Her overrekkes nøkkelkortet til nye Bjerkely skole

OVERREKKELSE: Leder av byggekomiteen Hans Kristian Heum overrekker nøkkelen høytidelig til Bjerkely-rektor Mathias Døvik. Foto: Stian Ormestad.

UNDRUMSDAL: Elevene har allerede gått på skolen i tre uker, men i kveld var det offisiell åpning av nye Bjerkely skole. – Jeg skulle hatt en diger og flott nøkkel, men i disse moderne tider er det bare et lite puslete nøkkelkort!

Se bilder fra nye Bjerkely skole

Torsdag 7. september 2017 var det en høytidelig markering i den nye Bjerkely skole, som fra og med skolestart denne høsten holder til i nye lokaler i Døvikveien 2 i Undrumsdal.

Skolen har holdt til i Hengsrudveien 662 helt siden 1922, men nå er både skole og kirke samla under samme tak. Kirka ble vigslet før jul i fjor.

TALER: Elevrådsleder Lukas Østeberg (11) fra Horten. Foto: Stian Ormestad.

29.000 dugnadstimer

I kirkedelen av bygget ble det en kort gjennomgang av byggeprosessen, taler, deretter en enkel bevertning, og tilslutt en omvisning i skolen.

Hans Kristian Heum, leder for byggekomiteen, forteller om to år med dugnad, og ett år med planlegging før det igjen – også på dugnad. – Så egentlig er det snakk om tre år med dugnad – enormt mye dugnad!

– Jeg skulle gjerne nevnt alle som har bidratt, men da hadde jeg nok stått her til i morra tidlig og ramsa opp navn, taler byggelederen, som oppsummerer slik:

Så å si halve finansieringa av det nye bygget med en kostnadsramme på 30 millioner kroner er dugnad. – 29.000 arbeidstimer, sammen med lån av maskiner og utstyr – det har vi regna ut at har en verdi på 13 – 14 millioner kroner.

Resten er finansiert gjennom salg av gammel bygningsmasse, gaver og private lån.

NY SKOLE: Natt til første skoledag ble dugnadsgjengen ferdig. Nå har skolen vært i bruk tre uker. Foto: Stian Ormestad.

– Kjempetøft med sånne sensorer til lyset!

Da prosjektet starta, var det med tanke på kirkebygg. Først etter hvert kom ideen om å fylle bygget med skole. Gamle Bjerkely skole hadde store oppgraderingsbehov, men små muligheter på det gamle skoleområdet.

REKTOR: Mathias Døvik, rektor ved Bjerkely skole. Foto: Stian Ormestad.

Skolestyret gikk for flytting av skolen til Døvikveien, og etter et «skikkelig kjør», som byggelederen beskriver det, var skolen klar til skolestart i år.

Den høytidelige overrekkelsen ble gjort ved å overlevere nøkkelen til bygget i kveld, tre uker etter første skoledag for elever og ansatte.

– Jeg skulle hatt en diger og flott nøkkel, men i disse tider er det bare et lite puslete nøkkelkort, sier Hans Kristian Heum til Mathias Døvik før nøkkelkortet skifter hender fra byggeleder til rektor.

Og moderne teknologi er det elevene har lagt mest merke til i den nye skolen. Elevrådsleder Lukas Østeberg (11) fra Horten forteller i sin tale at det er kjempetøft med elektriske sensorer som skrur lyset på når noen går inn – for eksempel på toalettene.

6. klassingen har gått på gamle Bjerkely siden 1. klasse og gleda seg veldig til å starte på ny skole. – Det er en større skole, med større ganger og større klasserom – og bedre luft, taler elevrådslederen.

– Takk til alle som har jobba her hele sommeren. Og takk for meg, avslutter Lukas før en stor applaus.

NY SKOLE: Bjerkely skole fylles med læring og lek. Foto: Stian Ormestad.

God takhøyde

Rektor sier det samme, men i litt lengre ordlag. Han er glad for et stort og framtidsretta løft for skolen, og han forteller at det er stor stas å se elevene ta skolen i sitt eie. De setter pris på den nye skolen – både inne og ute.

NY SKOLE: Alle klasserommene har et vindu i døra. Foto: Stian Ormestad.

På omvisningen ble det kommentert at det er gjennomgående god takhøyde i den nye bygningsmassen. – Ja, det er god takhøyde i DELK, sier rektor og smiler.

Bjerkely skole er en kristen friskole for elever fra 1.-7.klasse. Skolen eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

NY SKOLE: Byggekomiteleder Hans Kristian Heum forteller om prosjektet. Foto: Stian Ormestad.

NY SKOLE: Byggekomiteleder Hans Kristian Heum viser fram hvordan industribygget så ut innvendig og utvendig før forvandlingen starta. Foto: Stian Ormestad.

NY SKOLE: Bjerkely skole har flytta inn i Døvikveien 2 fra og med skolestart denne høsten. Foto: Stian Ormestad.

Se flere bilder fra nye Bjerkely skole

Les mer om barnehager og skoler i Re.