Regjeringen vil kutte ekstra lærerstillinger på Revetal ungdomsskole

ReAvisa_RevetalUngdomsskole_flaggstangNett

EKSTRA LÆRERSTILLINGER: Revetal ungdomsskole har hatt fire ekstra lærerstillinger i et fireårsprosjekt, innført av forrige AP, SP og SV-regjering – som dagens Høyre/FrP-regjering ikke vil videreføre. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: I 2013 fikk Revetal ungdomsskole fire ekstra lærerstillinger. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ingen planer om å fortsette ordningen.

Høsten 2012 vedtok Stortinget en fireårig satsing på 1,5 milliarder kroner til 600 ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet. Revetal ungdomsskole fikk fire av disse stillingene, ut ifra behov og skolestørrelse.

Høyres kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varsla i januar at skoleåret 2016/2017 blir siste året med ordningen.

Den forskningsbaserte evalueringen av prosjektet er også avlyst – så hvor god effekt de ekstra lærerressursene har hatt, får vi kanskje aldri helt vite.

– Det kan neppe herske tvil om at Revetal ungdomsskole har hatt stor nytte av disse fire stillingene, mener Heming Olaussen (SV), som vil løfte saken i kommunestyret tirsdag 1. mars.

– Det skjer og har skjedd mye positivt på skolen, og en del av dette kan med all sannsynlighet tilskrives økt bemanning og økt lærertetthet. Akkurat hvor mye dette har hatt å si, ville nettopp en evaluering kunne sagt mye mer om.

Derfor etterlyser Olaussen en offensiv fra kommunestyret i Re, sammen med de rundt 100 andre kommunene som rammes av at ordningen ikke videreføres, der ønsket er både at ordningen består – og at den evalueres. 

Fører ikke det fram, kan prosjektet evalueres lokalt her i Re, spør Olaussen.

Evaluering eller ikke, fire færre lærerstillinger er uansett ikke til det bedre:

– Dette kan få store negative konsekvenser for Revetal ungdomsskole og elevene våre, mener Olaussen.

ReAvisa_Kristin_Halvorsen_002

PÅ UNGDOMSSKOLEBESØK: Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) sørga for fire ekstra lærerstillinger til Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad.

ReAvisa dekker tirsdagens kommunestyremøte. Møtet kan følges fra tilhørerplass i 4. etasje i kommunehuset på Revetal, og det kan også følges på direktesendingvia Re kommunes nettsider.

,