Leserinnlegg: Bedre velferdstjenester i kommunene

LESERINNLEGG: Da Høyre og Frp-regjeringen overtok etter valget i 2013 manglet det ikke skremsler: Kommunene ville bli sultefôret og velferden ville bli svekket. Statsbudsjettet for 2017 gjør skremslene til skamme, mener Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i dette leserinnlegget. 

Les også om statsbudsjettets plusser og minuser for Re i ReAvisa, oktober 2016.

Bedre helsetilbud, bedre skoler og bedre veier. Kommunene har ansvaret for mye av velferdstilbudet og å sørge for at vi skaper et samfunn med muligheter for alle. Derfor er god kommuneøkonomi viktig for oss, uansett hvem vi er og hvor i landet vi bor.

Da Høyre og Frp-regjeringen overtok etter valget i 2013 manglet det ikke skremsler: Kommunene ville bli sultefôret og velferden ville bli svekket.

Nå har regjeringen levert sitt statsbudsjett for 2017, og fasiten viser det stikk motsatte:
Nok en gang er kommune-Norge en av vinnerne i forslaget til statsbudsjett. Med over fire milliarder mer til kommunene i 2017 kan kommunene utvikle både velferdstilbudet og det sosiale sikkerhetsnettet lokalt.

I forslaget til statsbudsjett løfter vi frem noen viktige satsinger:

  • Regjeringen vil gjennomføre et kunnskapsløft som gir muligheter for alle. 150 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i skolen.
  • Helsestasjoner og skolehelsetjenesten styrkes med 50 mill. kroner. 300 millioner kroner er satsing på bedre tilbud til rusavhengige, og 100 millioner til rehabiliteringstiltak.
  • Store deler av Norge går bra, men det kraftige fallet i oljeprisen har rammet Sør- og Vestlandet hardt. For mange opplever å stå uten jobb eller at arbeidsplassene er utrygge. Derfor setter vi i gang målrettede tiltak for å øke aktiviteten og skape flere arbeidsplasser i de områdene og i de sektorene som er hardest rammet.
  • Vi forslår blant annet å gi kommuner på Sør- og Vestlandet 650 millioner kroner ekstra. De kan brukes til bygging, vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg, og dermed både standardløft og arbeidsplasser.
  • Fylkesveiene får 200 millioner kroner ekstra.

Regjeringen har foreslått et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Mer penger til kommunene gjør at de kan følge opp, og sørge for gode tjenester til sine innbyggere også neste år.

Det manglet ikke på dystre spådommer om kommuneøkonomi før regjeringsskiftet, men vi har gjort skremsler til skamme:

For årene 2009-2013, under forrige regjering, var økningen i kommunenes reelle inntekter 1,4 prosent i året. Etter at dagens regjering overtok har økningen vært 2,2 prosent i året.

Vekst i kommunenes inntekter er ikke den eneste oppskriften på bedre velferd. Det må tenkes nytt og det er rom for mer effektiv drift. Men god økonomi gir likevel kommunene grunnlag for å tilby tjenester til sine innbyggere.

Vi styrker kommuneøkonomien for å trygge velferden og skape et samfunn med muligheter for alle.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)


 

Les også om statsbudsjettets plusser og minuser for Re i ReAvisa, oktober 2016.