Banken legges ned – eiendomskontoret består

200116_DNB_EIENDOM_REVETAL_2

DNB EIENDOM REVETAL BESTÅR: Daglig leder og eiendomsmegler Thor Fredrik Hansen Solberg og eiendomsmegler Truls Bøhle understreker at de blir på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Samme dag som ReAvisa skriver at det lille DNB-kontoret på Revetal er på salgstoppen i landet – les hele saken i papiravisa, kommer bomben om at DNB Revetal legges ned. – DNB Eiendom Revetal består, presiserer daglig leder Thor Fredrik Hansen Solberg.

SISTE: DNB legger ned – lenge leve den lokale banken?

På landsbasis skal DNB legge ned 59 kontor, og 600 mister jobben.

Det er ikke sikkert at noen av de ansatte på Revetal mister jobben, fordi nedbemanningen skal ses over ett i hele konsernet, forteller Terje Solvik, banksjef for DNB Vestfold, nord.

– De ansatte på Revetal kan søke andre jobber internt i DNB, eller be om en frivillig avgang. Ingen på Revetal mister automatisk jobben ved nedleggelse av Revetal-filialen.

ReAvisa_DNBNOR_004

MISTER IKKE JOBBEN: Ingen mister automatisk jobben på Revetal, men blir en del av omorganiseringen i hele DNB-systemet, forteller banksjef Solvik. Dette bildet av Marit Lefsaker Hammer og Elisabeth Svendsen er fra ReAvisa-saken om at banken IKKE legges ned, da ryktene florerte for snart seks år siden. Den gangen forsikra banksjefen at DNB ville være representert i et viktig vekstområde som Re. Foto: Stian Ormestad.

Solvik forteller om en dramatisk utvikling det siste året eller to. Det er i snitt 25 kunder innom banken på Revetal daglig. Samtidig er det i vårt område rundt tusen innlogginger på digitale bankløsninger i løpet av en dag.

– Det sier seg sjøl at vi må styrke kundekontakten på digitale plattformer, og samtidig skjære ned på kontorer. Vårt viktigste bankkontor er på mobil, nettbrett og PC. Der vil det fortsatt være gode rådgivere som står parat til å hjelpe, forteller Solvik.

– Vi har en lokal historie helt siden 1830-tallet, vi hadde kontor i Ramnes og Våle. At Revetal nå stenger dørene er en del av utviklingen, mener Solvik.

– Hva med de eldre kundene, som fortsatt reiser til banken?

– DNB er heldig som har avtaler om bank i butikk, som vi har hos Sjur, viser Solvik til.

– Men er det et likeverdig tilbud?

– Det er ikke det samme som å komme til banken, og helt sikkert litt uvant, innrømmer Solvik – som tror dette vil gå seg til med tida.

– Hvis vi snur litt på det: Vi har aldri hatt så mange kontor som vi har nå. Med bank i butikk og digitale løsninger. Mange eldre er veldig flinke på digitale løsninger – det er faktisk i den aldersgruppa det er størst vekst på digital bruk.

Solvik forteller at det tilbys kurs og opplæring i nettbank på bankkontorene, noe som også er blitt tilbudt på Revetal en stund allerede. Ved avvikling av lokalkontoret vil det bli mer fokus på dette.

– Planen er at vi skal kjøre kurs, også på Revetal. Er det interesse for det, blir det kurs, lover Solvik. Helt til banken stenger dørene for godt.

– Når stenges dørene på Revetal?

– I løpet av første halvår i år, er det som er blitt sagt. Det er ikke satt en konkret dato.

En av de mest leste sakene i nettavisa ReAvisa.no sin spede start, var merkelig nok en sak om at banken på Revetal ikke legges ned. Ryktene hadde gått, i forbindelse med overgangen til bank i butikk.

Liv Bekkeseth, banksjef på Revetal i 2010, mente det var den berømte fjæra som hadde blitt til fem høns. – DNB satser i Re, garanterte banksjefen den gang, – vi må være tilstede i et viktig vekstområde som Re.

Det har også vært strategien, helt fram til helt nylig.

– Det var den gang, nå er nå, sier dagens banksjef Solvik. – Det har som sagt vært dramatiske endringer på kort tid.

– Det å ha en lokal forankring, er ikke det viktig for DNB lenger?

– Det er selvfølgelig en utfordring. Men kunder er mindre lokalt orientert og mindre lojale i dag som de fleste bruker selvbetjente, digitale løsninger. Færre og færre besøker bankkontoret i hverdagen.

– Men vi ser at det fortsatt er viktig med en personlig kontaktperson, om så på telefon eller chat. Og vi veit at kundene, ved store avgjørelser i livet, setter pris på et personlig møte med kundebehandler. Da er Horten og Tønsberg de nærmeste kontorene for Re.

Sjøl om banken legges ned, blir eiendomskontoret. At DNB Eiendom blir på Revetal, mener Solvik er bra – og viktig.

Daglig leder for DNB Eiendom Revetal Thor Fredrik Hansen Solberg vil ikke kommentere ReAvisas spørsmål om eiendomskontoret svekkes ved at banktjenestene flytter ut, og ikke lenger er under samme tak.

Hansen Solberg vil kun understreke at eiendomskontoret består på Revetal. Den lokale tilhørigheten ble sterkt vektlagt i saken om eiendomsmekler Truls Bøhle, som setter Revetal på kartet: I antall salg i 2015 ble han landets 6. beste. Les mer i ReAvisa, februar 2016.

– Desverre skriver flere aviser at DNB Revetal legges ned, men vi på eiendom blir! Det er greit å få presisert det først som sist, sier Bøhle til ReAvisa.

Banksjef Solvik mener samspillet mellom bank og eiendom vil være like godt i framtida, sjøl om de ikke er under samme tak. – Det vil fortsatt være samspill og det vil forsterkes, sjøl om vi sitter på to forskjellige adresser, spår Solvik.

– Vi ser at det samme skjer når det gjelder lån og finansiering: Flere og flere søker lån søndag kveld, etter å ha vært på visning i løpet av helga – det er en voldsom økning på nett også her.

Solvik (2)

BANKSJEF DNB VESTFOLD NORD: Terje Solvik. Foto: Privat.

SISTE: DNB legger ned – lenge leve den lokale banken?