– Folk er frustrert over at bare noen skal betale gildet

030516_KST_KARL_ANDERS_BRAATEN

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Karl Anders Bråten (AP). Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Kommunekassa i Re er helt skrapa, derfor mener Karl Anders Bråten (AP) at eiendomsskatt fra næring burde beholdes. Flertallet mener det er viktigere å legge tilrette for næringslivet – uten ekstraskatten.

Bakgrunn: Ordfører Thorvald Hillestad vil fjerne deler av eiendomsskatten like kjapt som den kom

Se opptak av formannskapsmøte 26. mai 2016 / se opptak av kommunestyremøte 21. juni 2016.

– Folk er frustrert over at bare noen skal betale gildet. Det burde gjelde likt for alle, derfor bør vi beholde inntekten fra næring, verker og bruk, taler Karl Anders Bråten fra kommunestyrets talerstol.

Arbeiderpartiet får ikke overraskende støtte fra Heming Olaussen (SV):

– Vi innførte samstemt, alle unntatt FrP, en allmenn eiendomsskatt – alle skal være med på dugnaden.

– Så viser det seg at det gir mer inntekter enn først forutsatt. Da trudde jeg alle hadde jubla, for da kan vi gjøre mer med skolene våre.

– Men så kommer dette høyst overraskende forslaget om at de næringsdrivende kan slippe. Hvordan fungerer det for alle de andre som står igjen med regninga?

Ulf Lund Halvorsen (MDG) synes det er et rart forslag.

– For halvannen time siden ble det vedtatt å avvikle Re kommune på grunn av økonomi. Hvorfor forverre økonomien enda mer i den tida vi har igjen?

– Eiendomsskatten skal brukes på skolene våre. Her kunne vi tatt et skikkelig røsk. Det vi gjør nå er å skyve vedlikeholdsjobben til den nye kommunen. Det gir bare et enda større påskudd for å legge ned skolene våre i en ny kommune.

030516_KST_LISE_FIRING

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Lise Firing (SP). Foto: Stian Ormestad.

Flertallet mener eiendomsskatten skremmer vekk næringsdrivende og at arbeidsplasser kan forsvinne.

Lise Firing (SP) mener at det var tungt å gå med på å innføre eiendomsskatt. At skatten innbringer mer penger enn forventa, gir rom for å lette på skatten der det smerter mest.

– Det er viktig at næringslivet har de beste forutsetninger i kommunen vår. Vi opplever at skatt på næring, verker og bruk rammer hardest, ikke bare for den enkelte bedriften, men også hele lokalsamfunnet.

Øyvind Jonassen (H) er enig: – Dette er veldig gledelig, mange gikk veldig motvillig med på å innføre eiendomsskatt. Nå kan vi gå tilbake til næringslivet og si at vi skal gjøre alt vi kan for å fjerne den byrden vi la på dere.

– Vi kan stå rakrygga i Re og si at vi satser på det lokale næringslivet. Vi jubler ikke bare for de næringsdrivende, men også de på gølvet som er glad i arbeidsplassene sine.

Ulf Lund Halvorsen (MDG) sliter med å skjønne logikken.

– Denne kommunen blir borte om halvannet år uansett, og da blir også eiendomsskatten borte – hvilke næringsdrivende blir skremt bort av en eiendomsskatt som allerede er vedtatt, og straks er historie uansett?

030516_KST_OYVIND_JONASSEN

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Øyvind Jonassen (H). Foto: Stian Ormestad.

Anette Røren Hem (FrP) – fra det eneste partiet som stemte i mot eiendomsskatt til siste slutt – mener ingen sniker seg unna eiendomsskatten, sjøl om næring fritas.

– Alle som eier bolig i Re må betale, så alle er med uansett.