Leserinnlegg: Nei til uønsket deltid!

LESERINNLEGG: – Slik kan vi IKKE ha det, mener Yvonn Garder, Fagforbundet i Re, om uønsket deltid: – Deltidsansatte må «jage» vakter, alltid være tilgjengelig, og aldri si nei – for å oppnå ønsket inntekt.

Deltid har tradisjonelt vært et kvinnefenomen. I 2012 var omtrent 40 % av norske yrkesaktive kvinner og 14% av mennene i deltidsjobb.

Halvparten av disse jobber i helsesektoren. De benyttes som erstattere, og må «jage» vakter uten at de får nok vakter til å oppnå ønsket inntekt.

Å jobbe deltid resulterer også i uforutsigbarhet, verken fritid eller arbeidstid kan planlegges i forkant, og i tillegg til ubekvem arbeidstid må mange forholde seg til flere arbeidsplasser.

De må være frempå og sørge for å være tilgjengelig hele tiden. Og man må ofte stille opp på kort varsel.

Etter selv å ha jobbet deltid vet jeg hvordan det er å hele tiden være tilgjengelig. Man kan ikke planlegge noe, og man ender ofte opp med å måtte jobbe både tre og fire helger på rad.

Du må ta de vaktene som er, det være seg om det dagvakt, kveldsvakt eller nattevakt. Man tør ikke å si nei til å jobbe i frykt for at de ikke ringer deg igjen.

Du vet heller aldri hvor mye lønn du får fra måned til måned.

Slik kan vi IKKE ha det.

Arbeiderpartiet vil jobbe for et anstendig og trygt arbeidsliv, gjennom å forsvare sykelønnsordningen og bekjempe sosial dumping, midlertidighet og ufrivillig deltid.

Godt valg!

Yvonn Garder, Re
Fagforbundet

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.