Thorvald Hillestad fortsatt mest populær

ReAvisa_kst061015_Hillestad_1

KLART FLEST PERSONSTEMMER: Thorvald Hillestad (SP) takker for tilliten. Klart flest Senterparti-velgere kryssa av for Hillestad, og et knapt flertall blant de som stemte på et annet parti enn Senterpartiet førte Hillestad opp på sin stemmeseddel som en såkalt slenger. Foto: Stian Ormestad.

LOKALVALGET I RE: Ordfører Thorvald Hillestad (Sp) fikk nok en gang klart flest personstemmer fra sitt eget parti og også flest slengere fra andre partier.

ReAvisa har kikka nærmere på hvilke kandidater som er mest populære, både i personstemmer og slengere.

Personstemmer er krysset du kan sette ved en eller flere kandidater i det partiet du stemmer på, slengere vil si at du fører på navn fra en annen liste enn fra det partiet du stemmer på.

Mange benytta seg av denne muligheten i lokalvalget i Re, og som ReAvisa har skrivi om tidligere i valguka gjorde det utslag på rekkefølgen i flere partier.

I Venstre førte personstemmer til at ordførerkandidaten Anita Egenæs ble skjøvet ned av 2. kandidat Bent Sørsdal, som vil representere partiet i kommunestyret. Ordførerkandidaten blir heller 1. vararepresentant.

Harald Bjerkesti Løken rykka opp fra 13. plass til 3. plass på Høyres liste, og gikk med det fra en garantert ikke-plass til en sikker plass i kommunestyret – og skjøv andre på det som kunne regnes som tålig sikker plass ut av kommunestyret.

Også i Arbeiderpartiet og FrP omrokkerer et mindre antall personstemmer og slengere på hvem som skal representere partiet i kommunestyret den neste perioden, i forhold til den opprinnelige lista etter nominasjonsmøtene.

Men ser vi på antall personstemmer og slengere som skulle til for at disse skiftene kunne skje, er ingen av de på toppen av statistikken for personstemmer og slengere.

For Bjerkesti Løken sin del skulle det 46 personstemmer og 18 slengere til for å klatre ti plasser opp på lista. Store utslag med relativt små tall, i forhold til de med aller flest personstemmer. 18 slengere er likevel femte flest slengere av alle kandidatene i lokalvalget.

For helt på toppen troner Thorvald Hillestad (SP) med 329 personstemmer og 29 slengere. Etter forhandlinger er det klart at Hillestad fortsetter som ordfører i Re kommune.

– Det er veldig hyggelig at det er såpass mange som mener at jeg er brukanes fortsatt og som har tillit til meg. Det setter jeg pris på. Sjøl om noen ikke ville bruke partistemma av en eller annen grunn, så er det jo hyggelig at folk setter opp navnet mitt likevel.

Hillestad forteller at han er enda tryggere på å fortsette som Re-ordfører: – Det er godt å vite at jeg har personlig støtte, dette vitner om tillitt, og det er gjerne noe man ikke bare kan ta for gitt.

Frode Hestnes (FrP) vil tre inn som ny varaordfører – han får nest størst oppslutning med 254 personstemmer og 24 slengere. Deretter kommer avtroppende varaordfører Trude Viola Antonsen (AP) med 190 personstemmer og 21 slengere.

Tove Øygarden (H) fikk 145 personstemmer og 27 slengere – flere slengere enn Hestnes, og helt på høyde med Hillestad. Enda en Arbeiderparti-topp på topp-fem: Lars Jørgen Ormestad (AP) med 110 personstemmer og 9 slengere.

Flere av toppkandidatene fra de mindre partiene fikk prosentvis mange personstemmer og slengere i forhold deres respektive partiers oppslutning, uten at noen skiller seg nevneverdig ut hverken positivt eller negativt.