Leserinnlegg: Revac-skandalens lærdommer

REVAC-RETTSAK: Rettssaken mot tre i Revac-ledelsen og to firmaer pågår fortsatt i Nordre Vestfold tingrett i Horten. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: SV gjennomfører for tiden en landsomfattende miljøkampanje. Sjelden har vi fått et så tydelig eksempel på at miljøbevissthet er nødvendig som i saken om Revac A/S, skriver Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget.

Sjøl om rettssaken i skrivende stund fremdeles pågår, og ingen dom er falt, mener vi i Re SV at det er kommet fram svært interessante ting om denne miljøskandalen som vi – administrasjonen og folkevalgte i Re – kan lære av.

Spesielt er det viktig å ta på seg lua og slutte å la seg imponere av alt som kalles «næring» eller «næringsdrivende». Det kan virkelig være så mangt! Sjølsagt er de fleste både lovlydige og med en etisk ryggrad, men det skal man ikke ta for gitt. Et kritisk utgangspunkt kan være nyttig. 

I media (Tønsbergs Blad og ReAvisa) sin gjengivelse fra åpninga av rettssaken i Nordre Vestfold tingrett kommer det fram svært interessante ting som bør få alarmklokkene til å kime hos mange offentlige instanser.

I følge TB 31.1. la statsadvokaten fram en beskrivelse av Revac A/S, tidligere Revac Gjenvinning, nå Kabel Metall og Gjenvinning der man, sitat: «hadde ordnet seg med eiere og oppdelt selskapsstruktur, selv om det var de samme personene og deres investeringer som sto bak de ulike selskap og –navn».

Statsadvokaten påpekte «hvordan det ene selskapet brukte andres utslippstillatelser og at eierne på sine møter lånte og flyttet på tillatelser gitt av Fylkesmannens miljøvermavdeling.» 

I ReAvisas reportasje fra begynnelsen av rettssaken kommer det fram at leder av Revac skylder på alt og alle (brannvesenet, kommunen, Fylkesmannen) men mener seg sjøl fullstendig uten skyld i brannen og følgene av den (fiskedød, forurensing).

Det på tross av at den tillatelsen som ble brukt gjaldt det gamle anlegget på Lundteigen – der det for øvrig også har vært flere branner og branntilløp.

Vi får se hva domstolen kommer fram til, etter at alle vitner og prosedyre er gjennomført.

Vi i SV er uansett glade for at vi fremma forslaget i kommunestyret om å granske skandalen, noe vi fikk kommunestyrets enstemmige tilslutning til.

Kommunen kan åpenbart være mer aktpågivende når man behandler denne typen saker, sjøl om hovedansvaret for å tildele tillatelse behandles og gis av Fylkesmannen. Beredskap for denne typen hendelser, rutiner for håndtering og informasjon osv. burde bedres, i følge granskingsrapporten.

Vi forutsetter at dette nå er på plass. Det er dessuten viktig å ta erfaringene med Revac-skandalen med seg over til den nye kommunen – Tønsberg har jo i en helt annen grad enn Re industri og næringsvirksomhet, og bør derfor være desto mer opptatt av å ha gode rutiner og et kritisk blikk på næringsdrivendes evne og vilje til å drive miljømessig og etisk forsvarlig.

Hvorvidt dette faktisk er tilfelle er av de saker som bør gjennomgås og avklares i samband med de sammenslåingsforhandlinger som nå pågår mellom Re og Tønsberg.

Heming Olaussen (SV)
Kommunestyrerepresentant Re

Les mer om tema under emneknaggen Revac.

Annonse: