Ett skritt nærmere ny ungdomsskole

010316_KST_HOLMOY

MENER HELTRE BLIR FOR DYRT: Svein Holmøy (SP). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Kommunestyret valgte i kveld entreprenør og type bygg for ny ungdomsskole.

Veidekke er valgt som entreprenør, etter å ha vunnet anbudskonkurransen. Re kommune har allerede gode erfaringer med Veidekke fra byggingen av Re helsehus. Det er betryggende, mener våre folkevalgte. Derom var det ingen uenigheter.

Diskusjonen gikk derimot på om en ny ungdomsskole skal bygges i miljøvennlig massivt treverk – heltre, eller et tradisjonelt bygg i betong med elementer av tre.

Svein Holmøy (SP) ville foretrukket heltre, men det er i anbudet anslått til fem millioner dyrere enn et tradisjonelt bygg. Trond Ekstrøm (Frp) har også vært svak for heltre under hele prosessen, men innser at det blir for dyrt.

010316_KST_SORSDAL_HALVORSEN

VIL BYGGE MILJØVENNLIG I HELTRE: Bent Sørsdal (V) og Ulf Lund Halvorsen (MDG). Foto: Stian Ormestad.

Ulf Lund Halvorsen (MDG) er fortvila over at heltre-alternativet forkastes i det ene partiet etter det andre.

– Å bygge i massivt tre vil være mer klimavennlig enn et tradisjonelt bygg. Vi har tidligere vedtak om å bygge så klimanøytralt som mulig. Derfor er det feil å forkaste en bedre klimaløsning fordi det er dyrere, samtidig som vi legger inn en parkeringskjeller som koster mye mer enn å bygge i heltre. I tillegg er det lagt inn utgifter til gangveier for nesten en million, med mer. Det er lett å finne pengene, hvis vi kutter på noe annet.

– Derfor blir dette rett og slett litt rar prioritering, med tanke på vedtaket om å bygge klimavennlig, mener Lund Halvorsen.

Bent Sørsdal (V) er enig, både når det gjelder heltre og droppe parkeringskjeller: – Vil vi bruke over 11 millioner kroner på parkeringskjeller? Det er så å si ett år med eiendomsskatt, sammenlikner Sørsdal.

Odd Gjerpe (KrF) synes det er rart at de mest grønne vil ta mest av matjorda, ved å velge bort parkeringskjeller. – Det får jeg ikke til å stemme.

Reguleringsbestemmelsene for Revetal sier at arealet skal utnyttes, og det kreves parkeringskjeller for å romme en halv gang så mange parkeringsplasser som på bakkeplan. Trond Ekstrøm (FrP) mener Re kommune må bygge parkeringskjeller, siden det blir pålagt alle andre utbyggere.

Fellesforslaget får bare MDG og Venstres to stemmer, og faller.

ReAvisa_kommunestyre_30012013_012

STEMMER I MOT NY UNGDOMSSKOLE: Trygve Ånestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

En folkevalgt går i mot hele saken, Trygve Ånestad (SP). Han gikk også i mot bygging av Re helsehus, med samme bekymring for Re kommunes gjeldsgrad.

– Jeg kan ikke gå for dette. Jeg kan ikke gå god for nesten 200 millioner i nytt låneopptak. Jeg mener fortsatt at vi kunne tatt bedre valg underveis, hvis administrasjonen hadde utredet bedre hvordan en kombinasjon av nybygg og dagens bygg kunne blitt. Det mener jeg ikke er blitt gjort, desverre.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Vinner av anbudskonkurransen; Veidekke Entreprenør godkjennes, og det inngås kontrakt
om samspillfasen.
2. Byggeprosjektet gjennomføres med tradisjonelle bygg med stort innslag av synlig trevirke
både utvendig og innvendig for både skolebygget og flerbrukshallen
3. Det etableres en parkeringskjeller under den nye flerbrukshallen
4. Total kostnadsramme for byggeprosjektet ekskl. tomt avklares i løpet av samspillfasen med utgangspunkt i brutto totalramme på 215,5 mill. kr. Av dette utgjør 9 mill. kr. reserver og 10,27 mill. kr. til å vurdere rehabilitering av svømmehallen.
5. Oppstart av arbeidet skjer innenfor årets bevilgning på 95 mill. kr. Endelig byggebudsjett for nye Revetal ungdomskole med flerbrukshall vedtas av kommunestyret når endelig
forprosjekt legges fram i juni 2016.
6. Totale kostnader knyttet til prosjektet; bygg, uteområde, tomt og infrastruktur med mer
legges inn i kommende økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017.

«Forprosjekt nye Revetal ungdomsskole – valg/godkjenning av entreprenør – valg av type bygg» står på sakskartet til kommunestyremøtet tirsdag 1. mars 2016. ReAvisa dekker kommunestyremøtet, som kan følges fra tilhørerplass i 4. etasje i kommunehuset, eller via direktesending på Re kommunes nettsider.