«Little Italy» i Re?

arkiv_sjukeheim

RE SYKEHJEM: Det gamle sjukehjemmet skal leies ut til et italiensk firma med arbeidere på Esso Slagentangen. Foto: Stian Ormestad.

VÅLE: – De var over seg av begeistring for hvor mye pasta de kan koke og hvor mange pizzaer som kan stekes.

En utleiekontrakt som sikrer arbeidere på Esso Slagentangen tak over hodet i ett års tid, sikrer 5 millioner kroner i kommunekassa for Re kommune.

Da rådmannens stab orienterte de folkevalgte om henvendelsen og en mulig utleie av det gamle sjukehjemmet i Våle, var det en ganske utrolig historie de fikk servert:

Kommunalsjef Mette G. Halvorsen viste en liten delegasjon italienere rundt på den gamle institusjonen. De likte det de så, og mente at her var det fint å bo.

Da de kom til det gamle sentralkjøkkenet, var det fram med målebånd og kalkulator. De tok for seg kokeplater, kjeler og stekeovner.

De var ifølge kommunalsjefen over seg av begeistring over hvor mye pasta som kunne kokes og hvor mye pizza som kunne stekes.

Det eksotiske innslaget i Våle skal vare fra i sommer til neste sommer. Forhandlingene med det italienske firma var helt i sluttfasen rett før 17. mai, ifølge et tidligere skriv fra rådmannen.

Egentlig ligger sjukehjemmet ute til salgs. Det har vært så å si null interesse. Salg av den gamle bygningsmassen både i Våle og i Fon var en del av finansieringen av det nye helsehuset.

– Dette er ikke et salg, men utleie og det er en avtale av driftsmessig karakter og er således innenfor rådmannens fullmakter, står det i papirene som er sendt til de folkevalgte.

Avtalen er kvalitetssikret hos kommunens advokat. Leieforholdet er avklart med ulike offentlige instanser som Arbeidstilsynet og Mattilsynet.

I tillegg har den italienske ambassaden kontaktet kommunen.

– De ga sine anbefalinger vedrørende firma, og ønsket også å komme på besøk når de var vel installert, informerer kommunalsjef Halvorsen.

Saken skal første gang opp til politisk behandling i Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN). Siden salgsinntektene lar vente på seg, er utleieinntekter kjærkomment for kommunen.

Informasjonen til nabolaget i Våle starta sist torsdag. Kirkevoll velforening, Stiftelsen Våle prestegård og Stiftelsen Våle Menighetshus fikk invitasjon til infomøte på Våle samfunnshus.

, ,