Leserinnlegg: Bredere EØS-motstand i Vestfold enn i Norge

LESERINNLEGG: Høyre i Vestfold er helt isolert med sitt ja-standpunkt. Vestfoldbenken ser ut til å kunne bestå av et flertall av EU-motstandere. Det er noe nytt, og noe veldig gledelig, skriver Anna Marie Frost, leder av Vestfold Nei til EU, og Heming Olaussen, fylkesstyremedlem Vestfold Nei til EU, i dette lesereinnlegget:

Nei til EU gjennomfører hvert stortingsvalgår en undersøkelse av de aktuelle kandidatenes syn på EU-medlemskap, EØS-avtalen og enkelte andre problemstillinger knytta til EØS.

I år er det stilt seks spørsmål, som mange partikandidater er bedt om å svare på. I Vestfold er det gledelig nok kun Høyres to toppkandidater (Løvaas og Westgaard-Halle)som sier de er tilhengere av et norsk EU-medlemskap.

De to toppkandidatene til AP (Andersen og Aasen-Svendsrud) går utenom undersøkelsen ved å henvise til APs program. Der står det at saken skal opp til ekstraordinær behandling dersom den blir aktuell. Det er på mange måter et god-dag-mann-økseskaft svar.

Derimot sier de to neste kandidatene – Balisany og Høiberg – klart nei til EU. Dette i likhet med toppkandidatene fra SV (Egeland), Rødt (Njøs Kurdøl), FrP (Stordalen og Eriksen), MdG (Moskvil), KrF (Tyvand) og SP (Kleveland).

Venstres Carl-Erik Grimstad har av en eller annen grunn ikke svart på noe. Nå har riktignok 2. kandidaten (Rørvik) svart, men Venstre er uten mandatsjanser fra Vestfold, så det blir mindre interessant.

Konklusjon 1: Høyre i Vestfold er helt isolert med sitt ja-standpunkt. Vestfoldbenken ser ut til å kunne bestå av et flertall av EU-motstandere. Det er noe nytt, og noe veldig gledelig.

Velgerne bør imidlertid merke seg at det er helt uvisst hva APs to toppkandidater vil gjøre om den politiske situasjonen skulle endre seg radikalt, og EU-medlemskapet igjen kommer på dagsorden. Det i en situasjon der APs velgere er krystallklart mot EU. Det samme gjelder til en viss grad Høyre, der velgerne også er skeptiske til EU, i følge meningsmålinger.

På spørsmålet om EØS bør byttes ut med en bilateral handelsavtale er responsen en noe annen – i det både Høyres, APs og KrFs kandidater forsvarer EØS.

Oppsiktsvekkende er det imidlertid at FrPs to toppkandidater (Stordalen og Eriksen) begge toner flagg som EØS-motstandere, på tvers av partiprogrammet. Samme standpunkt har kandidatene fra SV, Rødt, SP og MDG.

Konklusjon 2: Det er ikke usannsynlig at Vestfold vil sende tre, eventuelt fire EØS-motstandere til Stortinget i høst. På spørsmål om kandidatene støtter at det avholdes ei folkeavstemming om EØS er bildet sammensatt. Her er det SVs, Rødts, SPs, MDGs og FrPs kandidater som støtter et slikt krav. Høyres, APs og KrFs kandidater støtter det ikke.

Konklusjon 3: Ut fra meningsmålingene kan det se ut til at et klart flertall av de kommende stortingsrepresentantene fra Vestfold vil gå i mot ei folkeavstemming om EØS. Det synes vi i Nei til EU er veldig synd, da EØS til de grader innebærer en tapping og uthuling av det norske demokratiet, og overføring av makt til Brussel.

Velgere som støtter ei folkeavstemming har imidlertid mange partier og kandidater å velge mellom.

Vi har stilt et spørsmål om vetoretten i EØS bør brukes (mer) aktivt? Her er det et klart flertall for dette – kun APs Balisany og Høyres Løvaas er mot en slik praksis. (De to toppkandidatene til AP viser også her til programmet – som ikke sier noe om dette).

Interessant er det at Høyres Westgaard-Halle svar ja på dette spørsmålet.

Konklusjon 4: Vestfold kommer til å sende et klart flertall av stortingsrepresentanter som har forplikta seg til å bruke vetoretten i EØS aktivt. Det er bra. Nei til EU i Vestfold vil følge representantene tett de neste fire årene for å se hvordan de innfrir dette løftet til velgerne.

Vi tar med et spørsmål til – om kandidatene ønsker å legge ned veto mot EUs jernbanepakke 4 (en pakke av direktiver m.v. som legger klare føringer for privatisering av jernbanen). Ikke uventet sier Høyres og FrPs kandidater nei til dette. AP er helt i det uvisse. Det samme med KrF.

De som tar et klart standpunkt mot EUs jernbanepakke er SVs, Rødts, SPs og MDGs kandidater. Det bør fagorganiserte merke seg – da det er fra fagbevegelsen, og spesielt jernbaneforbundet og lokomotivmannsforbundet – men også LO-kongressen – at motstanden mot oppstykking og privatisering av jernbanen har vært sterkest.

Konklusjon 5: Folk som ikke ønsker svenske eller britiske tilstander på den norske jernbanen har flere måter å markere dette på ved årets stortingsvalg i Vestfold.

Lykke til med valget – Nei til EUs kandidatundersøkelse kan du lese i sin helhet på www.neitileu.no.

Anna Marie Frost, leder av Vestfold Nei til EU
Heming Olaussen, fylkesstyremedlem Vestfold Nei til EU

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.