«Jarlsberg» som kommunenavn: – Det er historieløst!

pressekonferanse_nett

TIDLIGERE PROSJEKTLEDER FOR SLAGET PÅ RE: Kjersti Jacobsen leda leitinga etter Slaget på Re – og fant nordens eldste slagsted på Linnestad-jordene. Her sammen med ordfører Thorvald Hillestad på en pressekonferanse om funnene. Ordføreren er en av flere lokalpolitikere i Re som har nevnt «Jarlsberg» som mulig nytt kommunenavn for Re+Tønsberg. Foto: Håkon Westby.

LOKALPOLITIKK I RE: Flere Re-politikere snakker varmt om «Jarlsberg» som nytt kommunenavn for Re+Tønsberg, deriblant både ordfører og varaordfører. Tidligere prosjektleder for Slaget på Re mener det er historieløst.

«Kjære politikere i Re. Jeg trodde dere var opptatt av historie og i hvert fall middelalderhistorie….», innleder Kjersti Jacobsen, tidligere prosjektleder for Slaget på Re, sitt svar til saken om det politiske verkstedet i Re forrige uke. Svaret er posta på ReAvisas Facebook-side.

Etter innledningen er det ikke mer kjære mor – eller kjære politikere. Jacobsen retter kraftig skyts mot navneforslaget, som ble foreslått av flere folkevalgte i det politiske verkstedet forrige uke:

«Dere valgte en gang det «sterke» navnet RE til den nye og varme kommunen i 2002. Re er et meget gammelt navn på et større, diffust område, men også navnet på en konkret gård i gamle Ramnes (og selvsagt navnet for de to slagene i 1163 og 1177)».

«Et slikt, kort og «merkelig» stedsnavn indikerer som oftest at navnet stammer fra tidlig i jernalderen, fra den gang da hovedandelen av de gårdene kommunen har i dag ble ryddet… Dette gjelder IKKE for det «moderne» og oppkonstruerte navnet Jarlsberg……..»

«Jarlsberg hovedgård het tidligere Seheim (gården ved havet), og var en kongsgård med masse spennende historie. Navnet Seheim er opphavet til navnet Sem som senere blir navnet på kommunen som i dag er innlemmet i Tønsberg».

«Det var så sent som i 1678 at Sem gård ble omdøpt til Jarlsberg. Det var den nye eieren Ulrik Fredrik Gyldenløve som bestemte dette og som sannsynligvis laget dette «storslagne» navnet Jarlsberg…….»

«Dersom dere virkelig mener at det gamle, ærverdige navnet Tønsberg, som også selvsagt stammer fra jernalderen, og lever videre gjennom hele middelalderen og inn i vår moderne tid, skal byttes ut med et oppkonstruert stedsnavn, så er DERE HISTORIELØSE…… (det trodde jeg ikke om dere folkens)!!!!»

Jacobsen har også lagt ut et likelydende innlegg på sin private Facebook-profil. Der skriver blant annet regionsdirektør i NHO Kristin Saga:

«I tillegg til ditt eminente kurs i historie, Kjersti, tror jeg det er enkelte politikere som trenger et kurs i merkevarebygging og kommunikasjon. Man kaster ikke et så kjent navn som Tønsberg ut til fordel for en ost…»

Det får en av Jarlsberg-tilhengerne i Re, og han som først ble sitert på navnet i ReAvisas spalter, varaordfører i Re Frode Hestnes (FrP) til å reagere:

«Spesielt å lese regionsdirektør i NHO uttale seg så negativt om politikere i en av kommunene i Vestfold. Vet du egentlig hvilke kompetanse de «enkelte politkerene» du sikter til innehar eller bare mener du at politikere generellt har lav kompetanse? Du må gjerne være uenig med politikere men å indikere at de ikke har kompetanse det blir spesiellt…»

Kjersti Jacobsen svarer: «Sannheten er Frode, at når dere politikere IKKE en gang tar bryet med å sjekke den historiske bakgrunnen for navnet Jarlsberg, så har dere IKKE gjort hjemmeleksa deres. Legg dere flate og innrøm at dette..»

«Såvidt meg bekjent har ingen tatt til orde for forandre navnet på byen, Tønsberg vil fremdeles være bynavn uansett hva kommunen skulle hete…», skriver Hestnes videre.

Konklusjonen fra en av deltakerne i en til dels opphetet debatt er til å humre av: «Jeg tror dere har misforstått litt. Hovedsetet til den nye storkommunen skal selvsagt ligge på Revetal. Vi har gratis parkering og pol».