Trær til besvær: – Snart gror hele byggefeltet igjen!

NABOAKSJON: Dette er noen av naboene som har skrivi under på et felles klagebrev til Re kommune. Foto: Stian Ormestad.

BERGSÅSEN: Barn og unge skal komme seg til barneskole, ungdomsskole, videregående skole, idrettshaller og fotballbaner i Bergsåsen – som gror igjen. – Trafikkfarlig, mener naboene som går sammen for å få et svar fra Re kommune som eier både veiene og skauen.

Byggefeltet i Bergsåsen ble etablert for det meste på 1980-tallet. Da var åsen mer eller mindre snauhogd, men i løpet av åra som har gått har skau, busker og kratt vokst opp igjen – og det har skutt fart de siste åra:

I 2009 kjøpte Ellen Skjølberg og familien hus i Bergsåsveien 41. – Den gangen hadde vi sol til nærmere klokka 22.00 om sommeren, i dag har vi til cirka klokka 19.00, forteller hun til ReAvisa.

AKSJONSLEDER: Ellen Skjølberg har organisert nabolaget som går sammen med mål om å få en avklaring fra kommunen. Foto: Stian Ormestad.

Grunnen til at det er nesten tre timer mindre sol er rundt ti store trær som står på kommunens eiendom. Ellen tok kontakt med kommunen om ønske om å få felle disse trærne.

Skygger for sola – og truer sikkerheten

Etter hvert har det vist seg at flere i byggefeltet er irritert – men også bekymra – over trær som vokser seg store. – Jeg trudde jeg var aleine, men så viser det seg at vi er mange som har de samme bekymringene – og mer til, forteller Ellen:

– Veier og sykkelstier gror igjen så man mister sikten. Det har vært ulykker her, der verken barna på sykkel eller bilføreren har sett hverandre før det smalt. Det er rett og slett trafikkfarlig!

– Flere steder er det bare en liten flik igjen av gangstien. Vegetasjonen tar helt overhånd. Det er flere gamle, tørre trær som står i fare for å ramle over ende, og ett har allerede gjort det – over ei lekestue.

Heldigvis gikk det bra – ingen barn var der akkurat da.

RAMLER OVER ENDE: Dette treet traff heldigvis ingen barn da det ramla over lekestua. Foto: Stian Ormestad.

Skogbrannfare er flere redde for, her står vegetasjonen helt inn til husveggene. Om vintrene er det ikke bedre, når store trær gir etter for snø og is. Det er mange historier om greiner og trær som ramler ned  – heldigvis med «bare» materielle skader – ikke personskader.

DØDE OG TØRRE TRÆR: Her kommer det til å ramle flere trær, viser naboene fram. De mener kommunen må sørge for sikkerheten i sin egen skau, så nærme bebyggelse. Foto: Stian Ormestad.

– Men hva hvis det skjer? Da skal ingen si at ikke vi varsla om farene, sier en irritert Ellen Skjølberg på vegne av naboaksjonen.

– Digre trær har røtter som sprenger seg vei i fjell og skrenter, og det raser stein og grus. I verste fall treffer det folk, eller syklister som kommer susende ned Bratthenget og velter.

Et ønske om kveldssol balla på seg til å dreie seg om så mye mer – og så mange flere. – Det var nesten godt at det er flere med samme erfaringene som meg: Vi får ikke svar fra Re kommune!

Samler seg bak en naboaksjon

Ellen Skjølberg har engasjert advokatfirma Elden, der det i brevs form kreves at kommunen fjerner trær som skygger for sola, «slik at man gjenoppretter de tidligere solforholdene».

Det er etter at virksomhetsleder i Re kommune lova at en av deres folk skulle ta kontakt med naboene i uke 26, etter hekkesesongen, for «i samråd felle noen trær på kommunens friområde som skygger for kveldssola». Det har ikke skjedd.

– Det har vært lite eller ingen forståelse fra kommunens side når hver og en av oss har tatt kontakt. Derfor samler vi oss nå i håp om at dette blir tatt på alvor, uttaler naboaksjonen i Bergsåsen.

JUNGEL? Her tar naturen snart helt over sykkelstien. Foto: Stian Ormestad.

Naboene møttes på lekeplassen for å skrive under på et felles brev til Re kommune. ReAvisa ble med en liten gjeng av naboene en runde i Bratthenget etter signeringen.

IRRITERT: Kristin Bakka forteller om en stor irritasjon, som har bygd seg over tid. Hun jubler over initiativet om å gå sammen for å pushe på kommunen. Foto: Stian Ormestad.

En etter en forteller flere naboer at de har henvendt seg til Re kommune, uten at noe har skjedd. Noen for fire år siden, andre for to, eller som Ellen tidligere i år. Uten å få svar.

Det verste eksemplet har Kristin Bakka nesten nederst i Bratthenget:

– Det er hvert fall åtte år siden jeg tok kontakt, og fikk to av kommunens menn på besøk hjemme. Etter befaringen har jeg ikke hørt et pip. Jeg fikk beskjed om at de hadde ei liste å gå etter – men i løpet av alle disse åra må vi vel ha klatra ganske høyt oppover på den lista?

I mens vokser skauen seg høy, og flere døde trær står på vippen over veier, sykkelstier, garasjer og hus.

