Leserinnlegg: 65 millioner til beredskapsveier i Vestfold

SAMFERDSELSMINISTER: Ketil Solvik-Olsen har sjøl sett trafikken på Bispeveien under brukollapsen for to år siden. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) forteller i dette leserinnlegget om millionbevilgningen til avlastingsveiene til E18 i Vestfold.

Stenging av Skjeggestadbrua vinteren 2015 medførte stor slitasje og mye trafikk på fylkesveier i området.

Mange tok kontakt på grunn av en uholdbar situasjon.

Jeg har selv befart områdene, både i bil og på sykkel. I møte med lokalbefolkning og transportører fikk jeg forståelse for hvordan hverdagen er, og hvilke utfordringer som er viktigst å få løst.

Nå følger vi opp. Regjeringen setter av 65 millioner kroner til å utbedre veinettet i området, både på Bispeveien og rundt Holmestrand.

Beløpet skal gå til nye sykkelveier, busslommer, asfaltering og tiltak for trafikksikkerhet, og vi har bedt Statens vegvesen om å gå i dialog med Vestfold fylkeskommune om bruk av midlene.

Trafikken på E18 er svært høy. Det er en god motorvei som har bundet sammen både fylket og Østlandet. Den gir grobunn for et bedre næringsliv og et større jobbmarked.

Men det betyr at trafikkbelastningen er høy på lokalveiene dersom E18 må stenge.

Satsingen nå er vårt bidrag til at Holmestrand sentrum og Bispeveien er bedre i stand til å tåle situasjoner dersom E18 skulle bli periodevis stengt igjen.

Og det fine er at utbedringene uansett har en betydelig nytte i hverdagen for alle som bor og ferdes i lokalmiljøet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP), samferdselsminister

Les mer om tema under emneknaggen Bispeveien.

Annonse:
,