Rådmann i Re: – Det går ikke an å bare vedta noe og tru at alt er i orden, men en åpenhetskultur må bevises i konkrete handlinger. Vi jobber javnt og trutt med det.

MEDIESTORM: Rådmann Trond Wifstad, da medienes søkelys var på ledelsen i Re kommune i forbindelse med en annen sak for noen år siden. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: – Det skal ikke være sånn at det er en svakhet å innrømme feil. Vi ønsker jo å få noe konstruktivt ut av kritikk, sier rådmannen i Re til ReAvisa.

REVETAL-ELEV: Daniel All Skillinghaug (15). Foto: Privat.

Bakgrunn: – Vi skal vise respekt for alle elever. Dette blir tatt tak i!

Les også: Så koker det over på Revetal ungdomsskole – igjen

Les også: – Det kommer noe positivt ut av dette

Det var onsdag i forrige uke at Revetal ungdomsskole-elev Daniel Aall Skillinghaug (15) la ut et kritisk innlegg på Facebook – og sendte det også til ReAvisa.

Det handla om et lite respektfullt forhold mellom noen lærere og elever på Revetal ungdomsskole.

Daniel gikk ikke til rektor, lærerne eller elevrådet med problemene, fordi han ikke hadde trua på at det ville føre noen vei. Flere tidligere elever har stått fram i media og støtta Daniel i akkurat det.

Rett før påske ble det lagt en plan: Over påske skal Daniel og elevrådet møte skoleledelsen for å se hvordan de sammen kan bedre skolemiljøet ved Revetal ungdomsskole.

Det er ikke første gang ReAvisa spør rådmann i Re om en eventuell ukultur i Re kommune. Som vi skreiv, og står inne for: «ReAvisas inntrykk har over flere år vært at det ikke er særlig ålreit å være en varsler i Re kommune«.

HAR EN PLAN: Kommunalsjef Unni Bu og Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen. Foto: Stian Ormestad.

Rådmann Trond Wifstads korte svar er: – Vi ønsker å bli bedre på dette, og vil gjerne lære av kritikk.

Det litt lengre er: – Det skal ikke være sånn at det er en svakhet å innrømme feil. Vi ønsker jo å få noe konstruktivt ut av kritikk.

Akkurat det blir etterlyst i ReAvisa-lederen, som rådmann Wifstad kommenterer mer utfyllende slik:

– Sånn generelt mener jeg at vi jobber for å få til en kultur som er basert på åpenhet. Vi har fått på plass gode systemer for å fange opp avvik, og vi har stor fokus på lederutvikling.

– Det er mye vi ønsker å få til, men det er selvfølgelig krevende. Det går ikke an å bare vedta noe og tru at alt er i orden, men en åpenhetskultur må bevises i konkrete handlinger, sier Wifstad.

Og han innrømmer ovenfor ReAvisa at Re kommune kan ha litt å jobbe med.

– Så er det dessverre sånn at noen ganger tråkker vi feil og uttaler oss kanskje klønete – spesielt i en stressa situasjon, sier han om den siste tidas mediestorm.

KORTE AVSTANDER PÅ REVETAL: Dialogen mellom ungdomsskole og lensmannskontor er tett og god – men akkurat i denne saken falt det veldig uheldig ut. Foto: Stian Ormestad.

Rådmann kan i ettertid skjønne at kontakten mellom rektor og lensmann ble slått stort opp i noen medier. På den andre siden, det er ikke noe unormalt i at ungdomsskole-ledelsen og lensmannskontoret holder kontakten.

På Revetal er det kort avstand mellom etatene: Vi har enn så lenge lensmann og kommunehus, med barnevern og andre tjenester for barn og unge, og ungdomsskole innenfor et steinkast hit og dit på Revetal.

På Re-torvet har vi ordførerens hjørne – eller rettere sagt stolpe, og jaggu finner du ikke ei lokalavis rett i nærheten også.

– Det var ikke noe dramatikk i at rektor tok kontakt med lensmann, sier rådmann Trond Wifstad. – Skolene har gjennom alle tider hatt en god dialog med det lokale lensmannskontoret. Den dialogen er en styrke vi har, som en mindre kommune.

– Så ble dette dessverre skrivi noe feil fra rektors side, og det ble hvert fall oppfatta feil – dette ble aldri registrert som en politisak. Vi må beklage dette på det sterkeste, og ta sjølkritikk på hvordan dette ble kommunisert.

TETT KONTAKT MED LENSMANN: I flere saker har ReAvisa omtalt godt prevantivt arbeid i Re som følge av en tett kontakt mellom skole, kommuneapparat og lensmannskontoret på Revetal. Nåværende lensmann Trine Berg følger opp det gode arbeidet som er gjort før henne. Foto: Stian Ormestad.

Denne gangen slo kontakten mellom rektor og lensmann veldig uheldig ut, med hvordan Daniel følte det som en trussel og mange medier kjørte på med fete «anmelder 15-årig elev»-overskrifter.

– Når vi som kommune og skoleeier tar kontakt med lensmann, er det ikke alltid fordi det nødvendigvis har skjedd noe kriminelt. Det skulle vi ønske at hadde kommet bedre fram i dialogen med både eleven, foreldrene og mediene. Det beklager vi veldig.

– Som sagt, det trenger ikke å ha skjedd noe kriminelt. Det kan være at vi ønsker å jobbe preventivt på tvers av etatene – eller rådføring, som i denne saken.

– Dette med preventiv kontakt mellom etatene har vi flere gode eksempler på. Så den tette dialogen med politiet vil vi gjerne opprettholde, understreker Wifstad.

Han viser til at kommuneledelsen har mange hensyn å ta i sine uttalelser: – Blant annet taushetsplikt. Vi som kommune har helt andre hensyn å ta enn media og hvert fall privatpersoner på Facebook. Da kan det bli litt keitete og uttale seg.

– Så er det helt klart: Folk må få lov å komme til orde med sine oppfatninger – enten det er i ReAvisa, Tønsbergs Blad, NRK Vestfold eller på Facebook, understreker rådmann Trond Wifstad.

HOVEDUTVALGSLEDER: Tove Øygarden (H), leder for Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd. Foto: Stian Ormestad.

På politisk hold er det Tove Øygarden (H) som trekker i trådene, som leder for Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV).

Hun mener at det er litt av hvert å nøste opp i. Spesielt dette med skrall tillit til å gå rette tjenestevei, som vi har sett flere eksempler på her i Re – der Daniel-saken var den siste i en rekke.

– Som følge av denne saken må vi sette oss ned og finne ut: Er det generelt sånn at folk ikke har tillit til å gå rette tjenestevei, eller er det enkeltsaker?

– Jeg vil tru at det er noen som går tjenestevei og blir hørt. Men mediaoppslag kommer der det ikke skjer. Vi må sørge for at alle føler en tillit til at ting blir tatt skikkelig tak i. Siden dette gjentar seg gang på gang, så må vi komme til bunns i dette.

Hovedutvalgslederen forteller at dette skal prioriteres, også på politisk hold.

– Det er egentlig veldig synd at denne saken kommer nå, nå som vi akkurat har fått tall for Re-skolen der resultatene på flere viktige områder er blitt betraktelig bedre. Vi har hatt dårlige tall tidligere, det er helt klart – men gradvis blir tallene jobba og jobba oppover til det bedre på Revetal ungdomsskole.

– Det er snakk om å bygge tillit, og det tar tid, er hovedutvalgsleder Tove Øygarden helt enig med rådmann Trond Wifstad om.

TIDLIGERE HOVEDUTVALGSLEDER: Margareth Horn (SP – nå utmeldt), leder for HOV i forrige kommunestyreperiode, stusser over kulturen i Re kommune – både som innbygger og tidligere folkevalgt. Foto: Stian Ormestad.

Tidligere hovedutvalgsleder Margareth Horn (SP – nå utmeldt av partiet) mener det er noe grunnleggende feil, når det gjentatte ganger oppstår uheldige episoder i Re kommune.

– Det er en eller annen kultur og måte å jobbe på i ledelsen, som ikke er lett å forstå seg på som innbygger, og jeg forsto det ikke alltid som folkevalgt heller, skriver hun i kommentarfeltet til ReAvisa-lederen – som en av nærmere 600 reaksjoner.

MYE BRA I RE-SKOLEN: Rådmann i Re Trond Wifstad forteller at Tønsberg kommune har etterspurt blant annet SMART oppvekst som er utviklet i Re-skolen. Foto: Stian Ormestad.

Tønsbergs Blad skreiv også en leder om situasjonen på Revetal ungdomsskole og om kommuneledelsen i Re:

«Alt rådmannen sørger for med sin forklaring er å vise i praksis at det er på tide med en sammenslåing til en større og mer profesjonell kommune».

Hovedutvalg-leder Tove Øygarden (H) reagerer på frasen, hvis meningen er å belære oss i Re:

– Vi har en enighet med Tønsberg om at Re-skolen skal ta med seg mye bra inn i den nye kommunen. Blant annet dette med SMART oppvekst, som Tønsberg har etterspurt, viser hovedutvalg-lederen til.

Rådmann Trond Wifstad lar seg også overraske over frasen. – Dette er det Tønsbergs Blad-redaktøren som sier, ikke Tønsberg kommune. Der er nok holdningen en helt annet.

– Re har mye positivt å komme med inn i den nye kommunen, og det har vi fått anerkjennelse for i Tønsberg.

– Og det er ikke gitt at det blir så mye bedre bare av å bli større – det er absolutt ikke noe automatikk i det. Dette må det jobbes med, både i små og store organisasjoner, mener rådmann Trond Wifstad.

,