Leserinnlegg: Tinghaugveien – noe må gjøres!

LESERINNLEGG: To millioner kroner er plusset på på veibudsjettet, men Heming Olaussen (SV) frykter det blir smuler igjen til Tinghaugveien – også denne gang.

Tinghaugveien i Ramnes er en tungt belasta vei. Det er stor trafikk til Langevann om sommeren, og stor trafikk til Ramnes-løypene om vinteren. Alt i tillegg til «vanlig» trafikk fra beboerne langs veien, samt en del tungtransport (tømmer, hestehengere, søppelbiler m.m.).

Det er samtidig en slags «inngangsport» til friluftslivet i Re for folk fra Tønsberg og andre kommuner. Slik veien framstår nå, er den en skam for Re kommune.

Asfaltdelen (den nederste kilometeren) er et lappeteppe der man hele tiden prøver å tette hull med små asfaltklaser – for så å se at nye hull bare åpner seg, eller de gamle sprekker opp straks været blir litt krevende.

Veien for øvrig får store problemer straks det kommer et litt kraftig regnvær; Oversvømmelser som følge av tette sluk, vannet skjærer veien i stykker, eller man opplever «vaskebrett» som i Tinghaugbakken, der bilen virkelig får «kjørt seg».

Jeg har tatt opp Tinghaugveien i kommmunestyret en rekke ganger, men føler jeg har snakka for døve ører. Kanskje fordi veldig få av kommunestyrets medlemmer sjøl bruker veien?

I junimøtet i kommunestyret fikk jeg, på vegne av SV, imidlertid inn en passus som peker på Tinghaugveien spesielt. Det var i samband med at kommunestyret plusset på budsjettet for veivedlikehold i 2017 med to millioner kroner.

Nå skal bruken av midlene prioriteres av hovedutvalget for drift, eiendom og næring (DEN). Der er ikke SV representert. Da er jeg stygt redd for at det igjen kan bli smuler til Tinghaugveien?

Rådmannen presenterte et regnestykke som tilsa at en full opprustning av Tinghaugveien ville koste over 20 millioner. Dermed blir saken liksom uløselig. Men det koster langt fra så mye å legge ny asfalt i en kilometer, samt for eksempel å høvle/gruse Tinghaugbakken oftere.

Et enkelt tiltak som kanskje kunne være verdt å tenke på, er å gjenetablere gamle dagers «veivoktere» – å la en beboer langs veien få ansvaret for et spesielt stykke av veien, med ansvar for til en hver tid (og særlig når det er meldt kraftig regn) sikre at alle avløpskummer er åpne, slik at vannet ikke finner sine egne veier – bokstavelig talt.

En beskjeden godtgjørelse ville neppe velte kommunebudsjettet. Tvert imot – her kan man spare kostnader til (unødvendige) reparasjoner.

Også rent trafikksikkerhetsmessig er veien en utfordring, ikke minst for syklister. Vi ønsker jo at folk skal sykle mest mulig, og mange bruker sykkelen til/fra Langevann, voksne som barn og unge. Gjerne hele skoleklasser. Det kan tidvis være farlig.

En ting er rullebrettene i Tinghaugbakken, som kjennes svært ubehagelig. Også videre opp mot Langevann kan det være trangt og uoversiktlig. Plutselig er det også blitt en nytt hull i asfalten – og nåde den som i en viss fart nede på sletta får forhjulet nedi dette!

Vi venter heldigvis fremdeles på den første alvorlige ulykken, men den kan fort komme. Hvem har da ansvaret?

Jeg håper at DEN ved leder Odd Gjerpe tar bekymringene for Tinghaugveien på alvor. Jeg vil utfordre Gjerpe og ordfører Hillestad til å ta seg en tur opp mot Langevann – kanskje spesielt rett etter et kraftig regnvær.

Gjør dere opp en vurdering av om dette er en vei å presentere våre nye med-innbyggere i Tønsberg når de ønsker å bruke denne delen av det flotte friluftstilbudet i Re.

Dere kan jo også sammenlikne med hva som har skjedd med Ramnesveien, med flunkende ny asfalt fra Revetal til Jarberg. Kontrasten kunne nesten ikke vært større!

Ha en god tur, og prioriter Tinghaugveien denne gangen.

Heming Olaussen,
kommunestyrerepresentant i Re for SV

Les også: Re kommune – har dere glemt oss?

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.

,