Leserinnlegg: Lille Re – hva nå?

LESERINNLEGG: Mange av oss hadde ønska at Re kunne forbli egen kommune. Men det er vedtatt at vi skal slå oss sammen. I denne situasjonen mener vi at det riktigste er å gå et skritt videre fra 3-K-samarbeid til et fornuftsekteskap i Nordre Vestfold, skriver Trygve Ånestad (SP) på vegne av flere i Re Senterparti i dette leserinnlegget.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

21. september blir en skjebnedag for Re kommune. Da skal kommunestyret avgjøre hvilken retning Re skal gå. Nordover til Holmestrand, Hof og Sande, østover til Horten eller sørover til Tønsberg.

På en serie folkemøter har vi hørt ordførerne fra frierkommunene presentere sine ønsker og løfter til oss i Re:

  • Nye Holmestrand lover egentlig ikke så mye annet enn tøffe tak og omstilling i årene som kommer.
  • Horten sier de satser på lokalsamfunn og vil opprettholde grendene også i Re.
  • Tønsberg legger vekt på felles arbeidsmarked og tilhørighet til «byen vår».

Hvilke argumenter er egentlig de viktigste i dette veivalget?

Vi mener at hvor du jobber, handler eller går ut på byen ikke er vesentlig i denne sammenhengen. Hele Vestfold er i praksis et felles arbeidsmarked, og i forhold til handel og kulturtilbud drar vi akkurat hvor vi vil, uavhengig av kommunegrenser.

Derimot er medbestemmelse, tjenestetilbud og økonomi viktige momenter i valg av partner. Felles kulturell bakgrunn og samarbeidsevner på tvers av kommunegrenser teller også.

Vi er redd vi i Re kan bli overkjørt politisk i bystyrene både i Tønsberg og Horten. Kjøttvekta tilsier at bare en av seks representanter i Tønsberg eller en av fire i Horten vil komme fra Re. Det kan fort bli rått parti.

I forhold til Holmestrand, Hof og Sande vil det sannsynligvis bli enda høyere temperatur i kommunestyret, men også større påvirkningsmuligheter fordi ingen kompakt majoritet er etablert.

Det tyngste argumentet i denne saken er økonomien. Det er ingen hemmelighet at Re kommune har hatt en anstrengt økonomi i flere år. Vi tror ikke velgerne var helt klar over situasjonen da de gikk til urnene og stemte nei til sammenslåing for et år siden.

Kommunalminister Sanner ga oss en kraftig oppvekker i vinter da han innførte kutt til kommuner som «frivillig» vil stå alene. Nei fra innbyggerne til sammenslåing blei i juni satt til side av kommunestyret på grunn av dystre økonomiske utsikter.

Hvilken vei lønner det seg å gå? Det er ingen tvil om at det for de første 20 åra vil lønne seg å gå nordover. Dersom vi slår oss sammen med Holmestrand, Hof og Sande vil den nye kommunen beholde 3 ekstra grunntilskudd (hver på 13 millioner kroner) i 15 år pluss 5 år nedtrapping samt et småkommunetillegg til Hof og et engangstilskudd.

Dette utgjør hele 450 millioner kroner mer I Holmestrand, enn om vi går i retning Tønsberg eller Horten.

Hvordan økonomien blir etter de første 20 åra er ikke lett å si i dag. Hvordan tjenestetilbudet vil utvikle seg finnes det ikke noen fasit på i dag. Fagre løfter gjelder i beste fall til neste valg.

Enhver sammenslåingsprosess vil koste, både i kroner og øre og i form av slitasje og gnisninger før en ny organisasjon er endelig på plass. I denne sammenheng er det opplagt en fordel at vi har 7 års erfaring med 3-K-samarbeidet med Holmestrand og Hof.

Felles byggesaksavdeling, felles landbrukskontor, felles kulturskole, felles arbeid med kommuneplan og mye mer. Politikere og administrasjoner kjenner hverandre i stor grad.

Mange av oss hadde ønska at Re kunne forbli egen kommune. Men det er vedtatt at vi skal slå oss sammen. I denne situasjonen mener vi at det riktigste er å gå et skritt videre fra 3-K-samarbeid til et fornuftsekteskap i Nordre Vestfold.

Per-Asbjørn Andvik, Ramnes
Bjørg Marit Sollie, Hengsrud
Aase Førsund, Revetal
Mona F. Skrikestad, Fon
Ragnar Kirkevold, Ramnes
Barbro Stokke, Vivestad
Anne Marie Borge, Linnestad
Trygve Ånestad, Våle


 

Les om det første folkemøtet i Vivestad: Populær kar på folkemøte om kommunesammenslåing

Les om det andre folkemøtet i Undrumsdal: – Hvorfor ikke gjøre dette skikkelig, med en gang!?

Les om det tredje folkemøtet på Revetal: – Jeg skjønner ikke at dere tør!

Les om det fjerde folkemøtet i Våle: – Hvor er effektiviseringsgevinsten?

Les om det femte folkemøtet i Fon: – Å er snøggaste veien te Gregershølet?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


– ANNONSE –