– Dere har ikke glemt oss, vel?

MOBILISERER: Små og store som har invitert ReAvisa til Undrumsdal er krystallklare: – Forventningene er i høyspenn! Foto: Stian Ormestad.

UNDRUMSDAL: Denne gjengen minner våre folkevalgte på det de sa etter at elevrådslederen tok ordet før kommunestyremøtet i april. – Forventningene er i høyspenn!

Bakgrunn: Undrumsdal vokser – og Solerød barnehage utvides?

Les også: …men hva med utearealene?, spør elevrådet og FAU

Les også: Ingrid (13) overtalte kommunestyret

I slutten av april bestemte kommunestyret i Re å utvide Solerød barnehage. Før det samme møtet tok elevrådsleder Ingrid Heierstad (13) ordet i Åpen post:

Det er vel og bra at barnehagen utvides, men ikke uten en oppgradering av utearealene.

ELEVRÅDSLEDER: Ingrid Heierstad (13). Foto: Stian Ormestad.

En gammel kampsak

Politikerne fikk se bilder som tegner et dystert bilde av uteområdene på hele Solerød oppvekstsenter – både barnehagen og skolen:

Gamle og ubrukelige lekeapparat, små sandkasser der det allerede i dag er trangt om plassen, ei lekestue gitt av FAU som råtner på rot, og en lekeplassrapport som har sørga for at det er blitt enda mindre å finne på i skolegården.

Dette er en gammel kampsak. FAU, elevrådet, virksomhetsleder og styrer i barnehagen har i flere år hatt mange gode ideer og ønsker, men Solerød oppvekstsenter har hatt fire virksomhetsledere på ti år.

– Det kan virke for oss foreldre som at saken må starte på nytt hver gang vi vil komme videre med den, fortalte FAU-medlem Margareth Horn til våre folkevalgte.

Dessuten føler mange i Undrumsdal at både barnehagen og skolen er blitt nedprioritert i årevis – siden skolen gang på gang har vært nedleggingstrua.

Derfor har det ikke blitt gjort de store investeringene i denne delen av kommunen?

FLERE MANGLER: Huska har aldri kommet opp igjen, etter at den ble tatt ned høsten 2016 som følge av mangler i lekeplasskontrollens rapport. Foto: Privat.

Investering i folkehelse

– Tida er inne for å satse mer på Undrumsdal, mener Margareth Horn.

– FAU håper våre folkevalgte ser verdien av den fysiske aktiviteten som barna får – både i skoletida og på fritida – ved at det investeres i mer lekeapparater.

Hun forteller at foreldrene i Undrumsdal ikke er vonde å be når det kommer til dugnad.

– Vi er vant med det og stiller opp hver gang det trengs. Men her trenger vi også en politisk vilje til å satse på Undrumsdal – sammen med oss som bor her!

FAU har nå gjort mye av jobben, og virksomhetsleder på oppvekstsenteret har fulgt opp foreldrenes innsats.

– Det er innhenta priser, elevene er blitt spurt om hva de ønsker, og det er sjekka ut muligheter for å søke midler fra forskjellige stiftelser, med mer.

ÅPEN POST: Foran ser vi elevrådsleder ved Solerød skole Ingrid Heierstad (13), bak ser vi fra venstre SU- og FAU-leder Rolf Kullander, FAU-leder for Solerød barnehage Jenifer I. Karpinska, FAU-leder for Solerød skole Guri Nilsen og FAU-medlem Margareth Horn. Foto: Stian Ormestad.

Nå er det opp til våre folkevalgte

Møtet i april var oppløftende for elevrådsleder Ingrid og de andre oppmøtte fra Undrumsdal. Et enstemmig kommunestyre gikk for Heming Olaussen (SV) sitt forslag:

RÅTNER PÅ ROT? FAU har gitt denne lekestua i gave til barnehagen. Men hva med grunnarbeidet, som drenering? Foto: Privat.

«Administrasjonen pålegges å gjøre en rask utredning av forbedringer av uteområdet som kan stå klart over sommerferien. Saken legges fram for neste møte i kommunestyret».

Bakteppet er et millionoverskudd fra 2016, der det ikke mangler på gode formål.

Nå i juni kommer det to kommunestyremøter på rappen, både til uka og neste uke.

Formannskapet har allerede foreslått å sette av ekstra midler til uteområder generelt i kommunen, der barnehager får 500.000 kroner og skoler får 300.000 kroner.

Denne delen av saken skal opp i kommunestyremøte til uka 13. juni.

Deretter skal rådmannen legge fram et prisoverslag for Solerød oppvekstsenter spesielt til kommunestyremøte 20. juni.

– Forventningene er i høyspenn!

Sjøl om det var en tverrpolitisk enstemmighet om å se på saken i april-møtet, er det først nå saken skal avgjøres.

En ting er hvert fall sikkert, forteller små og store som har invitert ReAvisa til Undrumsdal i forkant av den politiske behandlingen:

– Forventningene er i høyspenn!

 

MOBILISERER: Små og store som har invitert ReAvisa til Undrumsdal er krystallklare: – Forventningene er i høyspenn! Foto: Stian Ormestad.

Les også: Ingrid (13) overtalte kommunestyret

Les også: …men hva med utearealene?, spør elevrådet og FAU

Bakgrunn: Undrumsdal vokser – og Solerød barnehage utvides?

,