Leserinnlegg: En god plattform for nye Tønsberg

LESERINNLEGG: Tønsberg tar de overordna prinsippene om raushet, respekt og likeverd på alvor. Det lover godt!, skriver Heming Olaussen og Anette Viken fra Re og Tønsberg SV i dette felles leserinnlegget:

I et felles kommunestyremøte Re/Tønsberg før sommeren ble den politiske plattformen for den nye kommunen vedtatt.

Plattformen er et resultat av en åpen prosess, der innbyggerne er invitert til å si sin mening, og der lokalpolitikerne i de to kommunene har hatt diskusjoner i flere omganger, på ulike nivåer.

At de to kommunene nå skal ha ei fellesnemnd med seksten representanter – åtte fra hver kommune, to fra hvert parti – har vært omtalt tidligere, men er ikke desto mindre et gledelig bevis på at ikke minst Tønsberg tar de overordna prinsippene om bl.a. raushet, respekt og likeverd på alvor. Det lover godt!

Det er nå nedsatt ei arbeidsgruppe på totalt seks personer – tre fra hver kommune – som skal utarbeide forslag til demokratiutvikling for den nye kommunen, og den nye kommunen skal ha et relativt stort antall kommunestyremedlemmer, 49 i tallet. Det sikrer en politisk bredde i det nye kommunestyret som velges i 2019.

I møtet 20.6. la Heming Olaussen fram, på vegne av SV, et forslag om styrking av den politiske plattformen med to punkter som var blitt oversett tidligere i prosessen. Begge gjelder hvilke mål vi skal jobbe for å realisere. Det ene gikk på ambisjonene for miljøkommunen, og lød:

«Nye Tønsberg skal være en tydelig og framtidsrettet miljøkommune». Det andre lød: «Nye Tønsberg skal ha en offensiv rolle i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet». Det var svært gledelig at begge forslagene også ble vedtatt enstemmig, etter at bl.a. Tønsbergs varaordfører Bent Moldvær (FrP) var framme og anbefalte det.

Tønsberg er jo blitt et senter i den statlige satsinga mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, med politiet og skatteetaten i front, så det skulle bare mangle om ikke også den nye kommunen tar mål av seg til å bekjempe dette uvesenet som truer det seriøse arbeidslivet og det anstendige arbeidslivet vi tross alt har vært vant med å ha her i landet, og i fylket.

SV vil garantert jobbe for å realisere disse målsettingene, slik at de ikke bare blir pene ord på et papir.

Vi har all grunn til å tro at det er vilje til en ambisiøs miljøpolitikk og en aktiv kamp mot kriminaliteten i arbeidslivet i hele den nye kommunen. Det vil uansett vise seg når de konkrete sakene kommer på bordet.

Inntil selve sammenslåinga 1.1.2020 vil vi i SV jobbe gjennom Fellesnemnda og kommune-/bystyrene for å realisere disse viktige politiske ambisjonene.

Heming Olaussen, Anette Viken
SV-medlem i Fellesnemnda (Re) SV-medlem i Fellesnemnda (Tønsberg)

Les mer under emneknaggen kommunesammenslåing

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema