Ordfører og varaordfører er skuffa over Vegvesenets nei til strakstiltak: – Innimellom så må vi bruke hue!

BRENNER FOR EN TRYGGERE BISPEVEI: Thorvald Hillestad (SP), ordfører i Re. Arkivfoto: Stian Ormestad.

BJERKEVEISKILLET: Ordfører og varaordfører i Re mener et stoppskilt og «rumlefelt» foran Bjerkeveiskillet vil øke respekten for krysset. Foreløpig er ikke Vegvesenet enig.

TRAGEDIE: En 17 år gammel Re-gutt døde i den tragiske ulykken i Bjerkeveiskillet i sommer. Arkivfoto: Stian Ormestad.

I sommer døde en 17 år gammel Re-gutt etter et sammenstøt mellom en bil og motorsykkel. Det skjedde etter at bilen, som kom fra Hengsrødveien og skulle inn på Bispeveien, ikke overholdt vikeplikten i Bjerkeveiskillet.

Restriktiv holdning til bruk av stoppskilt

Vegvesenets foreløpige analyse er klar, og så langt konkluderes det med at «det ikke er noen åpenbare fysiske tiltak som kunne ha forhindret ulykken», skriver Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) på sin Facebook-profil:

– Tore Kaurin (avdelingsdirektør i Vegvesenet, red. anm.) understreker at det kommer en mer dyptgående rapport noe seinere. På mitt spørsmål om hvorfor det ikke kan settes inn enkle tiltak som rumlefelt eller stoppskilt, svares det at man har en forholdsvis restriktiv holdning til bruk av stoppskilt. Det brukes helst på sterkt trafikkerte veier (E18) og uoversiktlige kryss. 

STØTTER THORVALD: Odd Gjerpe (KrF) leder Hovedutvalg for drift, eiendom og næring i Re kommune. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Innimellom så må vi «bruke hue»

Det svaret er ikke ordføreren fornøyd med:

– Sjøl om veikrysset her er oversiktlig og ikke ligger på E18, må det her være mulig å avvike fra regelboka og tidligere «postulater.» Det er tross alt en beredskapsvei for den samme E18 vi snakker om.

Thorvald tror at sjåførenes aktsomhet og respekt for et kryss økes hvis det dunker under hjula og man møter et stort stoppskilt.

Varaordfører Frode G. Hestnes (FrP) er enig:

– Innimellom så må vi «bruke hue», som vi sier i Re. Krysset oppleves som utfordrende, både på grunn av fart og trafikkmengde, men også fordi det krysser en sykkelsti i samme kryss.

– Mitt spørsmål til Vegvesenet blir egentlig: Hva skader det å sette opp skilt og lage «rumlefelt»?, spør varaordføreren.

Bred politisk støtte i eget kommunestyre

Ordfører og varaordfører får støtte fra det politiske miljøet ellers i Re, i ordførerens kommentarfelt på Facebook.

STØTTER THORVALD: Varaordfører Frode G. Hestnes (FrP). Arkivfoto: Stian Ormestad.

Leder av Hovedutvalg for drift, eiendom og næring Odd Gjerpe (KrF) viser til stoppskiltet i Sundbyfoss litt lenger nord, – det bør komme i Bjerkeveiskillet også, mener Gjerpe.

– Bra at du følger opp, Thorvald, skriver Heming Olaussen (SV). – Ikke bra at Statens Vegvesen er så tilbakeholdne. Anerkjenner deres fagkompetanse, men synes de er inkonsekvente og litt for tilbakelente.

Den foreløpige rapporten inneholder ingen strakstiltak, men hva den endelige rapporten sier veit ingen enda. Derfor er håpet fortsatt at det kommer noen risikoreduserende tiltak på plass – men ordføreren vil presse på for strakstiltak: 

– Heldigvis er det ikke mange kryss i Vestfold der ulykker får en tragisk utgang. Det blir neppe inflasjon i bruk av stoppskilt om en garderer seg som best en kan ved å montere stoppskilt som et strakstiltak, mener Re-ordfører Thorvald Hillestad.

I sommer var det to ulykker der vikeplikten ble brutt i Bjerkeveiskillet:

Les mer: Dødsulykke i Bjerkeveiskillet

Les mer: To biler bulka i Bjerkeveiskillet

Her finner du flere saker fra politiloggen i Re.

,