Rådmannen anbefaler Tønsberg – igjen

ReAvisa_Trond_Wifstad_050_NETT

VIL TIL TØNSBERG: Rådmann i Re Trond Wifstad foreslår Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Rådmannen foreslo Tønsberg etter at PwC-rapporten var klar før sommeren, og rådmannen anbefaler fortsatt Tønsberg etter at resultatet fra innbyggerundersøkelsen er klart.

 

Rådmann Trond Wifstad sendte onsdag kveld ut sakspapirene for neste ukes politiske møter, der retningsvalget for Re skal avgjøres. Han foreslår følgende vedtak i to punkter i formannskapsmøte og kommunestyremøte onsdag til uka, 21. september 2016:

1. Med bakgrunn i Regjeringens og Stortingets mål for kommunereformen, sentrale dokumenter, lokalt gjennomførte utredninger og rapporter, folkeavstemming 14.09.15 og spørreundersøkelse i månedsskiftet august – september 2016 fatter Re kommune følgende vedtak: 

Re kommune gjennomfører en sammenslåing med  Tønsberg kommune.

2. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til å representere Re i arbeidet med å utarbeide en politisk plattform for den nye kommunen. Plattformen bør inneholde forslag til de krav som stilles i inndelingsloven knyttet til en søknad om sammenslåing.

Plattformen legges fram for de respektive kommunestyrene til behandling i løpet av 2016.

Folkemøtene ga ingen svar, men det har innbyggerundersøkelsen gjort, mener rådmannen.

Sammen med klart størst tilhørighet, også i innbyggerundersøkelsen fra 2014, og nå resultatet fra innbyggerundersøkelsen i høst, er Tønsberg den klare anbefalingen.

Avslutningsvis skriver rådmannen i sine vurderinger:

«Re kommunes erfaringer fra sammenslåing i 2002, Tønsberg kommunes vedtatte prinsipper for en sammenslåing, og et tett og godt samarbeid mellom de to kommunene gjennom mange år legger et godt grunnlag for å lykkes i det videre arbeidet.

Den nye kommunen har alle muligheter til å kunne stå godt rustet til å møte framtidas utfordringer, løse kommunens samfunnsoppdrag og ta på seg nye oppgaver fra staten».

Les mer: Resultatet av innbyggerundersøkelsen er klart.

Les også denne saken for å se resultatene sogn for sogn.


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.