Gjør det gjerne på dugnad, men….

Et alternativ er å hogge skauen sjøl, men det har flere av naboene fått beskjed om å ikke finne på. Det er kommunal grunn og ikke anledning for privatpersoner til å gjøre det, har de fått muntlig beskjed om.

– Vi ser ikke naboene våre lenger, sier Ellen oppgitt. – Men nå går vi sammen og samler oss om denne saken. Re kommmune – hører dere oss?

FRA DØR TIL DØR: Velforeningens Facebook-side blir brukt, – men ikke alle har Facebook. Derfor går vi fra dør til dør, og setter stor pris på at lokalavisa skriver om bekymringene våre, forteller Ellen Skjølberg. Foto: Stian Ormestad.

I løpet av mandag vil klagen fra naboene i Bergsåsen bli levert på virksomhetslederens kontor. I løpet av møtet på lekeplassen skreiv 28 naboer under på klagen.

SKOLEVEI: Gjennom dette buskaset går og sykler mange Bergsåsen-barn til skolen. Foto: Stian Ormestad.

Ellen gikk så fra dør til dør etter møtet for å spørre om flere vil stå bak brevet. Der krever naboene et møte med kommunen for å komme fram til en løsning alle kan leve med.

Enten det kan gjøres på dugnad, eller kommunen må rydde opp i dette sjøl.

Virksomhetsleder: – Vi er positive til dialog

Rolf Lønnum, virksomhetsleder ved teknikk- og næringstjenester i Re kommune, bekrefter at kommunen har fått et brev tidligere fra et advokatkontor angående felling av trær for bedre solforhold.

Ellers er bekymringene blant naboene ikke kjent for ham, heller ikke frustrasjonen over å ikke få svar fra kommunen:

– Det høres ikke bra ut, dersom kommunikasjonen med kommunen oppfattes sånn som du referer nå. Jeg har vært i denne jobben i to år, så jeg kan ikke svare for det som har skjedd før min tid. Men jeg kan love at vi er positive til dialog, sier virksomhetslederen til ReAvisa.

Lønnum er åpen for å gå gjennom ønskelista fra naboaksjonen, punkt for punkt. Men han poengterer at ikke alle er enig. Noen vil beholde trær, andre vil bli kvitt dem. – Vi må som kommune ta hensyn til alle parter, lover og regler – og sikkerheten.

ET NYTT SKYV I BERGSÅSEN: Det skjer mye bra i Bergsåsen om dagen. Denne lekeplassen er oppgradert på dugnad. Foto: Stian Ormestad.

Ingenting i veien for å jobbe på dugnad

Nå som så mange naboer skriver under et felles brev, er han enig i at det kan bli lettere å komme fram til enighet. Så må det bestemmes hvem som gjør hva.

PÅ GJENGRODDE STIER: Her har naboer flere ganger rydda busk og kratt. Nå er de usikre på hva de kan gjøre på dugnad. Foto: Stian Ormestad.

At det ikke er anledning til å gjøre noe på dugnad, stemmer ikke:

– Så lenge det er avtalt med kommunen, er det ingenting i veien for det. Det kan dreie seg om fjerning av busk og kratt med ei hekkesaks, eller klipping av grass. Større jobber som felling av trær kan også gjøres på dugnad, men da er kravet at de som står for det har de alle godkjenninger i orden – og at det er avklart med kommunen.

– Re kommune har en forsikringsordning som dekker dugnadsarbeid på kommunal grunn – sålenge det er avklart med kommunen i forkant. Og det er veldig greit at dugnad håndteres og organiseres gjennom velforeningen.

At det har drøyd med hogsten som var lovet i sommer har en forklaring: – Vi skulle egentlig vært i gang, men ressursene måtte omprioriteres til å vedlikeholde kommunale veier etter flommen i juni. Vi har rett og slett ikke folk til det nå, på grunn av uforutsette forhold.

Virksomhetslederen ser fram til å få henvendelsen i brevs form fra naboaksjonen. Han lover en konstruktiv dialog.

– For all del, vi er åpne for å møte innbyggerne – når vi får henvendelser. Nå forstår jeg det sånn at vi får et brev vi kan forholde oss til, med flere aspekter enn bare solforhold som vi var kjent med fra før av. Det er klart at vi må få gjort noe med dette, hvis det går utover trafikksikkerheten, for eksempel.

SKRIVER UNDER: Ikke alle rakk møtet på lekeplassen. Martine Lilleby og Steinar Sanni skriver her under på brevet på vei forbi i bilen. Foto: Stian Ormestad.

Trafikkert byggefelt – med mange myke trafikanter

Bergsåsen er i en særstilling blant byggefeltene i Re, mener naboaksjonen.

– Dette må være det byggefeltet med mest unger og ungdom som farter rundt, til barneskole, ungdomsskole, videregående skole, masse turgåere og syklister, og det skjer alltid noe på idrettsanlegget med kamper og cuper.

– Det er hyggelig det – men det er uhyggelig hvis ikke alle kan ferdes trygt i åsen vår!, mener Ellen Skjølberg.

Det gror igjen flere steder i Re – dette nabolaget inviterte ordføreren med på biltur.

,