Vi blir stadig flere reinger!

ReAvisa_Flatten_001

REING NUMMER 9.000: Da Re kommune vokste til 9.000 innbyggere i oktober 2012, markerte ReAvisa begivenheten med å vise fram reing nummer 9.000 – Even Flåtten, odelsgutten på Lefsrød gård. Tre år etter har vi blitt hele 9.361 reinger – godt på vei til det magiske tallet 10.000. Foto: Stian Ormestad.

RE: Befolkningsveksten i Re har de tre siste åra liggi over snittet både for Vestfold og landet forøvrig.

Befolkningsstatistikken for 2015 er nå klar, skriver Re kommune på sine nettsider: 686 flytta hit, og 99 barn ble født.

Re har en ung befolkning, og vi vokser med mange nyetablerere som stifter familie.

Fødselsoverskuddet er fortsatt høyt i Re – og det var enda høyere i 2015 sammenlikna med året før. Netto tilflytting var litt lavere enn året før. Til sammen gir det en befolkningsvekst på likt nivå som i 2014.

Befolkningsstatistikken viser at Re kommune hadde 9.361 innbyggere per 31.12.2015. Dette er en økning på 1,17 prosent, på samme nivå som åra før – en stabil befolkningsvekst gjennom de tre siste åra.

I oktober 2012 skreiv ReAvisa om reing nummer 9.000, les mer om det her: Hils på reing nummer 9.000!