Leserinnlegg: Thorvald Hillestads knefall for makta

151215_Heming_Olaussen

RE SV: Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant i Re. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: – Kanskje ikke rart at mange spør om Thorvald Hillestad (SP) fremdeles er rett mann til å lede Re kommune, spør Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget.

Trenger Re en ny runde på kommunesammenslåing?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Ordfører Thorvald Hillestad utfordrer meg som SVs ene kommunestyrepresentant i ReAvisa 21. mars.

Hillestad vil ha omkamp om kommunesammenslåing, seks måneder etter at han og partiet hans (SP) tapte både folkeavstemminga og kommunevalget i Re.

Han ble likevel gjenvalgt mot 1/3 av stemmene i kommunestyret. Han var med og stemte for følgende vedtak i kommunestyret 3.11.15: «Kommunestyret i Re tar resultatet av folkeavstemmingen til følge, noe som gjør at Re skal bestå som sjølstendig kommune».

Det som har skjedd siden den gang er at regjeringa og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil tre ei tvangstrøye ned over Re kommune og Res befolkning.

Forslaget til nytt inntektssystem for kommunene er primært spesialdesignet for å støtte store kommuner, og straffe mindre kommuner som ikke vil slå seg sammen. For eksempel vil Oslo få ca. 400 millioner kr. mer, og Bærum over 40, mens Re vil kunne tape rundt 20 millioner pr. år.

Forslaget har møtt heftige protester over hele landet, og fra en rekke partier – aller sterkest fra Hillestads eget parti Senterpartiet.

Fra ordføreren i Re er det ingen vilje til å protestere, slik over 260 andre ordførere i Norge har gjort, og 4 i Vestfold.

Jeg synes det er synd at Hillestad viser så liten vilje til å markere urettferdigheten i Sanners økonomiske straffeekspedisjon. Jeg hadde venta meg mer av en ordfører i en kommune der flertallet så tydelig har sagt sin mening.

Hillestad gjør i stedet knefall for makta. Sanner og partifelle og Fylkesmann Lae har begge direkte oppfordra kommunestyret i Re til å se bort fra folkeavstemminga og oppheve sitt fire mnd. gamle vedtak.

Det stiller Hillestad seg i spissen for.

Ikke rart om mange oppfatter dette som en rein revansje for det forsmedelige nederlaget 14. september.

SV oppfatter også at den økonomiske situasjonen i Re kan bli alvorlig. Vi ser også at alternativene Horten og Tønsberg ikke lå inne i folkeavstemminga i 2015.

Sjøl om vi i utgangspunktet avviser omkamp, ser vi det som et minstemål at det må være folket sjøl som avgjør om de tok feil, og vil revurdere sammenslåing.

Det er det tid og rom for, og det skulle bare mangle om ikke kommunestyret – som sist gang fatta enstemmig vedtak om folkeavstemming – skulle legge saka fram på samme måte på nytt.

Men nei – heller ikke dette vil Hillestad (til nå) høre snakk om. Han snakker i stedet om at kommunestyret må være «voksne nok» til å ta en beslutning sjøl.

Så hvorfor stemte du for folkeavstemming forrige gang, Hillestad? Var du ikke voksen nok til å stemme i mot? Å ha et syn på demokrati i september 2015 og et annet i mars 2016 synes jeg er underlig.

Kanskje ikke rart at mange spør om Hillestad fremdeles er rett mann til å lede Re kommune?

Hillestad vil ha svar om SVs alternativ. Før jeg antyder noe om det, må jeg spørre hvorfor ordføreren underslår det faktum at Re vil TAPE 13 millioner i året på en sammenslåing?

Jeg skjønner at flere partier synes det kan være en lettelse å bli kvitt eiendomsskatten (som de egentlig var mot – men stemte for), men de synes m.a.o. det er greit å velte utgiftene ved ny Revetal ungdomsskole over på innbyggerne i Horten eller Tønsberg? Som en slags negativ medgift ved ekteskapet?

Det kaller jeg lettvint og «billig», for å bruke ordførerens litt useriøse ordvalg.

Re SV tror ikke Sanners forslag til nytt inntektssystem vil stå seg gjennom stortingsbehandlinga. Vi tror spesielt at kommuner med 10.000 innbyggere+ vil komme bedre ut. Ut fra et slikt resonnement burde kanskje kommunen satsa storstilt på fortest mulig å passere 10.000-grensa? 10.000 innbyggere = 10 millioner i pluss!

Det kunne vært et positivt budskap å mobilisere på, framfor den splittende omkampen om sammenslåing Hillestad&co nå legger opp til. Vi har over fem år på oss før det nye systemet slår inn for fullt. Vi hadde et overskudd i fjor på 13 millioner kroner. Vi har et bufferfond på ca. 20 millioner kroner.

10.000 innbyggere i 2022 betyr at vi må bli ca. 630 flere reinger på seks år – eller vel 100 i året. Det betyr en netto vekst som er fullt oppnåelig! De to siste åra har veksten i Re ligget på drøyt 1 % pr. år.

I neste omgang vil Re SV jobbe inn mot eget parti for å få inn i arbeidsprogrammet for 2017-2021 at det nye inntektssystemet må omarbeides slik at det blir mer rettferdig og ikke straffer kommuner som bruker sin demokratiske rett til å si nei til sammenslåing.

Slik KrFs leder Knut Hareide har påpekt, i det han foreslo at hele systemet skulle sendes tilbake til regjeringa, da det ikke ivaretar Stortingets vilje om en kommunereform basert på frivillighet.

Alle partier lager nå nye program, som skal vedtas på landsmøtene våren 2017. Hillestad behøver jo bare sitte stille – for SP vil garantert ha et slikt krav med i sitt program.

Så da gjenstår at de rødgrønne + evt. flere partier (som Krf, MdG) får flertall og skifter ut de blåblå ved neste stortingsvalg.

DET er vel et ønske vi kan stå sammen om Hillestad, eller hva?

Heming Olaussen, gruppeleder og kommunestyrerepresentant for SV


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.