Leserinnlegg: Forhandlinger om Tønsberg som kjøkkenhage

LESERINNLEGG: Ulf Lund Halvorsen (MDG) håper at en sammenslått kommune med Re og Tønsberg tar jordvern på større alvor enn det Tønsberg aleine gjør.

Jeg registrer med interesse Petter Berg sin kommentar i Tønsberg bystyre om at en sammenslått kommune bestående av Tønsberg og Re blir Vestfold sin kjøkkenhage.

Håpet er da at den sammenslåtte kommunen tar jordvernet på større alvor enn det det politiske flertallet i Tønsberg har gjort så langt. Vi tåler ikke en Barkåker Syd sak i den nye kommunen.

Re har arealet, Tønsberg har næringsmiddelindustrien, sier Berg. Verdien i en kjøkkenhage ligger primært i den dyrkbare marken, ikke i næringsmiddelindustrien.

Næringslivet vil endre seg over tid, både når det gjelder aktører, eiere og produktfokus. Uten råstoffene vil ikke industrien fungere.

Petter Berg sin kommentar støtter godt opp under MDG sitt mål om at matvareproduksjonen skal være lokal og bærekraftig. Nye Tønsberg som kjøkkenhage for Vestfold er som hentet ut fra vårt utkast til nytt program.

Vi ønsker oss en reform av jordbruket slik at vi kan øke norsk matvareproduksjon basert på norske ressurser og matjord. En grønn jordbrukspolitikk vil sikre mat og miljø for fremtidige generasjoner.

I de kommende forhandlingene er jordbruk og jordvern blant de viktigste punktene det skal forhandles om. MDG i Re har et håp om at både Tønsberg og Re sitt forhandlingsutvalg vi ta dette på største alvor.

Lykke til med forhandlingene om kjøkkenhagen.

Ulf Lund Halvorsen
Gruppeleder for MDG i Re Kommunestyre


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.