Leserinnlegg: Er Olaussens løsning økt eiendomsskatt og reduserte tjenester?

KST (3)

ORDFØRER I RE: Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: «Jeg tror det er riktig av de folkevalgte å ta dette ansvaret nå», skriver ordfører Thorvald Hillestad (SP) om kommunesammenslåing i dette leserinnlegget.

Trenger Re en ny runde på kommunesammenslåing?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Lenge før folkeavstemmingen om kommunesammenslåing vi hadde i Re i fjor høst, var vi klar over følgende:

De som slo seg sammen var garantert å beholde et betydelig antall millioner kroner i tilskudd de nærmeste 15 + 5 år (inndelingstilskuddet). Hvordan det ville gå med de som ikke slo seg sammen ble det ikke sagt noe konkret om.

Det ville komme forslag om endringer i måten å beregne størrelsen av statens overføring til kommunene på. Vi visste ikke hvilke og hvordan de ville slå ut.

Forslaget som kom rammer Re kommune svært hardt. Den økonomiske konsekvensen av valget vi tok, nemlig å fortsette som egen kommune kan se ut til å ligge mellom 10-20 mill kr i reduserte overføringer pr år.

Fra 2022 kan det sågar bli over 20 mill kr mindre å dekke driftskostnadene våre med pr år i forhold til det vi har å rutte med i dag. Signalene som har kommet tyder ikke på at det blir store endringer av Regjeringens forslag i Stortinget for en kommune som vår.

Det som Regjeringen gjør for å få gjennom sine politiske mål er en side av saken som det selvfølgelig er delte meninger om. Noe annet som spiller inn er det klare faktum at vi går mot trangere økonomiske tider nasjonalt.

Enten regjeringen framover blir rød, grønn eller blå er det lite som tyder på at kommunene kan påregne å få økte økonomiske rammer i årene som kommer.

Det er neppe noen i Re kommunestyre som synes det er særlig greit med et slikt økonomisk framtidsbilde, enten en er rød, grønn eller blå. Måten å reagere på blir gjerne forskjellig, fra høylytte protester til stille konstatering av de faktiske forhold.

Jeg er hjertens enig med de som sier, enkeltmennesker som foreninger, at forutsetningene er dramatisk forandret siden folkeavstemmingen i fjor høst, nå må politikerne handle. Det vil være en unnlatelsessynd å stikke hodet i sanden og håpe at dette går over om et valg eller to.

Jeg tror innbyggerne er mer interessert i å ha gode skoler og best mulig omsorg for våre eldre enn å tviholde på kommunens yttergrenser.

SVs Heming Olaussen er stadig på banen i sakens anledning. Han har imidlertid ikke sagt noe om hvordan han og SV vil forholde seg til de 20 millionene vi kan komme til å mangle.

Det er motvillig innført en eiendomsskatt på laveste sats som er beregnet å innbringe 13 mill kr i 2016. Ønsker Olaussen å øke eiendomsskatten for å dekke opp de 20 manglende millioner? Eller er det kanskje barneskolene i Ramnes og på Solerød han vil legge ned? Hadde det ikke vært realt om du fortalte innbyggerne hva som er ditt alternativ?

Det er aldeles ikke greit å gå mot et nylig kommunestyrevedtak som sier at Re skal fortsette som egen kommune. Kun særlige endrede forutsetninger kan forsvare det. De har vi dessverre fått, det vet også Olaussen.

På en slik bakgrunn blir hans utrop «Respekter folkeviljen i Re!» av den heller billige sorten som spiller mer på innbyggernes følelser enn å ta konsekvensene av fakta.

Innbyggerne har valgt oss for å gjøre en jobb i fire år. Stadig oftere får jeg høre utsagn som: «Dere sitter med detaljkunnskapene til å ta de riktige valgene, ikke vi.» «Vi har valgt dere til å ta avgjørelser for oss.»

Jeg tror det er riktig av de folkevalgte å ta dette ansvaret nå. Så får innbyggerne ved neste valg gi partiene de stemmer de synes de fortjener i lys av det de har prestert gjennom perioden.

Thorvald Hillestad, ordfører i Re


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.