Alvorlig tiltale mot tre i Revac-ledelsen

revac

MILJØBOMBE: Den store avfallshaugen hos Revac AS på Linnestad tok 36 timer å slokke. Arkivfoto: Stian Ormestad.

LINNESTAD: Grove brudd på Forurensningsloven, ifølge tiltalen fra Økokrim.

Sak oppdatert: ReAvisa får opplyst at saken kommer opp for Nordre Vestfold tingrett i perioden 31. oktober til 17. november 2016, ifølge saksbehandler ved tingretten Grethe Kihlstrand.

Tiltalen fra Økokrim etter den alvorlige storbrannen hos Revac AS på Linnestad sommeren for to år siden er endelig klar. Risikerer flere år i fengsel, melder Gjengangeren.no som omtalte saken først.

Som ReAvisa har skrevet om mange ganger tidligere ble det store miljømessige konsekvenser da det brant i en kjempestor haug med plast, metall og batterier.

Tungmetaller som kvikksølv, kadmium, bly og andre miljøgifter ble blåst med røyken utover natur, elver og dyrka mark.

Ifølge politietterforskingen har 1.560 kilo død fisk blitt plukka opp i Aulielva, Bjunebekken og Storelva, der slukkevannet tok med seg giften og slokkeskum. Begge deler førte til stor fiskedød.

Brannen starta på morgen 21. juli 2014 og varte i 36 timer før brannvesenet klarte å slokke den. Tirsdag 19. august 2014 brant det også på Revac AS sitt anlegg på Lundteigen. Tiltalen gjelder den første brannen.

Økokrim mener i tiltalen at skadene ble så omfattende fordi de tre tiltalte mennene ikke hadde fulgt vilkårene i forurensningstillatelsen fra Fylkesmannen.

Tillatelsen tilsa at Revac Gjenvinning skulle motta og fortløpende videreformidle det farlige avfallet, men alt hopa seg opp og da det tok fyr ble den 1.250 tonn store haugen en giftbombe.

«Det ble ikke foretatt oppdeling av haugen eller andre tiltak som kunne bidra til å begrense omfanget av og forurensningsfølgene av en eventuell brann, særlig utslipp av farlige gasser til luft og nærliggende grunn, elver, bekker og vann», skriver Økokrim.

De tre tiltalte som er i 39- til 43-årsalderen vil måtte møte for Nordre Vestfold tingrett i Horten. Det er satt av to og en halv uke til saken, ifølge Gjengangeren.no som skriver at dette blir den største rettsaken i Horten i år.