Leserinnlegg: Farvel til Re

LOKALPOLITIKK I RE: – Vi som feirer «slaget på Re» har et flertall av folkevalgte som legger seg flate for statsmakta og overhodet ikke tar ledelsen i en mobilisering til forsvar for den flotte kommunen vår, mener et samla Re SV i dette leserinnlegget.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

21.6. fatter flertallspartiene i Re kommunestyre – AP, SP, Høyre, FrP, KrF og Venstre – etter all sannsynlighet det historiske vedtaket om å avvikle Re kommune for å slå oss sammen med en annen.

Det er etter vårt syn både uklokt og feil. Derfor er det også så sørgelig.

Re SV har kjempet en årelang kamp for Re som sjølstendig kommune – mot sammenslåing. Vi gikk til valg på det i 2015, vi jobba for et nei til sammenslåing nordover i folkeavstemminga – og vant, vi lagde en felleserklæring med AP og MDG i fjor høst der det heter i første punkt at Re skal opprettholdes som egen kommune, og vi var med på flertallsvedtaket i kommunestyret 5.11.15 som også sa nettopp dette: Ingen sammenslåing – Re skal bestå!

Vi gikk inn i året 2016 med den trua at vi hadde vunnet fram, og at vi nå kunne konsentrere oss om det viktigste: Å bygge Re. Slik også felleserklæringa med AP og MDG heter: «Vi skal bygge Re»!

30. mars i år fatta så flertallet i kommunestyret det etter vårt syn famøse vedtaket om igjen å se seg om etter en ekteskapspartner. Vi hadde fått et nytt inntektssystem, og panikken hadde bredd seg: Re sto overfor en situasjon med betydelige årlige underskudd i 20-millioner-klassen. Hvem kan redde Re?

3. mai kom så vedtaket om at det var «de tre musketerer»: Holmestrand, Horten og Tønsberg som skulle få kjempe om Re sin gunst. SV stemte mot. Begge ganger.

Vi mener det flertallet gjør er basert på gale forutsetninger. Det nye inntektssystemet viser seg å gi Re et årlig tap på ca. 4 millioner kroner i året. Ikke 12 millioner, som rådmannen og flertallet la til grunn i mars. At vi også taper 8 millioner i inndelingstilskudd har vi visst i alle de årene Re har eksistert. Det visste vi – og folket – da vi sa nei til sammenslåing i folkeavstemminga. Det visste kommunestyret da det fatta vedtaket om at Re skal bestå i november i fjor.

Det er to nye ting i økonomisammenheng: Vi kan komme til å tape drøyt 3 millioner kroner dersom Mulvika-innbyggerne går over til Holmestrand. På den annen side vil vi tape 13-17 millioner i skatteinntekter dersom Re opphører. Økonomiargumentet holder ikke!

Gjenstår da angsten for tvang. Men er det noen grunn for Re til å være engstelige for Fylkesmann og Jan Tore Sanner? Re hindrer ingen andre kommuner i å slå seg sammen, så det finnes i følge Stortinget ikke grunnlag for evt. tvang.

Vi ser i dag et kommuneopprør over det ganske land. Innbyggere som er stolte av kommunene sine, som har en sterk lokal identitet, som ikke tror på skremslene og som er villige til å forsvare lokaldemokratiet sitt, sier nei til statlig overstyring og sentralisering.

Det er et opprør Re burde gått inn i.

Vi som feirer «slaget på Re» har et flertall av folkevalgte som i stedet legger seg flate for statsmakta og overhodet ikke tar ledelsen i en mobilisering til forsvar for den flotte kommunen vår.

I stedet er det kun vilje til en ting: Å desperat finne en brudgom som vil ha oss.

Det er en rein sjøloppgivelsespolitikk uten gnist av kampvilje. Det er sørgelig. Vi burde ha stått opp for Re, som folkets fremste tillitsvalgte.

I stedet gikk det prestisje i saken. Den 21.6. er det prestisjen som ser ut til å seire. Ingenting annet.

Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant (SV)
Magnus T. Østlie, vararepresentant kommunestyret (SV)
Elisabeth Sann og Andrew Knight, styremedlemmer Re SV


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.