Leserinnlegg: «Selektiv hukommelse, Olaussen?»

ReAvisa_kst061015_Hoyre_2

INGEN PENGEUTPRESSING: Høyres kommunestyregruppe i Re reagerer på Heming Olaussens (SV) leserinnlegg forrige uke om «pengeutpresseren Sanner». Her Re Høyre ved Harald B. Løken og Tove Øygarden. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: «Når vi leser Heming Olaussen (SV) sitt leserinnlegg i ReAvisa med tittelen «Pengeutpresseren Sanner», så fremstår det som en blanding av selektiv hukommelse og et forsvar av egen posisjon i kommunesammenslåingsdebatten», mener Re Høyres kommunestyregruppe i dette leserinnlegget:

Les også leserinnlegget fra Heming Olaussen (SV): «Pengeutpresseren Jan Tore Sanner»

At det kom til å bli endringer i inntektssystemet har vært kjent lenge. Det påpekte vi i valgkampen, og i økonomiplanen 2016-2019 er det beskrevet som et av de områdene med størst usikkerhet. Økonomiplanen ble presentert i mai 2015.

Rådmannen gjentok dette i sin utredning av følgene for Re dersom vi ble stående igjen som frivillig liten kommune. Dette var for øvrig en utredning som ble bestilt av et enstemmig kommunestyre.

Hadde Olaussen brukt tiden på å ta til seg den informasjonen som var i rapporten, i stedet for å bruke store deler av valgkampen på slakte en rapport han ikke likte, ville han vært forberedt på at det ble endringer.

I samme utredning vises det til at en sammenslått kommune bestående av Hof, Holmestrand og Re ville mottatt ca 70 millioner i omstillingsmidler. Kommunene ville også beholdt inndelingstilskuddet slik det forelå i 2016 i 15+5 år. For Re sin del utgjør det i følge utredningen 12.8 millioner.

Det står også ettertrykkelig at inntektssystemet er varslet endret f.o.m 2017.

Rådmannen skriver også: «Hvorvidt inndelingstilskuddet da vil bli fjernet eller justert gjenstår å se. Det er imidlertid mulig å tolke regjeringens økonomisk virkemidler i forbindelse med kommunereformen på en slik måte at inndelingstilskuddet vil bli vesentlig endret.»

Når vi legger til at eventuelle grensejusteringer kan medføre ytterligere inntektssvikt på flere millioner kroner som følge av bortfall av rammetilskudd basert på antall innbyggere, er det lett å se at det har fått store konsekvenser å ri kjepphester i valgkampen.

Dette er fakta som lå der, men som Olaussen konsekvent underkommuniserte da det ikke passet inn i bildet.

Hvis Re skal stå fast på sitt standpunkt om å stå alene, er det hevet over tvil at vi står ovenfor en situasjon der både skoler og andre tjenester vil ryke. Olaussen vil selvfølgelig trekke trumfkortet, eiendomsskatt.

Allerede i år vil mange husstander i Re få en regning på 8.000 til 10.000 kroner ekstra. Skal Re ha en mulighet til å møte inntektstapet uten å kutte i velferdsgoder vil de allerede neste år måtte belage seg på å betale fra 16.000 til 20.000 kr.

Vi er ikke sikre på om resultatet av folkeavstemmingen hadde vært det samme dersom spørsmålet hadde vært følgende:

«Vil du at Re skal bestå som en kommune selv om kommunen må kutte i alle ikke lovpålagte tjenester, inklusiv skoler, samt betale eiendomsskatt? Eller vil du inngå i en kommunestruktur som sikrer en mer robust økonomi og robuste tjenester?»

I stedet for å fremstå som overrasket og skylde på andre som er demokratisk valgt, burde SV og Heming Olaussen tenke på innbyggernes beste og opptre ansvarlig i tiden som kommer.

Re Høyre sin kommunestyregruppe ved
Tove Øygarden, Kjartan Hansen, Harald Bjerkesti Løken og Øyvind Jonassen

Les også leserinnlegget fra Heming Olaussen (SV): «Pengeutpresseren Jan Tore Sanner»