– Det var aldri snakk om skifte av ordfører, men et regimeskifte – og det har vi fått til

ReAvisa_kst061015_Gjerpe

STØTTER THORVALD – OG FÅR FULL UTTELLING: KrF har bare to seter i kommunestyret, men får full uttelling i det valgtekniske samarbeidet med SP, H og FrP: Odd Gjerpe (KrF) får ansvar for Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN). Han mener det aldri var snakk om et ordførerskifte i valgkampen, men et regimeskifte fra rødgrønt til borgerlig samarbeid med Senterpartiet. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Odd Gjerpe (KrF) er kanskje den største vinneren i hestehandelen etter lokalvalget i Re. Han mener det aldri var noe ønske om å felle Thorvald Hillestad – som han stemte i mot som ordfører sist, men nå støtter fullt ut.

Det meste var klart på forhånd foran det konstiturende kommunestyremøtet tirsdag 6. oktober 2015. Etter at valgresultatet ble klart endte hestehandelen med et valgteknisk samarbeid mellom SP, H, FrP og KrF.

Ordfører Thorvald Hillestad (SP) fortsetter som ordfører, slik han har vært i hele Re kommune sin tid, pluss seks år i gamle Våle kommune. Han innleda møte med å ønske alle velkommen, – og spesielt velkommen til alle de nye fjesa i kommunestyret.

12 av 25 representanter er nye denne perioden – de fleste er helt ferske, og noen gjør et politisk comeback. Den yngste folkevalgte er Malvin Stordalen (FrP) på 18 år. Han forteller til ReAvisa at han gleder seg til å ta fatt på oppgaven som folkevalgt i Re.

En representant fortsetter i kommunestyret, men for et nytt parti; Ulf Lund Halvorsen (MDG) ble valgt inn for Venstre ved forrige lokalvalg, mens denne gang velges han inn for nykommeren i Re Miljøpartiet De Grønne.

– Ingen skal være redd for å ta ordet, alle skal få lov å gå på talerstolen uten å være redd for å få pepper fra oss andre, beroliger Hillestad alle de nye.
– Vi kan kalle det en fredningstid, men det er ikke sikkert at den varer i fire år. Vi får ta det litt sånn etter hvert.

ReAvisa_kst061015_Hillestad_1

ALDRI SNAKK OM Å FELLE THORVALD HILLESTAD: Mindretallet mener det er rart at de som var klarest på at Re trenger et skifte, nå støtter Thorvald Hillestad (SP) og dermed ikke oppnår noe ordførerskifte. AP, SV og MDG går langt i å antyde at det er å lure velgerne. Odd Gjerpe (KrF) mener det aldri var snakk om noe skifte av ordfører, men et regimeskifte. Foto: Stian Ormestad.

Thorvald Hillestad (SP) ble foreslått som ordfører av SP, FrP, H og KrF, mens AP, SV og MDG foreslo Trude Viola Antonsen (AP) som ordfører.

Heming Olaussen (SV) peker på at det er de hardeste pådriverne for et skifte som nå gir Hillestad støtten som sørger for at det ikke blir noe skifte likevel. – Det er påfallende at behovet for et ordførerskifte ikke var så påtrengende slik velgerne kunne få inntrykk av i valgkampen?

Det er de samme partiene som Thorvald Hillestad og Senterpartiet nå henter støtte fra, som ved forrige korsvei stemte i mot Hillestad som ordfører – og flere av dem har i valgkampen vært klarest på at det trengs et skifte i Re.

Odd Gjerpe (KrF) mener det ikke har vært snakk om et skifte av ordfører – men et regimeskifte. – Og det har vi fått til, konkluderer Gjerpe som sjøl inntar ledervervet i et hovedutvalg i bytte mot å støtte Hillestad.

KrF – med bare to seter i kommunestyret – er kanskje den største vinneren i hestehandelen etter årets lokalvalg.

Ved det konstituerende kommunestyremøtet foran forrige kommunestyreperiode stemte Gjerpe og KrF, den gang i fellesliste med Høyre, mot Hillestad som ordfører. Nå har KrF snudd, i bytte mot tunge verv – i likhet med FrP og H med fire seter hver som får henholdsvis varaordfører og hovedutvalgsleder.

ReAvisa_bibl_8_NWTT

FLERTALLET LURER VELGERNE? Trude Viola Antonsen (AP) leder den største konstellasjonen i kommunestyret med alliansen AP, SV og MDG – men Arbeiderpartiet får ingen maktposisjoner sjøl om de er javnstore med Res største parti Senterpartiet. Antonsen går langt i å antyde at flertallet ved SP, H, FrP og KrF lurer velgerne, og mener det kan være mye av grunnen til at valgdeltakelsen går ned i Re. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Arbeiderpartiet som er javnstore med Senterpartiet med seks kommunestyrerepresentanter, får ikke en eneste maktposisjon i styre og stell den kommende perioden. Men de er en del av den største alliansen i kommunestyret sammen med SV og MDG med totalt åtte representanter.

Frode G. Hestnes (FrP) ble av flertallspartiene foreslått som varaordfører, mot mindretallets forslag på Lars Jørgen Ormestad (AP). Både valg av ordfører og varaordfører endte med 17 mot 8 stemmer. I ordførervalget ble det forlangt skriftlig avstemming og i varaordførervalget var det håndsopprekking.

Flertallet besto av SP, FrP, H, KrF som har inngått et valgteknisk samarbeid, pluss blokkuavhengige V – som også har snudd fra å stemme i mot Hillestad sist til å nå støtte ham. Mindretallet besto av AP, SV og MDG – som har snekra en felles politisk plattform i opposisjon.

Videre blir Formannskapet bestående av fem fra posisjonen ved leder Thorvald Hillestad (SP), Lise B. Firing (SP), Frode G. Hestnes (FrP), Tove Øygarden (H) og Odd Gjerpe (KrF). Opposisjonen får to representanter ved Trude Viola Antonsen (AP) og Lars Jørgen Ormestad (AP).

ReAvisa_kst061015_Hoyre_2

STØTTER THORVALD – OG FÅR GOD UTTELLING: Høyre har fire seter i kommunestyret, og får god uttelling i det valgtekniske samarbeidet med SP, FrP og KrF: Tove Øygarden (H) får ansvar for Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV). Harald B. Løken (H) er ny i kommunestyret. Foto: Stian Ormestad.

Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV) skal ledes av Tove Øygarden (H), nestleder Lise B. Firing (SP). Videre Kjartan Hansen (H), Svein Holmøy (SP), Trond Ekstrøm (FrP), Anette Røren Hem (FrP). Thordis Skallist Hovet (AP), Daniel Gusfre Ims (AP) og Elisabeth Sann (SV).

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) skal ledes av Odd Gjerpe (KrF), med Øyvind Jonassen (H) som nestleder. Videre Anita Kristiansen (H), Tryvge Ånestad (SP), Heidi Myhre (SP), Bente Torun Brekke (FrP), Per Vidar Gjersøe (AP), Karl Anders Bråten (AP) og Lene Bergan (MDG).

Kontrollutvalget skal denne perioden ledes av Ulf Lund Halvorsen (MDG).

ReAvisa_kst061015_1

NYTT KOMMUNESTYRE I RE: Nesten halve kommunestyret er nye fjes siden forrige periode – noen helt ferske, andre gjør et lokalpolitisk comeback. Foto: Stian Ormestad.