– I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en kommune med både Horten og Tønsberg

270416_KOMMUNESAMMENSLAING_JACOB_RUSTAN (5)

JA-MANN: Jacob Rustan (64) mener vi må ha en større kommune, og helst enda større enn det Re-politikerne legger opp til nå. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Jacob Rustan (64) mener våre folkevalgte må ta initiativet for å få med flere byer rundt Re i en ny storkommune. – Politikerne er for passive!

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Jacob Rustan har drivi gården nordvest for Revetal i alle år, men nå er sønnen Lars Kristian sjefen og Jacob er gårdsgutt. Jacob og kona Inger bor i dag i kårboligen rett over på andre sida av Bispeveien.

Midt mellom ordførergården på Bjerke og kommunehuset på Revetal drikker han morgenkaffen i solveggen – helt bestemt på at nærheten til administrasjon og folkevalgte blir akkurat den samme i en større kommune – helst en enda større kommune enn det politikerne i Re ser for seg.

Jacob er som ja-mann oppgitt over de folkevalgte ja-politikerne. Han har fulgt hele prosessen, og var en aktiv kar på folkemøtene både i fjor og året før. Nå håper han som menigmann, Senterparti-medlem og engasjert innbygger å sparke i gang en debatt, ut ifra et syn han tror mange deler.

I kveld skal han på medlemsmøte i Senterpartiet, og der vil han lufte sitt syn. Det vil han også i ReAvisa.

– Politikerne i Re tenker for smått, ved å utrede bare en og en by. I Re har vi tilhørighet til flere byer rundt oss, og Re kan være limet i en storkommune der både Horten og Tønsberg er med.

Jacob har sett på tallene i avstemningen på ReAvisa.no. Han registrerer at det er et stort flertall for kommunesammenslåing, hvis vi legger sammen alle som sier ja til en eller annen retning.

Godt over 1.000 stemmer er posta. To av tre vil enten til Tønsberg, Horten eller Holmestrand. Halvparten sier ja til Tønsberg og Horten.

Det alternativet mener Jacob er det beste: Tønsberg som handelsbyen med et rikt næringsliv, Horten som kunnskapsbyen med teknologibedrifter og høyskole – og Re sammen med de landlige områdene rundt byene med primærnæringer, natur- og friluftsområder, et sterkt idretts- og kulturliv.

– Det hadde blitt en kommune som er godt rusta for framtida, der vi utfyller hverandre.

270416_KOMMUNESAMMENSLAING_JACOB_RUSTAN (3)

ENGASJERT REING: Jacob Rustan (64) savner ja-politikerne i debatten. – Politikerne er for passive. Foto: Stian Ormestad.

– Vi tre kommunene er allerede i dag er ett og samme arbeidsmarked. Horten, Tønsberg og Re – her går alt på krøss og tvers av hverandre. Infrastrukturen er bra til Tønsberg, og den skal bli bra til Horten med ny jernbanestasjon på grensa mellom Re og Horten, skal vi tru det som er satt i gang i Fylkestinget.

Jacob registrerer at Tønsberg leder i ReAvisas avstemning – også med flere stemmer enn alternativet å stå alene. – Mange vil dit, men Tønsberg kan bli store og sterke og vi kan risikere å bli overkjørt. Får vi med Horten, så kanskje det gir litt motvekt. Det ville vært lettere handtere Tønsberg i et sånt samarbeid.

– Holmestrand? Folket sa nei i folkeavstemninga. Så det må være det absolutt siste alternativet for å sikre en større kommune. Mange stemte nok nei, men mente ja til en større kommune i en annen retning.

Jacob er overbevist om at en sammenslåing vil ha støtte i folket, hvis det blir både Horten og Tønsberg. Derfor må det sjekkes skikkelig ut.

– Re-politikerne må sette seg i førersetet og ta en grundig runde på dette. Vi får hvert fall ikke svar, uten å spørre. Og kanskje Re skulle være så modig at vi trøkker litt på for dette, og ikke gir oss sånn med en gang? Det kan jo også være støtte og hente fra høyere hold.

– Nå har jo det stikk motsatte skjedd, ved å bestille en utredning der bare sammenslåing med en og en by skal utredes. Også her kunne Re-politikerne vist litt mer mot og bestilt en utredning der vi får vite hva en større kommune med Re, Horten og Tønsberg kunne bety.

– Så veit jeg at mange mener at dette har vi ikke tid til, men det har vi. Med eiendomsskatten i Re kan vi kjøpe oss den tida vi trenger for å se om vi får til et samarbeid på tvers av byene. Eiendomsskatten vil så å si utlikne tapet av tilskudd fra staten ved sammenslåing, hvert fall for et år eller to. Derfor er ikke tidsaspektet et argument, mener Jacob.

– Det er bedre å gjøre jobben skikkelig nå, og få en solid kommune for 50 år framover.

270416_KOMMUNESAMMENSLAING_JACOB_RUSTAN (1)

NOTATER: Jacob Rustan (64) har fulgt hele prosessen og stilt opp på folkemøter både i fjor og året før. Til høsten skal han på folkemøter igjen. Foto: Stian Ormestad.

Mange har i forbindelse med kommunereformen tatt til orde for at hele Vestfold bør bli en kommune. Det er et alternativ mange på bygda snakker varmt om, mens skepsisen er større i byene. Også eksperter er skeptiske, fordi flere byer i en kommune har vist seg å skape stor splid i den nye kommunen.

– Jeg velger å være optimist. Vi kan hvert fall ikke ha det som utgangspunkt at det ikke går. Her i Vestfold har vi korte avstander, er en del av samme arbeids- og handelsmarked, og kan få det til, tror Jacob.

– Hele Vestfold som en kommune hadde vært bra, men et sted må vi starte. Vi har allerede slått sammen to kommuner til Re, så skal vi kanskje slå Re sammen med en bykommune nå – når kommer neste runde da? Hvor mange runder skal vi ha på dette før alt er på stell?

– Re bør gå hardt ut, så bykommunene rundt oss forholde seg til utspillet. Det kan bli spennende, mener Jacob Rustan.


 

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.