Kommentar fra Re Senterparti til innbyggerne i Re kommune

Kommentar fra Re Senterparti v/ leder Lise B. Firing

Styret i Re Senterparti takker for tilliten velgerne har gitt Re Senterparti ved å stemme på oss! Vi er ydmyke og stolte av fortsatt å være det største partiet i Re etter kommunevalget.

Resultatet av kommunevalget viser at Re SP har en tilbakegang fra forrige kommunevalg. Mandatfordelingen til det nye kommunestyret ble som kjent; SP 6, AP 6, FrP 4, H 4, KrF 2, MDG 1, V 1, og SV 1.

Videre viste resultatet av folkeavstemningen at flertallet av dere ikke ønsker en kommunesammenslåing. Dette blir tatt på største alvor av styret i Re Senterparti og våre kommunestyrerepresentanter, og vil være førende for den politikk vi vil utøve i tiden som kommer.

Re SP ved styret tok i februar kontakt med Re AP for å ta en prat om de fire siste årene og se fremover mot fire nye år. Vi fikk til svar at de skulle ta kontakt tilbake på et senere tidspunkt.

I august tok vi på nytt kontakt, men fikk da til svar at de ikke ønsket å snakke med oss før de så valgresultatet. Vi tok selvfølgelig dette til etterretning.

Da det oppnevnte forhandlingsutvalget i Re SP, etter å ha hatt samtaler med partiene til venstre og til høyre, bestemte seg for å inngå et valgteknisk samarbeid med FrP, H og KrF, så var det forankret i styret.

Når Re Sp inngår valgteknisk samarbeid med nevnte partier er det gjort etter en helhetlig vurdering, blant annet fordi det er et større flertall bak denne konstellasjonen.

Senterpartiet har alltid vært et blokkuavhengig parti. Den praktiske politikken har alltid vært viktigere enn ideologiske prinsipper. Både nasjonalt og lokalt har partiet til alle tider søkt samarbeid der vi mener at det gir oss størst mulighet til å påvirke politikken.

Hva innebærer så et valgteknisk samarbeid? Valgteknisk samarbeid er et samarbeid mellom politiske partier i kommunestyret eller andre sammenhenger om å samarbeide om selve valget, uten at det gir føringer for samarbeid i andre sammenhenger, ei heller for hvordan partiene skal stemme i senere saker.

SP er et politisk parti i sentrum av norsk politikk. Det innebærer at vi kan søke til høyre og til venstre i politikken etter støtte for å få mest mulig gjennomslag for det vi mener er til beste for innbyggerne i Re.

Det har vi i de årene Re har bestått hatt god erfaring med. Flere perioder med en varaordfører fra FrP og den siste perioden med en varaordfører fra AP.

Vi vet at politikk også handler om verdigrunnlag og her er det nok mange av SP sine velgere som tenker at SPs verdier skiller seg betydelig fra FrP sine. Slik tenker også styret i Re SP, derfor dreier dette seg kun om et valgteknisk samarbeid og altså ikke om noen politisk plattform eller retning i politikken.

Videre er det et skille, større eller mindre, mellom SP og andre partier sine verdier, sånn er det også med de øvrige politiske partier i kommunen som ikke inngår i Re SP valgteknisk samarbeid denne gang.

Re SP vil drive senterpartipolitikk i tråd med vårt valgprogram som vi har gått til valg på og forpliktet oss på overfor våre velgere.

Snart sier vi takk til noen av de folkevalgte som går ut av kommunestyret, råd og utvalg, og ønsker velkommen til nye som vi har gitt tillit og vi ønsker dem lykke til som våre ombudsmenn.

Gratulerer med valget alle sammen, hilsen styret i Re SP v/leder Lise Firing.