Kommentar fra Re Arbeiderparti til innbyggerne i Re kommune

Kommentar fra Re Arbeiderparti v/ leder Lars Jørgen Ormestad

Re Senterparti har i sin kommentar 28. september 2015 kommet med noen påstander om kontakten som har vært mellom Re SP og oss, Re Arbeiderparti.

Det stemmer at Senterpartiets leder Lise Firing kontaktet meg som styreleder i Re Arbeiderparti i februar i år, med ønske om å lage en avtale om at det største partiet skulle få ordføreren.

Det ble aldri nevnt noe om at man skulle ta en prat om de fire siste årene.

Fokuset var helt tydelig – å lage en avtale som sa at det største partiet skulle ha ordføreren. Invitasjonen i august gikk på det samme, «et møte hvor vi kan drøfte en avtale».

For Re Arbeiderparti er velgernes mening det som veier tyngst, og vi ønsket derfor ikke å inngå en avtale før valgresultatet var klart.

Så kan vi være enige i at hestehandlingen er en del av politikken, om enn den styggeste delen av det hele.

Re Arbeiderparti kunne, dersom vi ikke hadde hatt politiske grunnverdier, gått til Høyre, Frp og KrF, og fått den samme støtten som Thorvald Hillestad nå har hentet.

For oss ville ikke det være riktig å inngå i et samarbeid som førte til mer høyrepolitikk. For på tross av det som sies fra Senterpartiet om at dette kun er et valgteknisk samarbeid, så er vi av den mening at når man plasserer høyrefolk i posisjoner, så vil det føre til mer høyrepolitikk.

Dette kommer jo også frem av kommentaren til FrPs Frode Hestnes: – I neste omgang da er det om å gjøre å sette mest mulig preg på politikken som skal føres. Derfor setter vi pris på at Senterpartiet går fra sosialistisk til borgerlig side.

Senterpartiet sier at dette kun er et valgteknisk samarbeid, men likevel var det viktig for dem med et større flertall bak konstellasjonen.

Om kommunestyret velger ordfører og varaordfører med stemmetallene 13-12, 16-9 eller 24-1 spiller egentlig liten rolle. Det er politikken som er det viktige.

Dersom flertallet ikke skal brukes til noe mer, så er det ikke viktig om det er stort eller lite, så lenge det er et flertall.

Thorvald Hillestad har tidligere sagt at dette var det beste man, etter en totalvurdering, kunne få til. Vårt tilbud til Senterpartiet var at de beholdt ordføreren og i tillegg fikk en utvalgsleder, mens vi beholdt varaordføreren og fikk den andre utvalgslederen.

Det er altså den avtalen som etter Senterpartiets mening ville vært dårligere enn det de har fått i dag – hvor de altså kun har fått ordføreren.

Til sist ønsker Re Arbeiderparti å takke alle som har stemt på oss, mange for første gang ved kommunevalget. Vi lover at vi skal bruke de fire neste årene på å drive god sosialdemokratisk politikk i kommunestyret, og prøve å få mest mulig støtte for vår politikk.

Hilsen Re Arbeiderparti v/leder Lars Jørgen Ormestad.