Flere badevann i Vestfold får stryk – men ingen i Re

BADEGJESTER FRA TØNSBERG: Amelia Klemo (5) fra Husvik i Tønsberg koser seg på Merkedammen i Vivestad sammen med storebror, mamma og mormor. Les mer om det flotte Merkedammen-området i august-avisa! Foto: Stian Ormestad.

VESTFOLD/RE: Sju badesteder i Vestfold får karakteren «mindre god», og ett får «ikke akseptabelt». Men alle fem badeplassene her i Re er av «god kvalitet».

Miljørettet helsevern er et interkommunalt samarbeid med Re som vertskommune. Revetal-kontoret dekker cirka 135.000 innbyggere i ti Vestfold-kommuner.

Fritt fram for bading i Re

Hver sommer testes badevann i alle ti kommunene. I årets andre runde med tester er det litt av hvert. Sju badesteder er «mindre gode» og ett er «ikke akseptabelt».

Men skal du ut og bade i Re, er alt trygt: Grorudvannet, Langevann, Merkedammen, Snekkestad og Sandsletta har alle fått stemplet «god kvalitet».

Skal du ut av Re på badetur ellers i Vestfold, bør du merke deg følgende:

«Mindre god» får Vikevannet i Hof, Munkholmen, Øra-stranda og Tenvik på Nøtterøy, Svelvikstranda på Tjøme, Hagasand i Sande, Askjemvannet i Andebu – og nye Sandefjord.

Og helt ytterst på skalaen, med stemplet «ikke akseptabelt» Rosanes på Nøtterøy.

Normalt liten risiko for å bli sjuk av å bade i Norge

Badevannsprøvene ble publisert i uke 27 – og det var resultatene av årets andre testrunde. Resultatene blir vurdert i henhold til «Vannkvalitetsnormer for friluftsbad».

«I Norge er risikoen for å bli sjuk ved bading normalt liten», skriver Miljørettet Helsevern Vestfold på sine nettsider.

«En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner».

«Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad».

FRITT FRAM: Her er det bare å hoppe i det! Les mer om det flotte Merkedammen-området i august-avisa! Foto: Stian Ormestad.

,