Lokale Senterparti-topper melder seg ut av partiet i protest

ReAvisa_kst080915_003_NETT

MELDER SEG UT I PROTEST: Margareth Horn fra Undrumsdal har sitti som leder av Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd den siste perioden, men stilte ikke til gjenvalg – i likhet med flertallet av Senterparti-representantene i denne perioden. Nå melder hun seg ut av Senterpartiet i protest. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: – Re Senterparti utsletter seg sjøl, mener Margareth Horn. Tidligere leder av lokallaget Harald Ringen melder seg også ut i protest, etter å ha vært medlem siden 1975.

Re Senterparti er fortsatt Res største parti, men med et fall på 14 prosent fra forrige lokalvalg langt ifra det klart største lenger. Senterpartiet får like mange seter i kommunestyret som Arbeiderpartiet, som gjorde et brakvalg også i Re.

Margareth Horn (Sp) har sitti med det tunge lederansvaret for Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV). Etter et til dels dramatisk nominasjonsmøte i Senterpartiet ble det klart at hun ikke fortsetter i lokalpolitikken.

Det gjør heller ikke Senterpartiets andre utvalgsleder Per Asbjørn Andvik, og over halvparten av den forrige kommunestyregruppa takka nei til å fortsatt representere Senterpartiet i styre og stell.

Nå melder Horn seg ut av Senterpartiet. – Jeg har etterspurt så mange ganger: Hvilken strategi har Re Senterparti mot valget 2015? Det har jeg aldri fått noe svar på, og nå ser vi konsekvensene av det, mener hun.

Re Senterparti utsletter seg sjøl ved at partiet nå bare sitter igjen med ordførervervet. – Det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke ble takka ja til Arbeiderpartiets tilbud, som hadde gitt en hovedutvalgsleder i tillegg til ordførervervet?

– Hadde det vært sånn at Arbeiderpartiet hadde krevd ordførervervet, så hadde jeg skjønt at Senterpartiet hadde gått i dialog med andre partier. Men å kaste fra seg alt i samarbeid med FrP, H og KrF når det ikke er tilfelle, det er vanskelig å skjønne.

I tillegg forteller Margareth om en fireårsperiode der hun har etterlyst en mer langsiktig strategi for partiet: Gjøre flere gode og se etter flere kandidater til ordførervervet – der Horn stilte seg til disposisjon. Det følte hun bare ble prata bort.

– Derfor har vi havna i denne situasjonen, der Senterpartiet i Re er en eneste person, og ikke har flere å spille på. Jeg stiller meg undrende til at ingen i Senterpartiet er sultne på å ta lederansvaret for et hovedutvalg?

Harald Ringen har vært medlem av Senterpartiet siden 1975, først i lokallaget i gamle Ramnes kommune, så i Re. Han har sitti to perioder i kommunestyret, og seks år i styret, fire av dem som leder av lokallaget.

– Det er ikke med lett hjerte jeg gjør dette. Men det som skjer nå er veldig gæærnt, jeg har nesten ikke ord. Dette er et kraftig signal om at Senterpartiet vil skifte side, og det forstår jeg ikke.

– Her har vi allerede et samarbeid med Arbeiderpartiet, som ble den store vinneren med tidenes valgresultat i Re. Å ikke gå i den retningen mener jeg er å holde velgerne for narr, forteller Ringen.

Han mener også at det som skjer nå vil ødelegge for partiet på lang sikt. Det synes han er trist, etter 40 år som medlem med mange verv for partiet han fortsatt sympatiserer med.

– Jeg er en senterpartist, men jeg reagerer veldig på det som gjøres lokalt her i Re. På sentralt hold er jeg fortsatt veldig enig med partiet, og jeg er veldig fornøyd med valgresultatet ellers i landet. Men her i Re er det en annen sak.

Ordfører Thorvald Hillestad synes det er trist at Senterparti-medlemmer melder seg ut i protest. Han er uenig i at partiet kasta fra seg alle andre posisjoner, bare for å sikre seg ordførervervet.

– Senterpartiet får en nestleder og en vara til hovedutvalg, og vi får som eneste parti to medlemmer i hvert av hovedutvalgene. Det er en god uttelling, når vi veit at det er fire partier å fordele posisjonene på. Da må alle få sitt, peker Hillestad på.

Han mener han hadde fått kritikk uansett hvem side Senterpartiet hadde alliert seg med. At alt ramla ned på høyre side, har lite med partiene å gjøre:

– Jeg er ikke så opptatt av partier, jeg er mer opptatt av å finne flinke folk. Det kan kanskje virke litt rart utad, men hvis vi skal klare å løfte Re videre må vi leite fram de beste folka vi har og gi dem posisjoner.

– Betyr det at det ikke finnes flinke folk i Arbeiderpartiet, SV eller MDG – eller flere i ditt eget Senterparti? I tilbudet fra Arbeiderpartiet ville disse partiene forhandlet om de samme posisjonene som nå går til FrP, H og KrF?

– Nei, nei, det er ikke den personlige dyktigheten det kommer an på, men bredden i den politiske oppslutningen. Skulle vi valgt Arbeiderpartiet, SV og MDG er det et smalerere alternativ. Å gå for FrP, Høyre og KrF gir et bredere flertall, poengterer Hillestad.

De to blokkene utgjør henholdsvis sammen med Senterpartiet 14 mot 16 mandater i kommunestyret. Venstre er foreløpig blokkuavhengig, men kunne med eventuell støtte til venstre-sida gjort differansen mellom blokkene marginal.

Hillestad håper, tross særdeles harde utfall fra Arbeiderpartiet og SV, pluss ganske krass kritikk fra MDG, å være en samlende ordfører også i framtida:
– Jeg har aldri vært en ordfører for Senterpartiet, men for hele kommunestyret – for alle. Det vil jeg fortsette med.