Re Venstre: – Ønsker ikke et slag på Re i kommunestyremøtet

290216_BENT_SORSDAL_VENSTRE_2

VIL TIL TØNSBERG: Re Venstre ved kommunestyrerepresentant Bent Sørsdal har hatt Horten som sitt førstevalg, men endrer retningsvalg etter innbyggerundersøkelsen. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Flere partier har gitt utrykk for at det er intern uenighet, mens Re Venstre har hatt trua på Horten. Nå bør alle samle seg om Tønsberg, skriver styret og kommunestyrereprestant for Re Venstre i dette leserinnlegget.

Onsdag 21.9. skal kommunestyret i Re ta den endelige avgjørelsen om hvilken kommune Re skal slå seg sammen med.

Innbyggerundersøkelsen er klar: 41% ønsker at Re skal slå seg sammen med Tønsberg, mot 24% for nye Holmestrand og 22% for Horten.

Ved å ta i betraktning tallene for hvilke kommuner folk IKKE ønsker Re slått sammen med, blir totalvurderingen at Tønsberg er det foretrukne alternativet.

De fleste partiene i Re har i forkant av undersøkelsen ligget lavt i forhold til å annonsere hvilken retning de har ønsket. Et av argumentene har vært spørreundersøkelsen, og et ønske om å avvente resultatet fra den.

Flere partier har gitt utrykk for at det er intern uenighet, mens Re Venstre har hatt trua på Horten.

Partiene i Re har medlemsmøter denne uka. På bakgrunn av det soleklare flertallet som vil retning Tønsberg, vil Re Venstre oppfordre både egne og andres medlemmer til å samle seg bak innbyggerundersøkelsens flertall.

Venstre ønsker ikke et slag på Re i det kommende kommunestyremøtet. Vi har spurt folket og fått et klart svar, og mener politikerne i Re nå har en klar agenda: Gjøre Re og Tønsberg til en ny, sammenslått kommune, og jobbe sammen for et best tenkelig resultat for Re og dets innbyggere.

Venstre anmoder partiene i Re om å samle kreftene til en felles tropp ved det kommende kommunestyremøtet. Det vil være vel anvendte krefter å bruke energi på gode forhandlinger med Tønsberg, framfor splid i Re.

Styret i Re Venstre og kommunestyrerepresentant Bent Sørsdal


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.