ikke skal fakturere sine innbyggere mer enn hva det faktisk koster å levere tjenesten.

– Tidligere års «overskudd» på renovasjon skal nå tilbakeføres til innbyggerne i Re, senest i løpet av de påfølgende fem år. Derfor unnlater vi å fakturere for renovasjon 4. kvartal 2017, og det vil sannsynligvis også føre til lavere renovasjonsavgift i 2018.

Renovasjonsavgiften for 2018 vil avgjøres i behandlingen av budsjettet for 2018.

Les mer om Re kommune.