Minneord om Kåre Huseby (1923 – 2016)

090216_MINNEORD_KARE_HUSEBY

MINNEORD: Kåre Huseby (1923 – 2016). Foto: Privat.

MINNEORD: Kåre Huseby gikk bort den 9. februar 2016, nær 93 år gammel.

Kåre Huseby var en høyaktet bedriftsleder, som spilte på lag. Han satte seg i respekt, men uten å heve seg over andre. Alle ansatte var på fornavn med sjefen. Det var en flat struktur på Huseby, og aldri noe strengt hierarki.

Han var nøktern og jordnær, ærlig og bestemt, og du visste alltid hvor du hadde Kåre.

Han var ikke bare flink med folk, han var også en dyktig fagmann, som snekker og håndverker. Sjefen jobbet selv i produksjonen i mange år, og mange av de ansatte lærte faget av en av de aller beste.

Å være på Huseby var for mange en god skole.

Kåre var nøktern på alle vis. Men han hadde alltid stor omsorg for sine ansattes ve og vel, og han sørget for at mange fikk et sted å bo. På slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet ble det bygget tre eneboliger og flere hybel-leiligheter ved fabrikken der ansatte som kom flyttende kunne bo. Mange etablerte seg etter hvert med ektefelle og barn.

Han var også meget opptatt av at alle hadde det bra sosialt.

Det ble stelt i stand sammenkomster, turer og arrangementer, ikke bare for ansatte, men for hele familien til dem som jobba på Huseby. Han var alltid opptatt av å gi tilbake til de ansatte. Kåre gjorde alt for at alle skulle trives, både i arbeid og fritid. Dette ga et godt arbeidsmiljø, på tvers av avdelinger, stilling og rang. Han var omsorgsfull overfor sine ansatte, og mange er blitt på Huseby hele sitt yrkesaktive liv.

Kåre var en dyktig forretningsmann.

Huseby var en av hovedleverandørene av radio- og tv-kabinetter til Tandberg Radio i mange år. Da dette endret seg på 1970-tallet, klarte Huseby å omstille seg fra kabinettproduksjon til produksjon og salg av Huseby-kjøkken, og ble etter hvert en betydelig aktør i markedet. Dette ble gjennomført uten en eneste oppsigelse.

Kåre Huseby ledet Våles største arbeidsplass, en solid hjørnesteinsbedrift, med over 200 ansatte på det meste.

Som leder involverte han alle, det var aldri noe sololøp. Var Kåre invitert på messer, hadde han alltid med seg noen av sine ansatte. Deres meninger var like viktige som hans når nye maskiner og metoder skulle vurderes.

Kåre Huseby var en betydelig mann i bygda, men hadde alltid beina godt planta på bakken.

Overskudd ble ført tilbake til bedriften for nødvendige investeringer og gode lønninger. Lag og foreninger i bygda ble heller ikke glemt.

På ett punkt var Kåre kompromissløs; kravet til kvalitet.

Han var alltid opptatt av ordnede forhold, og for å produsere kvalitet måtte det være kvalitet i alle ledd. Det ble en standard alle jobbet for, med stor arbeidslyst og en felles stolthet for Huseby.

Våre tanker går til hans familie, og spesielt til hans hustru Agnes som har vært hans gode støtte gjennom alle år.

Vi minnes Kåre i stor takknemlighet og lyser fred over hans minne.

På vegne av ansatte på Huseby
Sverre Tollefsen, Kåre Kjær, Einar Madsen og Alf Kristansen.


 

Les også: For 50 år siden hadde disse to sin første arbeidsdag på Huseby

ReAvisa skrev en lengre sak om Huseby-historien i ReAvisa november 2014 – last ned avisa.

,