Leserinnlegg: Re + Tønsberg = sant?

LOKALPOLITIKK I RE: Alle gruppelederne i bystyret forteller i dette leserinnlegget at Tønsbergs dør er åpen, og at et enstemmig bystyre ønsker å gå i forhandlinger med Re med tanke på å skape en ny kommune sammen.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Et enstemmig bystyre i Tønsberg vedtok på sitt møte 20. april under sak 52/16 en positiv holdning til henvendelsen fra Re kommune om å vurdere sammenslåing av de to kommunene. Og Tønsberg kommune stiller ingen betingelser ved en eventuell sammenslåing.

Bakgrunnen for henvendelsen var et vedtak i det ekstraordinære kommunestyremøtet i Re 30. mars, hvor det foreslåtte, nye inntektssystemet for kommunene førte til at et stort flertall ønsket en ny vurdering av en mulig kommunesammenslåing med enten Tønsberg, Horten eller nye Holmestrand kommune.

Intensjonen i dette vedtaket er at kommunestyret i Re på sitt møte 21. juni skal fatte et prinsippvedtak om at kommunen ønsker å bli en del av en større kommune. Det endelige vedtaket om hvilken kommune dette blir, skal fattes på et ekstraordinært kommunestyremøte 21. september. Før det skal det gjennomføres både folkemøter og innbyggerundersøkelse.

Vi, samtlige gruppeledere i bystyret i Tønsberg, tror at en ny kommune bestående av Re og Tønsberg vil bli en vinn-vinn-situasjon for begge kommuner.

I dag arbeider for eksempel over 1.100 fra Re i Tønsberg kommune (22%) mens 370 pendler den andre veien. Til henholdsvis Holmestrand og Horten pendler til sammenligning ca. 300 fra Re med et betydelig mindre antall den motsatte veien.

En stor andel av innbyggerne i Re har Tønsberg som sin nærmeste by og benytter seg av blant annet av byens uteliv og kulturtilbud, og mange fra Tønsberg reiser til Revetal for å handle og benytter Re som rekreasjonsområde hele året.

Både Re og Tønsberg er for øvrig betydelige landbrukskommuner med store, sammenhengende landbruksområder, og som definitivt kunne ha vært tjent med en felles landbruksforvaltning. Vi kan her også nevne de store leveransene til næringsmiddelindustrien på Ås. Det er også store steinbrudd på begge sider av dagens kommunegrense.

Når det gjelder infrastruktur, så ligger Re sentralt plassert med lett tilgjengelighet til en nord-sør-akse langs fylkesvei 35 med et godt utbygd kollektivtransporttilbud. Men det er potensial for forbedring av infrastrukturen mellom sentrum i de to kommunene, noe som selvfølgelig blir lettere å realisere i en sammenslått kommune.

Tønsberg kommune har de siste tre årene vært igjennom en nødvendig økonomisk hestekur med betydelige kutt i utgiftene. Dette gav et overskudd i 2015 på 60 millioner kroner, noe som har medført at kommunen nå er ute av Robek-registeret og dermed gjenvunnet sin fulle økonomiske handlefrihet. Dette har kommunen klart uten å innføre eiendomsskatt.

En fremtidig sammenslått kommune vil neppe ha eiendomsskatt, noe som betyr at innbyggerne i Re høyst sannsynlig vil slippe eiendomsskatt ved en eventuell sammenslåing. (Dette punktet støttes ikke av MDG og SV.)

Vi registrerer med interesse at konsulentfirmaet PwC og Telemarkforskning har gjennomført en overordnet analyse på oppdrag for Re kommune hvor fordeler og ulemper ved hvert enkelt av de tre ovennevnte alternativene har blitt vurdert. Og her kommer Tønsberg godt ut, og rådmannen i Re er på bakgrunn av dette helt klar i sin konklusjon om at Tønsberg er det beste alternativet for Re.

En innbyggerundersøkelse fra 2014 om hvilke aviser innbyggerne i Re leser, sier også mye om innbyggernes forhold til Tønsberg. Her svarte hele 78 prosent at de leser Tønsbergs Blad mens 14 prosent svarte Jarlsberg Avis og 6 prosent Gjengangeren mens ReAvisa leses av 36 prosent.

Vi har selvfølgelig stor respekt for de demokratiske prosesser som nå skal gjennomføres i Re kommune, og det er selvfølgelig helt opp til innbyggerne og politikerne å bestemme hvilket veivalg man ønsker for sin kommune.

Men innbyggerne i Re skal vite at Tønsbergs dør er åpen, og det er et enstemmig bystyre som ønsker å gå i forhandlinger med Re med tanke på å skape en ny kommune sammen.

Lykke til med valget!

Suzy Christina Haugan – gruppeleder Venstre
Kjell Anders Lier – gruppeleder Miljøpartiet De Grønne
Bent Moldvær – gruppeleder Fremskrittspartiet
Reidar Smidsrød – gruppeleder Kristelig Folkeparti
Steinar Solum – gruppeleder Senterpartiet
Rune Sørdalen – gruppeleder Høyre
Anette Viken – gruppeleder Sosialistisk Venstreparti
Per Martin Aamodt – gruppeleder Arbeiderpartiet


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.