Leserinnlegg: Argumentene for sammenslåing står fjellstøtt!

LESERINNLEGG: Arne Nåtedal mener at beslutningsgrunnlaget for sammenslåing svikter, og spesielt hovedargumentet om økonomi. Øyvind Jonassen (H) mener i sitt tilsvar at argumentene for kommunesammenslåing fortsatt står fjellstøtt.

Kommunesammenslåing - hvilken by bør Re kommune slå seg sammen med?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Kommunesammenslåing - hvilken by bør Re IKKE slå seg sammen med?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

I sitt innlegg beskriver Arne Nåtedal hvorfor han mener det ikke finnes argumenter for en kommunesammenslåing, det baseres på tall fra PWC rapporten som viser at effektiviseringsgevinster flater ut ettersom størrelsen øker.

Akkurat det er ikke overaskende, det følger av ren matematikk. I tillegg gir dagens inntektssystem med småkommunetillegget en terskel som synes ekstra godt ved 5.000 innbyggere. De grafene som er brukt som bakgrunn er basert på tidligere kommunesammenslåinger i hele Norge.

Norge er et grisgrendt land, med svært forskjellig forutsetninger for å kunne hente ut stordriftsfordeler. I tillegg er det også sånn at større kommuner har mulighet til å tilby tjenester som de små ikke har, det kan være f.eks kommuneadvokat osv.

Det kan også være med å gi et feilaktig bilde, da man velger a ta ut effektiviseringsgevinsten i bedre tjenester i stedet for kroner og øre.

Vestfold er et av de fylkene i landet med størst potensiale, med svært mange mennesker innenfor et lite geografisk område. Det vises svært godt i PWC / Telemarksforskning sin rapport på side 50.

Tønsberg bruker i dag 3.368 kr pr. innbygger, mens vi i Re bruker 4.439 kr pr innbygger. Forskjellen mellom de alternativene vi har for sammenslåing er fra det laveste Tønsberg / Re 3.554 kr, til Nye Holmestrand (uten Sande) som det høyeste med 4.848 kr pr. innbygger.

Hvis Tønsberg / Re skulle brukt denne summen på administrasjon ville det utgjort ca 1.300kr X 52.000= ca 67 millioner kroner. Når det blir hevdet at det ikke er effektiviseringsgevinster så er det feil.

Noe av grunnlaget for at vi beholder inndelingstilskuddet i 15 + 5 år etter sammenslåing er for at man innser at man i kommune Norge ikke har samme mulighet til å ta ut effektiviseringsgevinsten direkte som man gjør i det private. Det står også som en kommentar til de grafene som Nåtedal viser til i sitt innlegg.

Alle kommunene har løst overtallighet med naturlig avgang, det gjør at det tar tid å hente ut gevinsten, men gevinsten kommer. For Nye Holmestrand sitt vedkommende blir denne utfordringen langt større enn de to andre alternativene da det uttalte målet er en flersenter-kommune, og man har 3 stk administrasjoner som skal avvikles.

Så blir det igjen trukket frem bortfall av eiendomsskatt som en ulempe. I det en har innført eiendomsskatt har en brukt deler av det potensialet som ligger der. Re har innført eiendomsskatt for å unngå kutt i tjenester, vi går fortsatt underskudd på drift.

Tønsberg går overskudd, og har ikke eiendomsskatt. Det tyder også på at det er fordeler å hente på å være en større enhet.

Øyvind Jonassen, Re Høyre


 

Les også: Ringerunden er i gang – hvilken retning velger du?

Les også ReAvisas oppsummering av folkemøtene: Pilene peker i alle retninger.

Les også om Re kommune – som setter rekord i den korteste levetida for en kommune gjennom hele norgeshistorien.


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


 

– ANNONSE –