Leserinnlegg: Kjærlighet i kommunesammenslåingens tid

290216_BENT_SORSDAL_VENSTRE_2

RE VENSTRE: Kommunestyrerepresentant Bernt Sørsdal (V). Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Re Venstre tror på fornuft, følelser, framtid, forbedring og forbrødring, skriver lokallaget i dette leserinnlegget.

Trenger Re en ny runde på kommunesammenslåing?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Re SV ønsker at Re kommune skal forbli singel, selv om det kan komme til å koste dyrt. Er det fordi man ikke har troen på at det kommer noe godt ut av å tenke og handle større?

Re Venstre tror ikke kjærligheten til der man bor blir mindre av å inngå fornuftsekteskap med omkringliggende omgivelser. Tvert i mot vil bedre tjenester øke følelsen av glede, trivsel og trygghet.

Det er helt naturlig at det kommer en kommunereform, da dagens kommunekart skriver seg tilbake til 60-tallet med langt færre og mindre kompliserte kommunale tjenester. I våre dager krever kommunens oppgaver en stor grad av spesialiserte fagfolk, noe de små kommunene vil slite med å ha råd til og ha vanskeligheter med å tiltrekke seg.

Re SV tviholder på å forbli liten, og bruker resultatet av folkeavstemningen i Re til inntekt for at flertallet sa nei til å slå seg sammen med andre kommuner. Det er imidlertid ikke den hele og fulle sannheten. Det flertallet sa nei til var spørsmålet de ble stilt: «Skal Re kommune gjennomføre en kommunesammenslåing og bli en del av en større kommune i nordre Vestfold?”

Når Re SV skriver i Tønsbergs Blad 18. mars 2016 at man skal respektere folkeviljen i Re, er altså ikke det ensbetydende med at folket sier nei til kommunesammenslåing.

Det er fra statlig hold frivillig å bli stående som liten kommune, men vi vet at det økonomisk vil komme til å straffe seg og at det innebærer lite vekstpotensiale. At politikerne i Re nå vurderer de mulighetene som gjenstår for Re, er å ta ansvar for framtida til innbyggerne i kommunen.

Re Venstre hadde i sitt program at vi ønsker å se mot Horten kommune. Horten og Re vil utgjøre en helt naturlig geografisk enhet, og landbruket og landskapet i Re er en naturlig forlengelse av tilsvarende arealer i Horten.

Den geografiske «kompaktheten» er også en fordel for å rekruttere lokalpolitikere og dermed styrke lokaldemokratiet. Denne kommunen vil få en god fordeling av by, tettsteder, næring, høyskole, landbruk, friluftsmuligheter, felles kulturarv og en kystlinje fra Holmestrand til Åsgårdstrand.

Ikke minst er etableringen av jernbanestasjon på Skoppum og de vekstmulighetene i området som kommer i kjølvannet av dette, et stort argument for å vurdere Horten. Og vi har sett i avisene at en forbedret tverrforbindelse/veiløsning vil måtte komme.

Re Venstre er opptatt av å spille på lag med framtida. Hver og en av oss kan føle at vi har det godt i kommunen som vi har det nå, selv om økonomien i kommunen er svært anstrengt. Men framtida bringer sannsynligvis enda flere oppgaver til kommunene, og da må vi ha redskap som skal til for å løse dem på best mulig måte.

I et miljøperspektiv kan man også i en større kommune gjøre bedre valg i forhold til arealdisponeringer og samferdsel. Så sant lokaldemokratiet er ivaretatt, ser vi få grunner til å forbli små.

Selv om Re Venstre har stor tro på Horten, vil vi i kommunestyremøtet den 30.3. gå inn for en vurdering av flere alternative ekteskap for Re. Kjærligheten til en større enhet begynner med fornuft, følelser og gode intensjoner.

Styret i Re Venstre ved Bent Sørsdal, Dag Enerhaugen, Ole Hans Lunde og Elin Berg Schmidt.


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.