«Uansett hvordan Vestfold-kartet vil se ut, enten kommunegrensa blir forandra på eller ikke, vil ReAvisa ha sin fokus på dagens Re og omegn»

LOKALVALG I RE: Stemmelokalene er stengt, og snart får vi vite resultatet: Ja eller nei til kommunesammenslåing.

Valglokalene har stengt, stemmene telles opp, og spenningen er stor for Res framtid – enten du mener den er best sikra med et ja eller nei til kommunesammenslåing mot nord.

Det er bare 13 år siden Re kommune så dagens lys. Vi har fått til mye bra her. Stoltheten over egen kommune har aldri vært høyere, ifølge innbyggerundersøkelsen fra i fjor.

Det er sju år siden vi begynte å få en skikkelig felles identitet her i Re. Med blant annet Re middelalderdager og egen lokalavis.

Det er bare seks år siden 3K-samarbeidet med Hof og Holmestrand starta. Det har bragt mye bra med seg.

Det er bare tre år siden ordet «kommunesammenslåing» ble nevnt første gang fra kommunestyrets talerstol. Til sterke reaksjoner fra mindretallet, som mente det var snakk om en «snik-sammenslåing».

Det er bare noen måneder siden Sande ble med i det gode selskap – og de skal også si sin mening om retningsvalget nå – nordover eller sørover, eller forbli Sande.

Det er mulig å se fordeler ved å slå seg sammen til en større kommune – det finnes stordriftsfordeler.

Det er helt sikkert fordeler ved å forbli Re kommune – å være det mange mener er en passe stor kommune, allerede slått sammen av to småkommuner. Det er sunt bondevett å ta med det i beregninga.

Uansett hva som skjer, vil ReAvisa være den samme lokalavisa som i dag. Enten som ei avis som dekker en fortsatt eksisterende Re kommune og omegn, eller hvis vi må vri litt på det:

Lokalavis for sogna Revetal, Ramnes, Våle, Fon, Vivestad og Undrumsdal i det som blir kalt «Nordre Jarlsberg kommune» – uten at noen veit om det blir navnet tilslutt – pluss Høyjord i den nye stor-Sandefjord kommune, hvis de blir med den veien, og ikke til Re.

Vi veit i det store og det hele lite om hvordan den nye kommunen blir seende ut, om Sande blir med, hvor sentrum blir, hva den skal hete, hvor tjenestene skal finnes – vi veit bare hva mulighetene for en ny storkommune er.

Jeg tror ei lokalavis for dagens Re og omegn i en eventuell ny storkommune vil være like viktig som ei lokalavis for Re kommune aleine – helst enda viktigere i en storkommune.

Der kampen om ressurser, lokalisering og identitet vil komme. Da trenger vi en arena der det er mulig å tale Re sin sak, og fronte Re sine interesser, og være stolte av det som er vår del av en eventuell ny stor-kommune.

ReAvisa har hele tida vært en motvekt til byavisene i Vestfold, som den eneste redaksjonen med base utenfor en Vestfold-by. Derfor er avisa godt lest i landlige strøk – også utenfor kommunegrensa og fylkesgrensa.

Uansett hvordan Vestfold-kartet vil se ut, enten kommunegrensa blir forandra på eller ikke, vil ReAvisa ha sin fokus på dagens Re og omegn.

Nå gjenstår det bare å smøre seg med tålmodighet. ReAvisa bringer resultatene fra lokalvalget og folkesavstemminga så snart de er klare.