Leserinnlegg: Energiløsning for nye Revetal ungdomsskole

LOKALPOLITIKK I RE: «Her i Re har vi store ressurser til å ta ut flis i skog, jordkanter, elvekanter, veikanter. Det er synd at vi lar denne muligheten nå gå fra oss», mener Senterpartiets kommunestyregruppe om en felles energiløsning for Revetal.

1. mars 2016 vedtok Re kommunestyre å bygge ny ungdomsskole og idretthall til 217 millioner kroner. Man skal bevare svømmehallen og 2003-bygget. Resten av skolen skal bygges nytt. Dette blir en flott skole, det er det ingen tvil om.

Senterpartiet mente tidlig i planleggingsfasen at det var viktig å se på ulike energiløsninger. Vi mente det var en unik mulighet til å få til en felles energiløsning med flere aktører på Revetal, med en felles varmesentral basert på fyring med flis.

Rådmannen gikk i dialog med to firmaer uten å få noen avtale med disse dessverre. Likevel har vi ved flere anledninger hatt forslag om å utrede varme basert på flis på den nye ungdomskolen, svømmehallen, 2003bygget og Revetal barnehage.

Et slikt annlegg kan fint utvides så det kan senere kan gi varme til kommunehuset og eventuelt det nye helsehuset på Revetal. Enova kan gi inntil 40 prosent støtte til selve varmesentralen.

Den siste utredninga fra Rådmannen viste at man kommer nesten likt ut økonomisk med flisfyring kontra et anlegg basert på grunnvarme (energibrønner). Grunnvarme er en god måte å varme opp bygg på, men baseres på mye bruk av elkraft. 

Norge forplikter seg på å bytte ut elkraft med annen fornybar energi, selv om vi produserer mye vannkraft. Elkraft er billig nå, og vannmagasinene er faktisk rekordfulle for årstiden. Men vi vet ikke hvordan dette er om f.eks 5-10 år. Svenske atomkraftverk (som jo er besluttet avviklet), mer aluminiumsproduksjon, bedre linjer til kontinentet vil for eksempel påvirke prisen på strøm i vårt område. Får vi en ny tørkeperiode må vi importere kullkraft i perioder. I peroder med overskudd og eksport til kontinentet fortrenger vår vannkraft forrurensende kullkraft.

Like viktig er det at den kompenserer svært raskt for bortfall av vind og sol og at våre venner på kontinentet da tør å bygge flere vindmøller og mer solkraft.

Vårt håp var å bygge en varmesetral samtidig som den nye ungdomsskolen, dessverre gikk det ikke slik i kommunestyret. Forslaget fra Senterpartiet om videre utredning om flisfyring fikk ikke tilslutning. Vi fikk støtte fra Frp og MDG. Flertallet gikk inn for grunnvarme.

Her i Re har vi store ressurser til å ta ut flis i skog, jordkanter, elvekanter, veikanter. Det er synd at vi lar denne muligheten nå gå fra oss.

Senterpartiets kommunestyregruppe i Re,
ved Thorvald Hillestad (ordfører), Svein Holmøy (gruppeleder), Lise Firing, Heidi Myhre, Trygve Ånestad, Ragnar Kirkevold.