Proppen som satte Revetal under vann var ved Valle

ReAvisa_Flom_019_NETT

KRISEBEREDSKAP: Re kommune satte krisestab da vannet steg til to meter over bakkenivå på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Onsdag 2. september i fjor flommet det over på Revetal. Nå har et eksternt konsulentfirma konkludert med at årsaken ligger under Bispeveien ved Valle.

Hvordan kunne den lille Revetalbekken, som går i rør under Revetal og ender opp i Storelva ved Valle, gå så langt over sine små bredder?

Allerede under flommen ble det sagt at problemet lå ved Valle, og et mer eller mindre tett rør under Bispeveien – som ReAvisa skreiv om. Men flere var kritisk til den forklaringen.

ReAvisa_Flom_001_NETT

REDDE DET SOM REDDES KAN: Dramatiske bilder fra Revetal onsdag 2. september 2015. Foto: Stian Ormestad.

Re kommune engasjerte VA Consult AS for å analysere hendelsen og for å se på hvilke tiltak som bør gjennomføres for å hindre at dette skjer igjen. Rapporten foreligger nå, skriver rådmann Trond Wifstad i en pressemelding:

«Det hadde over tid kommet mye nedbør med en topp mellom klokka 08.00 tirsdag 1. september og klokka 08.00 onsdag 2. september, hvor det falt 101,4 millimeter nedbør. Bakken ble mettet med vann før den høyeste intensiteten oppsto».

«Dette førte til at vannstanden i bekkeløpet mot sentrum steg, og videre at bekkelukkingen under sentrum ble fylt med vann fra utløpssiden. Bekkelukkingen under sentrum påvirkes av vannstanden nedstrøms utløpet og røret gikk fullt, og vannet steg opp gjennom kummen i den lavere delen av sentrum».

ReAvisa_Trond_Wifstad_050_NETT

RÅDMANN I RE: Trond Wifstad. Foto: Stian Ormestad.

I rapporten konkluderes det med at «kulverten (en nedgravd tunnel, red anm) under Bispeveien ved Valle hadde lavere kapasitet enn tilførte vannmengder».

«En teknisk beregning av overvannsmengder viser at kapasiteten på bekkelukkingen i sentrum er tilfredsstillende for å håndtere en 100-årsflom, mens kapasiteten på kulverten under Bispeveien er for liten. I disse beregningene er det lagt inn en klimafaktor for økt nedbørsintensitet på 1,4, altså en sikkerhetsmargin på 40 prosent».

«Nødvendige tiltak er ifølge rapporten å øke kapasiteten på kulverten under Bispeveien. I tillegg anbefales det å ses på mulighetene for å anlegge flere sluk og ny rørledning i den lavere delen av sentrum som kan føre overvann nedstrøms Regata. Det bør også vurderes å stenge åpningen i kummen for å forhindre at vann fra bekken kommer opp i sentrum».

«I en flomsituasjon er det også stor risiko for at gjenstander kan tette rør. Tiltak for å hindre dette bør også vurderes».

Rapporten er oversendt Statens vegvesen, og vil bli lagt fram for politisk behandling i Re hvor nødvendige tiltak fra kommunens side vil bli vurdert.


 

Se videoer fra da flommen ramma Re:

 

, ,